Dopis Vladimíru Putinovi

 

Vážený pane prezidente Vladimíre Vladimíroviči Putine,    

 

My níže podepsaní občané České republiky:  

Uvědomujeme si, že informace, které nám dávají média se nemusejí zakládat na pravdě a v celém světě panuje zmatek. Velmi nás znepokojuje a nesouhlasíme s tím, jak se zachovala vláda České republiky k ruským diplomatům.

My občané České republiky nejsme Tvoji nepřátelé. My občané České republiky jednoznačně preferujeme mír. Jsme vlastenci a svoji Zemi milujeme. Chceme žít v míru. Nepřiměřený akt našich vládních představitelů není vyjádřením naší svobodné vůle. Chceme mír, klid a prostor pro svůj život, život našich rodin a našich dětí.

Věříme, že jsi moudrý a rozumíš nám. Víme, že jsi jedním z ochránců celosvětového míru a prosíme Tě o to, aby jsi neustal ve svém úsilí. Uvědomujeme si, že je to velice těžké a provokací je mnoho, ale přesto věříme ve Tvou moc to ustát.  

Jsme Slované a chceme mír.

Děkujeme Ti, s úctou, slovanskou vzájemností a pokorou  

 

lidé České republiky  

20.4.2021

 

 

 

Уважаемый господин президент Владимир Владимирович Путин!      

 

Мы, нижеподписавшиеся граждане Чешской Республики:    

Мы понимаем, что информация, предоставляемая нам средствами массовой информации, может не основываться на правде, и во всем мире из-за этого хаос. Мы очень обеспокоены и не согласны с тем, как правительство Чешской Республики ведет себя по отношению к российским дипломатам.  

Мы, граждане Чешской Республики, не ваши враги. Мы, граждане Чешской Республики, однозначно предпочитаем мир. Мы патриоты и любим нашу Землю. Мы хотим жить в мире. Неадекватный поступок наших правящих кругов не является выражением нашей свободной воли. Мы хотим мира, спокойствия и пространства для нашей жизни, жизни наших семей и наших детей.  

Мы верим, что Ты мудрый и понимаешь нас. Мы знаем, что Ты являешься одним из защитников мира во всем мире, и просим Тебя не прекращать свои усилия в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, как это очень сложно, и провокации со всех сторон, но все же мы верим в Твои силы все это преодолеть!      

 

Мы славяне и хотим мира!  

Спасибо Тебе, с уважением, славянской взаимностью и смирением,  

 

люди Чешской Республики  

20.4.2021

 


Michal Jurnečka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Jurnečka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...