Dopis poslancům k novele Pandemického zákona

Pane poslanče, paní poslankyně,

vláda přichází s novelou pandemického zákona. Tato novela má dát ministerstvům zdravotnictví, vnitra a obrany více pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Novela schválená vládou je zcela nepředstavitelným pokusem obejít standardní zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, a jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany. Základní práva a svobody budou omezena více, než za válečného stavu. Touto novelou se současná vláda pokouší zrušit právo, zrušit soudní přezkum a další základní nástroje demokratického právního státu. 

Původně byl pandemický zákon přijímán s tím, že měl reagovat na tehdejší domnělá rizika, a to dočasně. Rizika se přitom nepotvrdila. Nyní, v situaci, kdy v naší zemi naprosto převažuje varianta koronaviru „omikron“, která je epidemiologicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním, přichází vláda s návrhem, který jí umožní převzít úplnou kontrolu nad zákony, nad právy a svobodami lidí. Vláda přichází s návrhem, který od roku 1989 nemá obdoby. Znamená porušení základních zásad ústavnosti České republiky. Znamená absolutní popření naší suverenity. A směřuje k nahrazení Parlamentu, coby vrcholného zákonodárce, vládou a jejími ministerstvy. Novela je z hlediska ústavního práva nepřijatelná. Členové vlády musí naopak učinit všechny kroky k návratu vlády standardního práva a respektování základních práv a svobod. 

Návrh novely pandemického zákona směřuje k dosud bezprecedentnímu potlačení práv a svobod, které jsou základem naší demokratické společnosti. 

Proto vás pane poslanče, paní poslankyně žádám, aby jste nehlasovali pro přijetí tohoto totalitního zákona. 

 

S pozdravem

Miroslav Barčuk a dalších …. občanů ČR kteří připojili svůj podpis pomocí petice.com 

Tyto podpisy přikládám s odkazem na veřejnou petici.

 


Mirek Barčuk    Kontaktujte autora petice