DOMOV VŠEM útulkovým z Přímětic

 Text petice:

„Petice za umožnění VŠEM zvířatům odejít do adopce a za lepší podmínky pro zvířata v zařízení Útulek Přímětice“

  My, níže podepsaní občané, vyslovujeme prostřednictvím této petice hluboký nesouhlas s dlouhodobým stavem a provozem útulku pro opuštěné a týrané psy v Příměticích, a to především ohledně adopcí, dále ohledně životních podmínek a poskytované veterinární péče.

  Celý název tohoto soukromého útulku je Spolek na ochranu opuštěných a týraných zvířat ve Znojmě, adresa K Suchopádu 273/8, Přímětice, 669 04 Znojmo, IČO 45669031, vedený u Krajského soudu v Brně.

Vzhledem k níže uvedeným důvodům tedy žádáme o důslednou kontrolu a prošetření ze stran SVS, Městského úřadu Znojmo v konkrétních bodech:  

1.      NÁPRAVA TÝKAJÍCÍ SE ADOPCÍ A ZAVEDENÍ DOČASNÝCH PÉČÍ

2.      NÁPRAVA PODMÍNEK, V KTERÝCH ZVÍŘATA V ÚTULKU ŽIJÍ

3.      NÁPRAVA POSKYTOVANÉ VETERINÁRNÍ PÉČE ZVÍŘATŮM      

  Již dlouhou dobu máme pochybnosti o vedení tohoto útulku. Psi a kočky tam žijí v nevhodných podmínkách. Není dbáno dostatečně o jejich srst, nejsou ošetřeny drápky, atd. Některé psí seniory a handicapy toto zařízení neinzeruje, nenabízí do adopcí či dočasných péčí. Praktikovaná je u těchto jmenovaných pouze adopce na dálku. Jsou zde jedinci, kteří nejsou zařazeni ani v této adopci na dálku.    

  Kočky, které se v tomto útulku nacházejí, nejsou nabízeny k osvojení vůbec. Při množství 59 koček je inzerovaná pouze jedna, přičemž je žádáno na soc. síti o finanční příspěvek (na netransparentní účet) na stavbu nové venkovní voliéry. Není nám známo, proč se zde kočky roky hromadí, a pokud jsou to kočky majitelky, proč je zahrnuje do činnosti tohoto zařízení a čerpá pro ně krmivo z materiálních sbírek, které jsou útulku věnovány. Prostory, kde se toto množství koček nachází, jsou podle nás nedostatečné. Zaráží nás, že místo steliva se používají papírové utěrky v záchodcích.    

  V minulosti v tomto útulku došlo k nakrytí několika fen při tzv. „skrytém hárání“. Někteří psi se v útulku narodili a strávili v útulku celý život, několik z nich zde už i zemřelo. Majitelka útulku opakovaně uvádí u mnohých nemožnost adopce především kvůli povaze (bázlivost, nedůvěra k cizím lidem, nejčastější důvod je, že pes je v útulku zvyklý a je tam rád). Přes mnohé zájemce o adopci či dočasnou péči tak určití jedinci v tomto zařízení zůstávají dlouhé roky, není výjimkou i 10 let a více.   

  Máme také důvodné podezření na absenci karantény pro psy a kočky a žádáme příslušné kontrolní úřady o prošetření, zda se v zařízení tyto prostory nacházejí.    

  Máme podloženo, že pokud odešlo nějaké zvíře do adopce, útulek nevystavil adopční smlouvu, neposkytl i přes žádosti zdravotní záznamy, nepředal očkovací průkaz.

  V minulosti proběhlo několik kontrol z KVS a nebyla shledána žádná závažná pochybení, nedostatky, s čímž nesouhlasíme, jelikož máme foto+video dokumentaci a několik svědeckých výpovědí lidí, kteří v útulku byli, pokusili se adoptovat psa nebo v adopci psa mají.   

  Jsme přesvědčeni, že takto by útulek fungovat neměl. Pro nalezená a odložená zvířata by měl být jen přechodným místem, nikoli domovem na celý život. Zvířatům je dle výpovědí svědků odpírána možnost žít lepší život ve skutečných domovech. V tomto zařízení tak přežívají ve špatných podmínkách, mnohdy bez dostatečného veterinárního vyšetření, očkování, socializace...mnoho let. 

Stránka věnovaná problematice tohoto zařízení zde DOMOV VŠEM útulkovým z Přímětic

Miroslava Brázdová

Váš podpis potvrďte, prosím, v doručeném emailu. Bez potvrzení není podpis platný. Děkujeme.

 


Miroslava Brázdová    Kontaktujte autora petice