Petice na podporu kandidatury Denisy Hejlové na prezidentku ČR

MKPR spirit je mrtev, ať žije HRAD spirit.

 

Denisa Hejlová, rozená Kollmannová (* 10. dubna 1979) je česká vědkyně a PR manažerka a konzultantka v oblasti komunikace. Působí jako vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na FSV UK.

V letech 1997–2008 vystudovala obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získala titul Ph.D.. V letech 2005–2006 absolvovala roční stipendijní pobyt na Tokyo University of Foreign Studies. Absolvovala řadu pobytů na významných univerzitách, například na Kolumbijské univerzitě v New Yorku[1] a Waseda v Tokiu.

V období od července 2009 do března 2010 působila jako proděkanka pro PR na FSV UK. Pracuje rovněž jako PR manažerka a konzultantka v oblasti komunikace.[2][3]

V únoru 2011 se stala vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd.[4] V roce 2018 získala ocenění za celoživotní přínos[5] oboru od Asociace PR agentur. V roce 2023 se stane prezidentkou, alespoň v našich srdcích.

 


Klub přátel DH    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Klub přátel DH bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...