Zámeček Cibulka – vlastnictví zavazuje

Screenshot_2021-04-08_Chátrající_usedlost_Cibulka_o_Cibulkách,_Šmukýřce_a_okolí.jpgMěstská část Praha 5 v posledních měsících jednala s majitelem o odkoupení zemědělské usedlosti Cibulka, unikátní kulturní památky v Přírodním parku Košíře - Motol, která již 30 let postupně chátrá a na jejíž havarijní stav opakovaně v průběhu let upozorňovali místní obyvatelé i odborníci na památkovou péči. 

Usedlosti, jejíž dějiny sahají až do doby Karla IV., vtiskl současnou podobu biskup Leopold Thun-Hohenstein, mecenáš a milovník umění, který ji nechal přestavět do podoby empírového zámečku s cennou výzdobou a množstvím pozoruhodných architektonických prvků, které jsou však nyní v dezolátním stavu. 

V prosinci 2020 zastupitelé Prahy 5 schválili záměr usedlost odkoupit, na konci března tohoto roku však majitel JUDr. Vaníček městské části oznámil, že o jednání o prodeji Cibulky městské části nadále nemá zájem

Tímto znovu vyvstává otázka, zda bude Cibulka, jedna z nejcennějších pražských usedlostí, opět ponechána svému osudu a dalšímu chátrání v rukou nezodpovědného majitele. 

Proto jsme se rozhodli oživit petici z roku 2018, která apeluje na zastupitelstvo Prahy 5, aby využilo všech svých zákonných možností, jak zamezit další devastaci Cibulky. Čas zbývající k její záchraně se rychle krátí.   

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme oproti původní verzi petice přistoupili ke sběru podpisů online.

Děkujeme za podporu. Doufáme, že se usedlost podaří zachránit, obnovit a najít pro ni důstojné využití.

Text petice:

Petice občanů k záchraně usedlosti Cibulka v Praze 5 – Košířích

Na území Prahy 5 v Košířích se nachází historická usedlost Cibulka, která je kulturní památkou. Forma klasicistního empírového zámečku, kterou získala v první čtvrtině 19. století, přežila do nedávné doby a třebaže postupně chátrala, ještě koncem 80. let minulého století měla své stálé obyvatele a byla přístupná veřejnosti a návštěvníkům sousedního lesoparku. V této době byla majetkem hlavního města, od roku 1987 jí vlastnila Česká spořitelna, od níž ji počátkem 90. let minulého století získala akciová společnost Autotour a.s., později přejmenovaná na Cibulka a.s., jejímž jediným stoprocentním akcionářem je pan JUDr. Oldřich Vaníček. Během posledních dvaceti osmi let prošla usedlost vinou zásadní neúdržby neuvěřitelnou devastací a dnes hrozí, pokud bude tento stav pokračovat, že během několika příštích let zanikne zcela. Cibulka je katastrofálním příkladem barbarské péče o kulturní dědictví a ostudou současného majitele.

Jelikož nám osud tohoto unikátního historického souboru staveb není lhostejný, obracíme se na volené zastupitele Prahy 5, na jejímž katastru usedlost Cibulka leží, a žádáme je, aby zřídili nápravu.

Žádáme, aby postupovali v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči a v duchu §10 a 15 zařídili ve spolupráci s Magistrátem města Prahy a Národním památkovým ústavem nápravu. Zákon umožňuje nařídit majiteli kulturní památky, aby provedl v péči o památku konkrétní práce, a pokud je neprovede, může obec, na jejímž území se památka nachází, zajistit tyto práce sama na náklady vlastníka. Konečným řešením v případě nedohody s vlastníkem může být i vyvlastnění kulturní památky státem. Po předchozích zkušenostech a po 28 letech devastace se námtoto řešení zdá optimální.

Spolek Cibulka, 25. září 2018, více informací na www.Cibulky.info

Petiční výbor: 

  • Ing. arch. Kateřina Adámková, 
  • Ing. arch. Dagmar Šormová, 
  • Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Dagmar Šormová    Kontaktujte autora petice