CHCEME ZŮSTAT SOUČÁSTÍ DEMOKRATICKÉHO SVĚTA

 

CHCEME ZŮSTAT SOUČÁSTÍ DEMOKRATICKÉHO SVĚTA

S velkým znepokojením sledujeme v posledních letech odklon části české politické reprezentace od základních demokratických hodnot a principů, na kterých byla naše novodobá státnost budována. Vzrůstající politický cynismus a pragmatismus, který se promítá nejen do celospolečenského diskurzu ale i do změny zahraniční politiky České republiky, postupně vytěsňuje akcent na občanské svobody a principy svobodné společnosti, který byl integrován do české zahraniční politiky od roku 1989.

Jako suverénní země máme udržovat vztahy s většinou zemí světa, včetně Číny. Nicméně věříme, že hodnoty demokratické společnosti by se měly jasně odrážet i ve způsobu, jakým vystupujeme vůči zemím, kde jsou lidé pronásledováni a umlčováni kvůli svým názorům a postojům.

Návštěva čínského prezidenta je prozatímním vrcholem dlouhodobějších snah čínské politiky o rozšíření svého vlivu v České republice. S vzrůstající obavou sledujeme čínské kroky jako investice s nejasnou vlastnickou strukturou, politický lobbing a kroky směřující k většímu vlivu na stát a společnost. Zarážející je podpora a otevřenost, se kterou se tyto kroky setkávají u řady představitelů ČR, ale i různých lobbistických skupin. Fungující obchodní politika, kde je Čína legitimní partner, ovšem nemusí být nezbytně v rozporu s principiálním postojem a důsledným připomínáním témat jako jsou základní svobody a práva jednotlivců či skupin.

Výzdoba ulic z posledních dnů se tak stala symbolem těchto hlubších společenských změn a smutnou připomínkou totalitní minulosti naší země. Jako občané této republiky chceme připomenout hodnoty, které jsou, jak stále věříme, základním kamenem naší demokratické společnosti. Nechceme se od Číny učit, jak stabilizovat společnost. Trváme na tom, aby naši představitelé vůči Číně vystupovali sebevědomě, principiálně a s ohledem na zájmy České republiky a jejích občanů. Chceme zůstat součástí demokratického světa.

 

Martin Kotas

Tomáš Kocián

Jiří Knitl

Leoš Válka

Jana Leitkepová

Gabriela Leitkepová

Hedvika Dočekalová


Martin Kotas    Kontaktujte autora petice
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )