Chceme na Malostranském náměstí sochu Járy Cimrmana!

Při plánované revitalizaci Malostranského náměstí je plánováno také opětovné umístění sochy maršala Radeckého. Socha tohoto vojevůdce však již při prvních úvahách o jejím znovuvztyčení, začala rozdělovat společnost. Stejně tak vzbuzují vášně sochy jiných vojevůdců a politiků. My přicházíme s návrhem postavit na malostranském náměstí nekonfliktní sochu největšího světového spisovatele, vynálezce, malíře, fyzika, lyžaře a filosofa Járy Cimrmana. Požadavek na umístění jeho sochy na Malostranské náměstí není nikterak impulzivní. V na Malostranském náměstí se nacházející Malostranské besedě začínalo slavné Divadlo Járy Cimrmana, které tohoto velikána světu představilo. Zároveň v jedné z přednášek tohoto divadla je jasná zmíňka o postavení Cimrmanovy sochy právě na Malostranském náměstí. 

Dále si myslíme, že Jára Cimrman je již součást českého národa neméně, než jakýkoliv vojevůdce, či politik. Autoři divadla by si jistě zasloužili největší úctu za "objevení" Járy Cimrmana pro český národ, neboť se stal již součástí ústní lidové slovesnosti. Sochy má Jára Cimrman na mnoha místech České republiky. V Tanvaldu, v Kyšperku, ve stanici Kaproun a na dalších. Dokonce i v útrobách Petřínské rozhledny je jeho muzeum. Proto si myslíme, že vztyčení jeho, jistě mnohem méně konfliktní sochy na Malostranském náměstí, by bylo důstojným poděkováním a přihlášením se k tomuto, tolik české nátuře a historii blízkému počinu a chcete-li, člověku.


Luděk Gühl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Luděk Gühl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...