Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY REPUBLICE TAIWAN

Parlament České republiky, ani její vláda, ani prezident nemají tolik slušnosti, aby poděkovali Taiwanu za pomoc při koronavirové pandemii. Proto my, níže podepsaní občané České republiky vyjadřujeme srdečný dík Republice Taiwan za za její nezištnou pomoc a spolupráci projevenou včasným a hlavně bezplatným zasláním ochranných prostředků proti šíření pandemie. Tento akt přátelství nepochybně přispěl k poměrně nízké úmrtnosti na COVID-19 a zmírnění průběhu nemoci v naší zemi. Děkujeme.            

Vytvořeno: 2020-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1688 1672
24 hodin 1 1

TREST pro matku zemřelého Tadeáše. V. Zelenkovou

Pojďme touto peticí žádat, možný co největší trest pro ''matku'' zemřelého Tadeáška. Tato osoba z toho nemůže přeci vyvaznout bez trestu!!!!!! Kde je spravedlnost?????až mnoho lží a pochybnosti v případu Tadeáška. V. Zelenková patří do krimu.!!!! 

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 11
24 hodin 1 1

PETICE „ZA NEKÁCENÍ STROMU“/PETITION ,,FOR NOT CUTTING THE TREE''

PETICE „ZA NEKÁCENÍ STROMU“  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním My, níže podepsaní občané, zejména občané Radvanova, prostřednictvím této petice,  protestujeme proti pokácení stromu na pozemku p.p.č.4/3 , k.ú. Radvanov, obec Josefov Radvanovský klen s úctyhodnými rozměry měřeno v roce 2013 výška 24m,obvod kmene 3,7m /ve výšce 130-150 cm/,  stáří cca 200 let. Patří k nejmohutnějším klenům Sokolovska. Je zajímavý i celkovým habitem, především však

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 164 157
24 hodin 1 1

Petice za dokončení strategického projektu ATLETICKÉ HALY kampus v Brně-Bohunicích

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za dokončení strategického projektu Atletické haly kampus v Brně – Bohunicích“     My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vedení statutárního města Brna, vedení Jihomoravského kraje, vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vedení Národní sportovní agentury a členy vlády České republiky, aby shromáždily finanční prostředky a zahájily stavbu atletické haly v B

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 559 551
24 hodin 1 1

Státe, neznič hrad Rokštejn: vodní nádrž Střížov jen s podmínkou zachování hradu

V 80. letech 20. století KSČ plánovala zničení jedné z mála zachovalých hradních zřícenin na Moravě - hradu Rokštejna. S pádem socialismu se zdálo, že přehradu už nikdo stavět nechce. V hradní věži byla nedávno vybudována rozhledna. Zaráží ale skutečnost, že s vodní nádrží Střížov stále výhledově počítá územní plán města Brtnice. Podle https://www.brtnice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1295&id=123993&n=uzemni%2Dplan%2Dmesta%2Dbrtnice by výstavba přehrady bez změny projektu znamenala úpln

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 46 41
24 hodin 1 1

Vyšší trest za smrt Tadeáška

Tato petice je pro to,aby matka Tadeáška nevyvázla bez trestu nebo jen s podmínkou nýbrž,aby dostala dostačující trest za smrt Tadeáška,za špatné chování vůči ostatkům Tadeáška,za špatné chování vůči Tadeáškovi,když ještě žil.Pokud souhlasíte podepište.

Vytvořeno: 2020-06-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 146 142
24 hodin 1 1

Konec bolestí zvířat

NESOUHLASÍME S DLOUHODOBOU NĚKOLIKA LETOU BOLESTÍ VŠECH ZVÍŘAT. A PROTOŽE JDE O VELMI INTELIGENTNÍ BYTOSTI PODOBNÉ VE VNÍMÁNÍ A CÍTĚNÍ ČLOVĚKU, VYHLAŠUJEME ZÁKAZY TESTOVÁNÍ A ZNOVU BOLESTÍ NA NAŠICH ZVÍŘECÍCH KAMARÁDECH!!! JSOU TO NESMYSLNNÉ NE HUMÁNNÍ TESTY S UTRPENÍM V 21.STOLETÍ A LIKVIDUJÍ PRÁVA NA ŽIVOT!!! ABSOLUTNÍ PRÁVO NA ŽIVOT, PROTOŽE I ZVÍŘATA STEJNĚ JAKO LIDÉ MAJÍ SVÉ MILUJÍCÍ RODINY A SVÉ MILUJÍCÍ DĚTI. PŘEDSTAVTE SI, KDYBY TO BYLO OBRÁCENĚ, VYDRŽELI BYSTE TO??????!!!!!! 

Vytvořeno: 2020-05-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 21
24 hodin 1 1

Petice za zachování českovelenické jírovcové a lipové aleje

     Dle vyjádření odborníků – arboristů, dendrologů, krajinářů, entomologů, ekologů i architektů, má zachování jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, zcela zásadní smysl. Systematickou a pravidelnou péčí mohou stromy dobře prosperovat, dle odborníků je stejně dobře možná i výsadba nových stromů náhradou za některé stromy na konci jejich vitality, především v důsledku stavební činnosti v r. 2009.                            My níže podepsaní žádáme o přehodnocení záměru maximální

Vytvořeno: 2020-05-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 206 199
24 hodin 1 1

Nesouhlasíme s trestním oznámením, které poškozuje záchranářku paní Veroniku Brožovou

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s trestním oznámením, které podala paní hejtmanka Pokorná Jermanová. Vyzýváme ji, aby již nikdy více nezneužívala trestního řádu k šikaně a zastrašování svých zaměstnanců. Záchranářka Veronika Brožová napsala 17. března paní hejtmance otevřený dopis, ve kterém upozornila na nedostatek ochranných pomůcek pro záchrannou službu na boj s COVID-19. Jsme přesvědčeni, že nešlo o šíření poplašné zprávy, jak se uvádí v trestním oznámení, ale o důležité upozornění na nedos

Vytvořeno: 2020-05-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2801 2757
24 hodin 1 1

Otevřený dopis ministryni Janě Maláčové ohledně doporučeného postupu MPSV pro poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo doporučený postup č. 11/2020 pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. V tomto doporučení je stanoveno, že poskytování sociálně aktivizační služby nelze provádět u osob starších 50 let.   Pokud si stejně jako my myslíte, že aktuální postup MPSV je (nejenom) pro lidi s duševním onemocněním diskriminační a může výrazně zhoršit jejich sociální izolaci a zdravotní stav, podpořte níže u

Vytvořeno: 2020-05-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 106 105
24 hodin 1 1