Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICE ZA URYCHLENÉ NAPOJENÍ CYKLOSTEZKY (VEJPRNICE – PLZEŇ) DO SLOVANSKÉHO ÚDOLÍ

Komu: Rada města Plzně, Statutární město Plzeň (6iybfxn) a k rukám starostovi MO3 Plzeň (ufxbt4h)   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vážení, my níže podepsaní žádáme, aby město Plzeň urychlené vyřešílo napojení cyklostezky z Vejprnic do Plzně do Slovanského údolí.   Současný stav je nebezpečný nejenom pro cyklisty, ale i další účastníky silničního provozu. V prostoru od tzv. „Myší díry“ k „Regensburskému mostu“ (viz mapa) chybí napojení a lidé

Vytvořeno: 2020-09-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 10
24 hodin 2 2

Pavel Hais a Václav Rada zpět do vedení sušické nemocnice

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85 My níže podepsaní, naléhavě žádáme vedení města Sušice, okres Klatovy, aby zrušili své rozhodnutí na městské radě města Sušice (z jednání Rady města v Sušici, které se konalo dne 14. září 2020 - číslo usnesení 572 ) o odvolání Václava Rady a Pavla Haise z vedení sušické nemocnice. Žádáme o jejich setrvání ve funkcích jednatelů v sušické nemocnici. Analýza zadaná vedením města Sušice na nemocnici, jasně hovoří ve prospěch odvolaných. Cílem petice je, aby od

Vytvořeno: 2020-09-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 693 689
24 hodin 2 2

Petice za zachování dětských skupin

Otevřený dopis k připravované novele zákona o dětských skupinách Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené senátorky, vážení senátoři,oslovujeme Vás jakožto naše volené zástupce v souvislosti s vyjádřením nesouhlasu s chystanou novelou zákona o dětských skupinách. Unie center pro rodinu a komunitu vyjadřuje nesouhlas s připravovanou novelou o dětských skupinách. Zmíněná novela výrazně omezí dostupnost míst pro předškolní děti a zhorší postavení zejména matek malých dětí na trhu práce. Přijetí

Vytvořeno: 2020-09-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 120 118
24 hodin 2 2

Petice za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému zdravotního pojištění

Otevřený dopis české vládě Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás s prosbou o ukončení diskriminace našich dětí. Platíme stejné daně jako občané České republiky a nikdy nebereme dávky v nezaměstnanosti. Studujeme jazyk, respektujeme jedinečnou kulturu země, důsledně dodržujeme české zákony, integrujeme se do české společnosti. Abychom se mohli stát její platnou částí, svěřili jsme vám i to nejcennější, co máme, budoucnost našich dětí. Nyní žijeme s Damoklovým mečem nad našimi rodinami po

Vytvořeno: 2020-09-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 837 764
24 hodin 2 1

Petice proti rouškám!

My, občané České Republiky, požadujeme po vládě České republiky, aby s okamžitou platností zrušila své nařízení, které vydala dne 9.9.2020 a které vyjde v platnost dne 10.9.2020. Nařízení se týká povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany obličeje z důvodu ochrany před nemocí COVID-19 ve všech budovách na území ČR.Vláda nesmí nařizovat povinnost nošení ochrany obličeje, pokud není vyhlášen Nouzový stav. Jsme svobodná země, ve které vládne demokracie. Každý občan ČR si může sám zvolit zda-li se p

Vytvořeno: 2020-09-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 253 251
24 hodin 2 2

Za rychlé železniční spojení Znojemska s vnitrozemím

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme Ministerstvo dopravy ČR, Správu železnic a také krajské orgány v Brně a Jihlavě, aby zahájily všechny potřebné kroky k projektové přípravě a realizaci modernizace železničních tratí na Znojemsku. Veřejná doprava opřená o moderní železniční síť je základním předpokladem pro udržitelný rozvoj každého regionu. Již před deseti roky požadovalo 45 starostek a starostů ze Znojemska i dolnorakouského příhraničí ve společném memorandu obnovu již tehdy vel

Vytvořeno: 2020-09-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 67 66
24 hodin 2 2

Petice proti zabíjení psů v BOSNĚ!!!!

Petice proti zabíjení psu v městě Zenica(tabor Alba d.o.o.-metsky azyl)!!!Ukažme celemu světu černou realitu bosenskych azylu a ulic,a všechno co se skrýva za Vaší vládou podporovaném zabíjení psů.PROSIM, přidejte svůj podpis k naší online petici,a pomozme tyranym pejskum v Zenici,a v celé Bosně.Situace je alarmantna!!!Kazdy den se zabíje,otravi,stovky pejsku.

Vytvořeno: 2020-09-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1148 975
24 hodin 2 1

Výzva k vzájemnému smíření a odpuštění

Výzva k vzájemnému smíření a odpuštění  Už více než dvě desetiletí můžeme v českém mediálním prostoru sledovat zápas o obnovu barokního staroměstského mariánského sloupu, strženého roku 1918. K problému obnovy se už vyjadřovaly nejrůznější autority, v odborném tisku byla publikována řada fundovaných pojednání, věnovala se mu mnohá masová média, záměr byl bouřlivě komentován na sociálních sítích, v průběhu let vzniklo několik petic atp atd. V lednu letošního roku byl záměr obnovy schválen pražský

Vytvořeno: 2020-08-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 98 95
24 hodin 2 2

Charta 21

Charta 21Charta 21 je volné, neformální a otevřené sdružení lidí, spojených individuálně i kolektivně bojovat za lidská a občanská práva, dodržování ústavy a charty práv a svobod. Sdružuje lidi různých ideových zaměření a přesvědčení a jde o pluralitní komunitu lidí s rozdílnými názory, které spojuje pocit zodpovědnosti za společnost, lidská práva a svobodu v ČR, která je dle názorové platformy jejích příznivců v ČR zásadně a naprosto bezprecedentně potlačována, ničena a porušována a to takovým

Vytvořeno: 2020-08-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1645 1592
24 hodin 2 2

Chceme, aby Roth Wellden streamoval Counter Blox Roblox Offensive!

je to tak, opravdu to chceme, jsme si jisti, že to musí streamovat!

Vytvořeno: 2020-05-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 4
24 hodin 2 2