Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Žádost o pomoc, nebezpečí pádu stromu

Tímto žádáme a prosíme o pomoc všechny slušné lidi o podporu.  Na soukromém pozemku kde se pohybují malé děti a hendikepovaní občané se nacházejí staré  mohutné stromy, které ohrožují dům, zaparkovaná auta, veřejnou komunikaci kde jezdí autobus, sousední dům a nemovitosti. Místní OÚ v čele se starostou odmítají pomoci vydat povolení pokácet byť jeden strom, přesto že byli požádáni prostřednictvím HZS, Policie, zastupitelů vyšší Obce. Při větších větrech se zde pohybovat je skutečně o život. Došl

Vytvořeno: 2020-02-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8
30 dní 2 2

Petice proti odvolání člena zastupitelstva města Lanškroun Ing. J. Marka z funkce člena kontrolního výboru.

PETICEdle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním adresovaná Zastupitelstvu města Lanškroun My, níže podepsaní občané, mající ve městě Lanškroun trvalý pobyt, vlastnící nemovitost, osoby podnikající, navštěvující zaměstnání nebo studující, či mající jiný přímý vztah k městu Lanškroun, prostřednictvím této petice: Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním člena zastupitelstva města Lanškroun Ing. Jindřicha Marka z funkce člena kontrolního výboru na jednán

Vytvořeno: 2020-01-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
30 dní 2 2

Za záchranu topolu černého u louckého splavu v Sedlešovicích

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme se záměrem státního podniku Povodí Moravy pokácet majestátní topol černý o obvodu kmene 4,8 metru (ve výšce 1,3 m nad zemí) na pravém břehu řeky Dyje u louckého splavu na pozemku p.č. 249/1 v k. ú. Sedlešovice.   Podle našeho názoru je dotčený exemplář stromu natolik jedinečný a důvod k pokácení je natolik neopodstatněný, že trváme na tom, aby byl strom zachráněn.  K ojedinělosti a výjimečnosti dotčeného stromu citujeme odborné vyjádření botanika Jihomorav

Vytvořeno: 2019-11-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 106 102
30 dní 2 2

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MOST V SOUČASNÉ BUDOVĚ

My, níže podepsaní obyvatelé města Mostu, prostřednictvím této petice žádáme, aby Městská knihovna v Mostě nadále zůstala v současné budově, jelikož se domníváme, že současná budova nejvíce vyhovuje potřebám knihovny. Budova mostecké knihovny byla první budovou v Československu, která byla po roce 1945 postavena výhradně a jenom pro knihovnické účely. S plánem na její přestěhování nesouhlasíme, jelikož nelze garantovat stejnou kvalitu služeb po plánovaném přestěhování do KD REPRE. Město navíc ne

Vytvořeno: 2019-11-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 106 106
30 dní 2 2

Petice za odvolání krajského náměstka Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví, MUDr. Martina GEBAUERA.

    My, občané žádáme odvolání krajského zdravotního rady a zároveň i náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví, pana MUDr. Martina GEBAUERA.        Důvodem naší žádosti pro jeho odvolání, je naše dlouho trvající nespokojenost s jednotlivými kroky, které jednoznačně způsobují krizi ve zdravotnictví na Karvinsku. Jeho práce náměstka pro zdravotnictví Moravskoslezského kraje nevede ke slibovanému zlepšení poskytované zdravotní péče na Karvinsku, ale naopak k jejímu zhoršen

Vytvořeno: 2019-11-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1131 1123
30 dní 2 2

DÁVÁM HLAS POLITICKÉ STRANĚ JEDNOTNÉ ČESKO

VOLEBNÍ PLÁN - JEDNOTNÉ ČESKO.. (návrh k hlasování..)   KONZERVATIVNÍ REPUBLIKÁN! - NELIBERÁLNÍ SMĚR Ruské a Americké zákony na jednom místě v kostce, revoluce ve spravedlnosti..                                                      N Á V R H   - svoboda slova je zaručena nikoliv se o ní jen povídá a to Ústavou České republiky a cenzůra je doopravdy nepřípustná, - Facebook v České republice bude fungovat tak, že si všichni budou moci nechtěné lidi zablokovat sami pouze u sebe na profilu, neexistu

Vytvořeno: 2019-10-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 18
30 dní 2 2

Udělení medaile MŠMT za vynikající pedagogickou činnost

Dobrý den,    my, zde podepsaní, navrhujeme paní učitelku Simonu Glűckovou ze ZŠ Seifertova Jihlava na ocenění "Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy". Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje již od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Medaili uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů 28. března. Medaile je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a v

Vytvořeno: 2019-09-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
30 dní 2 2

Petice za  vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo

Petice za  vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo, České republice, a za zákaz veškerých akcí Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V.) na území České republiky,dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  V Plzni dne 12.června 2019   Parlament České republiky Mgr. Radek Vondráček předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   Poslanecká sněmovna Sněmovní 176/4 118 26 Praha 1 Vážený

Vytvořeno: 2019-06-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1760 1707
30 dní 2 2

Petice proti postupu vedoucího oddělení vztahy s veřejností Památníku Lidice.

Protestujeme proti postupu Filipa Petličky, který dne 15. 6. 2019 při pietním kladení věnců neumožnil Nočním vlkům položit věnce k památníku. Požadujeme jeho odvolání. Nesouhlasíme s přepisováním historie.

Vytvořeno: 2019-06-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1561 1494
30 dní 2 2

Petice proti spolku "Milion chvilek pro demokracii".

My níže podepsaný nesouhlasíme se spolkem "Milion chvilek pro demokracii". Tento jíž jmenovaný spolek se snaží rozvrátit a zničit demokraticky zvolenou a schválenou vládu, a zničit demokracii takovou jakou známe. Spolek tedy můžeme označit za něco jako anarchismus. Nejen že se tento spolek snaží rozvrátit stát a s ním i vládu, ale snaží se rozdělovat i společnost, šíří zlost a nenávist! Dejme tomuto spolku stopku, dokuď je čas! Zachovejme demokratické volby.

Vytvořeno: 2019-06-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2010 1961
30 dní 2 2