Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Přejmenování youtubera Meon na Moan

Koho by to neuspokojilo? Pan Meon je velmi sexy mužský jedinec, ze kterého mají ve spodničkách bažiny nejen ženy. Náš hlavní důvod je, že se lépe budou psát sexuální fanfikce, když se bude jmenovat Moan.

Vytvořeno: 2021-01-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 12
24 hodin 1 1

Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví ve věci prioritního seznamu očkování proti SARS-CoV-2

Žádost o rozšíření prioritního seznamu očkovaných proti SARS-CoV-2 o diagnózy s vysokým rizikem úmrtnosti   Vážený pane ministře, Rádi bychom se vám ve spolupráci se skupinou Pacienti s Covid-19 v Česku a na Slovensku vyjádřili k seznamu prioritních pacientů, kteří mají být očkování vakcínou proti Covid-19. Tento seznam je bohužel velmi úzký a neochrání všechny ohrožené skupiny chronicky nemocných, které by to potřebovaly.  V tomto seznamu například nejsou některá onemocnění zmíněná ve stanovisk

Vytvořeno: 2021-01-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 40 40
24 hodin 1 1

Zákaz používání zábavní pyrotechniky na území Městyse Machov

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Zastupitelstvo Městyse Machov o přijetí úplného zákazu používání zábavní pyrotechniky na území Městyse. Důvody: - stres způsobený hlukem (těžce nesou především osoby starší a malé děti) - ohrožení zdraví i života domácích mazlíčků, hospodářských zvířat a zvěře a ptáků v přírodě - zbytečné znečištění ovzduší, potažmo vod, prachovými částicemi, těžkými kovy atd. - riziko zranění nebo úrazu při manipulaci   Děkujeme.

Vytvořeno: 2021-01-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
24 hodin 1 1

Žádáme přejmenovaní Bahňáku na Baťov!

My, níže podepsaní, žádáme vedení města Otrokovice, aby přejmenovalo městskou část Bahňák na Baťov. Nesouhlasíme s tím, aby čtvrť, kterou vybudovali sourozenci Baťovi, nesla název „Bahňák“. Toto dřívější označení vycházelo z všudypřítomných bažin. Od té doby se změnilo mnohé a na močálech vyrostlo moderní město. Dnes této čtvrti neřekne nikdo jinak než „Baťov“. Bohužel oficiálně se mluví stále o „Bahňáku“. Toto dvojí označení veřejnost pouze mate a myslíme si, že je čas na změnu. Více informací

Vytvořeno: 2021-01-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8
24 hodin 1 1

Petice, aby byl Matěj Blümel korunován na právoplatného krále

No co čekáte, že napíšu? Prostě je to král. Dve stovky podpisů a dostane opravdovou korunu. Zařídím. 

Vytvořeno: 2020-12-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 7
24 hodin 1 1

Petice za to, aby si Cival pustil film Skleněný

Film Skleněný od režiséra M. Night Shyamalana je jedním z nejrozporuplnějších filmů minulého roku a uzavírá trilogii s předchozími filmy Vyvolený a Rozpolcený. Pan Petr Cífka, aka Cival, si jej ještě (i přes svou oblibu k filmu Vyvolený) nepustil. Proto my, níže podepsaní, jej chceme podpořit k zhlédnutí a následnému vyjádření názoru s rozborem.

Vytvořeno: 2020-12-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
24 hodin 1 1

Petice proti zakrývání obličejů politiků a veřejně činných lidí v médiích a na veřejnosti.

Hnusí se mi a uráží mě politici a další veřejně činní lidé, kteří si dovolí veřejně se ukazovat s nasazeným náhubkem. Ať si hadr přes tlamu nosí výlučně ve svém soukromí. Provokovat veřejnost tím, že úmyslně exhibují jako maskování lupiči a vrazi, to je skutečně odporné a nechutné.

Vytvořeno: 2020-12-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19
24 hodin 1 1

Výzva starostům Nymburska - Očkování COVID-19

Vážené paní starostky a páni starostové,   jste hlavami místních samospráv stotisícového okresu. Nalézáme se uprostřed vážné epidemie, kterou lze zvládnout pouze očkováním. K dosažení dostatečné proočkovanosti populace bude třeba v rámci okresu Nymburk očkovat 50-75 000 obyvatel, a to pokud možno během několika měsíců. Takovou logisticky nesmírně náročnou akci si nelze představit bez aktivní spoluúčasti samospráv. Vyzýváme vás proto, abyste se plánem na očkování začali vážně zabývat alespoň po o

Vytvořeno: 2020-12-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 36 36
24 hodin 1 1

Zlepšení podmínek ve věznicích a částečná amnestie

P E T I C E   dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. O právu petičním           My níže podepsaní občané tohoto státu,státu Česká republika, prostřednictvím této petice žádáme, aby se zvýšil zájem ze strany představitelů našeho státu, justice, členů parlamentu, členů senátu, zdělovacích prostředků, tisku a tím i široké veřejnosti o celkové dění a situaci v našem vězeňství, a tohlavně v posledních měsících.   Všichni jež jsou ve výkonu trestu, ať již z jakýchkoliv důvod

Vytvořeno: 2020-12-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 145 144
24 hodin 1 1

Nesouhlasíme se záměrem výstavby mostu a individuálního bydlení v lokalitě v Berouně na Ptáku

Přestože jsme si vědomi, že jde pouze o prvotní studii s cílem posoudit podmínky v dané lokalitě, přijde nám již samotné zahájení diskuzí o daném záměru jako nebezpečné. Preferujeme lokalitu v Berouně Na Ptáku ponechat ve stávajícím stavu tak, jak je v současném ÚP, tj. bez mostu přes Berounku a bez zastavěné plochy. Nesouhlasíme s návrhem č. 60. ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 16. 12. 2020, jehož projednání bylo odloženo. (Zákres dotčeného území níže.) Upozorňujeme, že informace od

Vytvořeno: 2020-12-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1153 1148
24 hodin 1 1