Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ZA SNÍŽENÍ PLATŮ POSLANCŮ A SENÁTORŮ

My níže podepsaní,vyjadřujeme nesouhlas s tím,aby v době nouzového stavu pobírali poslanci a senátoři ParlamentuČR 100% platu. Žádáme snížení platů poslanců a senátorů o 80%,za celou dobu platnosti Nouzového stavu a to z důvodu vyjádření SOLIDARITY s běžnými občany ČR!!!A to i ze zpětnou platností. Je nepřípustné,aby v době,kdy občané se podrobují opatřením v boji proti nemoci Covid-19 a  pro spoustu z nich to představuje ohrožení existence,tak aby představitelé státu požívali 100% svých prebent

Vytvořeno: 2020-04-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 70 70
24 hodin 1 1

Navrácení bývalého strážníka Jiřího Laštovky zpět do služby

*Podpis je platný až ve chvíli, kdy je potvrzený odkaz zaslaný na Váš email! Pokud email nepřišel, zkontrolujte složku SPAM a Hromadné *1.000 podpisů dosaženo za pět hodin existence petice!! Dekujeme!! ***Zvládneme nasbírat  10.000 podpisů, aby to vedení MpPraha nesmetlo ze stolu rovnou? Pokud podepíšete, sdílejte prosím tuto petici, kde jenom můžete. Tento člověk zachránil život a teď máme šanci mu pomoci alespoň takto.*   dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o prá

Vytvořeno: 2020-04-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11932 11704
24 hodin 1 1

Pojďme podpořit pana strážníka Jiřího L.z hlavního města Prahy.

Pojďme podpořit pana strážníka Jiřího L.z hlavního města Prahy aby se vrátil zpět do služby.Pojďme ho podpořit společně a dát mu šanci pracovat dál u MP Praha kde doposud pracoval,nenechme ho v tom a pomožme mu jako on pomáhal doposud.Zachránil lidský život 

Vytvořeno: 2020-04-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 18
24 hodin 1 1

Podporujeme otevření škol dle plánů MŠMT v polovině května

My níže podepsaní, důvěřujeme postupu MŠMT ČR, které plánuje znovuotevření škol na polovinu května v druhé poloviny května. Dle ministerstva je to podmíněno různými předpoklady, které musí být splněny - vývoj počtu nakažených dle předpokladů, dostatek dezinfekčních potřeb, roušek, teploměrů aj. Tetno postup není vyjímečný. Plánuje se otevření, nebo skoly jsou otevřeny již např. v Dánsku nebo ve Švédsku. Z rozvolňovaním pravidlem se ale zvyšují nároky na naši individuální odpovědnost (minimalizac

Vytvořeno: 2020-04-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 215 214
24 hodin 1 1

Petice o navrácení pracovníka MP Praha zpět do služby

Žádáme o stáhnutí výpovědi strážníka MP. Praha.  Video je sestříhané podle potřeb paní Smažínkove a navic od facky ze strany strážníka. Podle videa je zřejmé,  že facka nebyla nikterak veliká,  protože by jí po úderu spadly brýle na zem. Mládež si nemá co vyskakovat na strážníky MP a slovně je napadat. Sloužil u policie 25.let,  měl vyznamenání a to už o něčem svědčí. Mládež navíc nedodržovala karanténu.  Kvuli jednomu pochybení mi nepřijde adekvátní propuštění strážníka. Je emočne vypjata doba

Vytvořeno: 2020-04-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9
24 hodin 1 1

Dobrovolná občanská pomoc složkám Integrovaného záchranného systému.

My, níže podepsaní občané ČR, podpisem této petice vyjadřujeme podporu dobrovolnického hnutí, jehož cílem je poskytovat občanskou pomoc jednotlivým složkám IZS při ochraně života, zdraví a majetku v případě přírodních katastrof, epidemií a dalších krizových situací. Dobrovolnická pomoc vychází z koncepce přípravy občanů na aktivní spolupráci s jednotlivými složkami IZS formou školení, praktických ukázek a nácviku jednání a chování v krizových situacích. Klade důraz na apolitičnost, transparentno

Vytvořeno: 2020-04-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 396 387
24 hodin 1 1

Snížit nebo zrušit DPH na ochranné pomůcky

Tímto žádáme vládu ČR, aby po dobu zvýšené potřeby ochrany obyvatelstva před nákazou snížila nebo zrušila vybíranou DPH na ochranné pomůcky, desinfekci a další materiál a služby potřebné k boji s pandémií. Jednoduchým krokem pomůže jednotlivým institucím a občanům ČR (všetně dárců pro tyto instituce), aby za stejné peníze poskytli více ochrany našim obyvatelům za situace, kdy je potřebného materiálu a služeb všeobecný nedostatek a ceny jsou výrazně vyšší než obvykle. Přeci nebudete vybírat daň z

Vytvořeno: 2020-04-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
24 hodin 1 1

Zrušení konkurzního řízení na ředitele škol Prahy 5

OTEVŘENÝ DOPIS - PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona Č. 85/1990 Sb. o právu petičním. K rukám členům Rady městské části Prahy 5 k urgentnímu projednání: My níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme o zrušení konkurzního řízení na pozici ředitelů: Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK v Praze 5, Drtinova 1; Fakultní základní školy a mateřská školy Barrandov II, PedF UK, V Remízku 7, Praha 5 - Hlubočepy; Základní a mateřské šk

Vytvořeno: 2020-04-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 218 218
24 hodin 1 1

Petice proti plošnému promořování obyvatel ČR koronavirem

    Vážený pane Prymulo,   my níže podepsaní občané ČR, důrazně protestujeme proti tomu, abychom byli plošně vystaveni Vašemu experimentu, promořování populace koronavirem! V současné době, kdy díky obětavé práci našich zdravotníků, laborantů, hasičů a ostatních bezpečnostních složek. Díky statisícům domácích švadlenek, které zásobují zemi rouškami a lidé tyto roušky ukázněně používají a trpělivě dodržují všechna omezení. Navíc kdy v důsledku všech těchto opatření máme u nás konečně v něčem lep

Vytvořeno: 2020-04-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5180 5137
24 hodin 1 1

Požadujeme české politiky o vrácení sochy maršála Koněva na původní místo.

Dnes 3.4.2020 vedení Prahy 6 odstranilo z náměstí sochu maršála Koněva. Ve vedení Prahy 6 jsou Piráti, TOP09, KDU-ČSL, STAN a s odstraněním sochy souhlasila také ODS. Koněv byl voják a nejen západními mocnostmi vyznamenaný hrdina boje s německou nacistickou třetí říší, která měla ovládnout národy Evropy a některé vyhladit. Mezi těmi určenými k vyhlazení byl i český národ. Dnešek je čin historického barbarství. Není to náhoda! Budovatelé čtvrté říše EU musí přepsat dějiny, včetně dějin druhé svět

Vytvořeno: 2020-04-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 453 443
24 hodin 1 1