Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ošetřovné rodičům dětí starších 13 let

Žádáme tímto vládu rozšíření ošetřovného - za krizové situace COVID-19 - pro rodiče dětí starších 13 let. Jsem matka samoživitelka, OSVČ - kadeřnice. Z důvodu šíření viru COVID-19 mi byl můj jediný způsob obživy znemožněn. Ve výhradní péči mám 14-letou dceru. Obě jsme odkázány výhradně na můj příjem z kadeřnictví, který je momentálně nulový. Kde mají rodiče v takové situaci vzít na základní poplatky - jako je nájem, strava a hygienické potřeby?   Zákon by měl být na takové případy připraven, buď

Vytvořeno: 2020-03-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 21 20
7 dní 1 1

Petice. Pro zavření hranic pro pendlery!

Pokud se hranice nezavřou i pro pendlery, šíření viru se jen tak nezastaví. Pendler je jako časovaná bomba. Češi mají karantény a omezený pohyb a pendleři je v jejich snaze ohrožují. Zamyslete se nad tím není li lepší zůstat pár týdnu doma. Čím dřív začneme tahat za jeden provaz tím dříve se situace zlepší pro všechny! Stejná pravidla pro všechny - mimo nákladní dopravu samozřejmě to dá rozum. Děkuji za Váš čas

Vytvořeno: 2020-03-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9
7 dní 1 1

Uzavření hlavního města Prahy

Žádám ostatní lid aby podepsal tuto petici.Petice se týká uzavření hlavního města Prahy proti dalšímu šíření nákazy.Dále se týká toho aby lidé co poruší zákaz a vyjedou nebo vyjdou mimo město Praha ve kterém mají momentálně pobyt aby dostaly pokutu ve výši 20 000Kč. Podpisem souhlasíte stou to peticí. Děkuji za projevenou účast

Vytvořeno: 2020-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 69 68
7 dní 1 1

Ihned uzavřít hranice pro pendlery

Vzhledem k liknavosti a přístupu Německa k nákaze koronaviru SARS-CoV-2 a ještě české pracovníky v některých případech nenechají ani nosit roušku aby nevyvolávali paniku. Chceme ihned uzavřít hranice pro pendlery! 

Vytvořeno: 2020-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 31
7 dní 1 1

Aplikovat techniku kumulativního testování vzorků na COVID-19

Tým Izraelských vědců ověřil postup, který umožní výrazně zefektivnit testování lidí v populaci, kde je malé zastoupení nákazy. Jde o tzv. metodu "poolingu".Větší množství vzorků lidí je spojeno a testováno jedním testem a teprve, pokud jsou v tomto vzorku nalezeny patogeny, pak se teprve přistoupí k testování vzorků jednotlivých lidí.Cite:According to the new pooling approach that we have currently tested, molecular testing can be performed on a “combined sample,” taken from 32 or 64 patients.

Vytvořeno: 2020-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
7 dní 1 1

Výzva ministrovi vnitra - odmítnutí plošné distribuce ochranných pomůcek

Vážený pane ministře, my, níže podepsaní, Vás žádáme, abyste veškeré dostupné ochranné pomůcky proti nákaze koronavirem distribuovali těm, kdo zajišťují nezbytné služby. V první řadě zdravotníkům a záchranným složkám, lidem pracujícím v potravinářském a jiném průmyslu, který je ještě v provozu a prodavačům. Obzvláště, pokud se jedná o jednorázové ústenky a záměr je plošně distribuovat všem občanům.  Svým podpisem potvrzujeme, že se vzdáváme vládou plošně distribuovaných ochranných pomůcek. Díky.

Vytvořeno: 2020-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19
7 dní 1 1

Zrušení přijímaček na SŠ pro 9. ročník

Domácí příprava není 100% jako když jsme s učiteli. A tak vás žádám o podpis této petice o zrušení přijímaček, aby měl každý právo na to mít budoucnost takovou jakou si zaslouží a přeje. 

Vytvořeno: 2020-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8
7 dní 1 1

Zrušení nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest u dětí od 0-4 let

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme ministerstvo zdravotnictví o zrušení  nosit při pohybu a pobytu na všech místech ochranné prostředky dýchycích cest a to u dětí ve věku 0-4 roky. U takto malých dětí hrozí udušení popřípadě uškrcení a mohou si tak způsobit smrtelné zranění.  Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se nošení ochraných prostř

Vytvořeno: 2020-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
7 dní 1 1

Proč ma být záchranářka Veronika Brožová propuštěna, když popsala pravý stav věci

Proč má být trestána za to, že se jí pomoci od  nadřízených nepodařilo získat v době, kdy je o tu pomoc žádala, protože v té době ji nejvíce potřebovala? Nebála se zveřejnit pravý stav věci. Pomohli obyčejní lidé.  Nadřízení ji teď pranýřují!!

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 206 202
7 dní 1 1

Ošetřovné i pro děti mladší 6 let pro OSVČ

Žádáme tímto vládu o vysvětlení, proč se rozšíření ošetřovného nevztahuje na dítě mladší šesti let. Jedná se o případy, kdy je mateřská škola, z důvodu šíření viru COVID-19, krajem uzavřena. Vnímáme to jako nespravidlivé a nelogické. Proč zaměstnanci mají nárok na ošetřovné bez omezení a živnostníci nikoli? Proč je zde vyloučena zrovna tato skupina dětí? Dítě starší deseti let je schopno se o sebe částečně postarat, ale 3 - 5leté nikoli. Nesouhlasíme s touto výlukou a vnímáme ji jako nespravedli

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
7 dní 1 1