Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ZACHRAŇME (A)VOID!

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: ZACHRAŇME (A)VOID! Rada HMP Adresováno Radě HMP, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01   PETICE ZACHRAŇME (A)VOID! Využíváme své právo garantované článkem 18 Listiny základních práv a svobod a obracíme se touto peticí na Radu hlavního města Prahy se žádostí o zrušení výpovědi ke dni 31. 5. 2020 (bez udání důvodu) nájmu kotevního místa spolku Dvojka sob

Vytvořeno: 2020-04-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4171 4029
24 hodin 1 1

PETICE ZA SUNDÁNÍ ROUŠEK VE FITNESS A NA SKUPINOVÝCH LEKCÍCH

Prosím, pojďme podepsat petici za zrušení nošení roušek na skupinových lekcí, ať už jógy, fitness či spinningu nebo pilates.  Jsme nabádáni ke zdravému pohybu a udržení si dobré fyzické i psychické kondice. Ovšem dýchat vlhký vzduch plný bakterií z roušky, kdy se při jejím nošení většina lidí dusí po pár minutách aniž by prováděla větší zatěž, zdravé určitě není.  Je sice hezké, že jste nám vládo povolili vykonávat tuto činnost, nicméně za těchto podmínek je činnost neproveditelná. Spousta lekto

Vytvořeno: 2020-04-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 11
24 hodin 1 1

Zrušení zákazu návštěv, vycházek a PvT pro odsouzené

Žádám o zrušení zákazu návštěv, vycházek a přerušení trestů pro odsouzené. Všude vidím jak se řeší divadla, restaurace, trhy atd., ale co odsouzení? Mají venku taky rodiny. Skype návštěvu ne vynahradí, navíc když se tam vězeň dostane může mluvit 20 minut a ještě k tomu blbne signál a nejde skoro nic slyšet, takže to taky k ničemu není. Jsou úplně odříznutý od světa a nemají žádný kontakt se svými nejbližšími a navíc jsou v nejistotě, protože vězení ani nikdo neřeší. Ještě k tomu hodně vězňů doch

Vytvořeno: 2020-04-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 17 17
24 hodin 1 1

OBNOVENÍ MHD V MLADÉ BOLESLAVI PRO VŠECHNY OBČANY

Žádáme o znovuzavedení MHD ve městě Mladá Boleslav pro všechny občany bez rozdílu.  Vnímáme současnou situaci a chápeme, že je třeba obezřetnosti a dodržování určitých hygienických opatření. Vzhledem k současnému uvolňování restrikcí  a po více než měsíci odstávky MHD žádáme, aby byla opět zavedena autobusová doprava a umožněno obyvatelům města využívat dopravní obslužnosti při cestách do a ze zaměstnání, za nákupy, za cestou k lékaři a pod. Vzhledem k rozlehlosti města a příměstských částí je a

Vytvořeno: 2020-04-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 354 353
24 hodin 1 1

Petice proti diskriminujícímu jednání obchodního řetězce Lidl

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás požádat a taky tak trochu zábavnou či nadnesenou formou informovat, jak některým z Vašich blízkých a známých znemožňuje přistupovat ke stejným možnostem a právům jaké máte Vy. Možná máte Lidl taky rádi, jako naše rodina. Bohužel se mi stalo to, že jsem si před Velikonocemi došel nakoupit do Lidlu. V jedné ruce jsem držel tašku se zbožím a druhou jsem si bral ze sloupce balík nápojů. Bohužel co čert nechtěl, sloupec toho zboží se začal naklánět. Všiml jsem si to

Vytvořeno: 2020-04-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 17 16
24 hodin 1 1

Žádost poslanců o snížení platů

Prostřednictvím této petice žádáme aby poslancům České republiky byl snížen plat a to jako gesto solidárnosti a podpory českým občanům v težkých časech. Myslíme si, že je to vhodné gesto vudči občanům ČR vzhledem k současné situaci, kdy nekteří občané přišli o zamestnání nebo museli zrušit svoji živnost. Tímto gestem by jste nám občanům ukázali velikou podporu v těžkých časech a hlasvně by jste dost pomohli ke snížení statního deficitu.   (Podepište tuto petici pokud s námi souhlasíte a sdílejte

Vytvořeno: 2020-04-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 40 39
24 hodin 1 1

Požadavek na obnovení ČSFR (Československa)

  Dle ústavního zákona ČSFR (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-327) ji nelze rozdělit bez konání referenda v zemi, která chce vystoupit.  Jelikož "chtěly" vystoupit obě země, mělo se referendum konat v obou zemích, ale tak se nestalo. Dle zákonů té doby tudíž ČSFR nemohla být legálně rozdělena na základě pouhé domluvy tehdejších politiků. Z tohoto důvodu, my níže podepsaní, vznášíme požadavek k vyhlášení referenda o obnovení jednotné Republiky a zneplatnění jejího rozdělení. V případě úspěšno

Vytvořeno: 2020-04-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 68 52
24 hodin 1 1

Za zrušení 14-ti denní karantény pro pendlery ze Slovenské republiky

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme Ústřední krizový štáb a vládu České republiky o otevření hranic mezi Českou a Slovenskou republikou pro přeshraniční pracovníky bez povinného turnusu 14 dní karantény a 14 dní práce. Toto nastavení pro přeshraniční pracovníky kategorie C je v reálném kontextu naprosto neproveditelné, jelikož po návratu na Slovensko musí navrátivší znovu do státem zřízené centrální karantény Slovenské republiky v délce až 14 dní.  Jiným

Vytvořeno: 2020-04-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 23
24 hodin 1 1

Petice za zavedení stálého reportéra/ky za ČT v Maďarsku

Česká televize ve svých reportážích markantně opomíjí dění v Maďarsku. Vždyť právě Maďarsko, se kterým jsme ve velmi úzkém kontaktu v rámci uskupení Visegrádské čtyřky, je našim blízkým partnerem v rovině geopolitické, historické, kulturní i ekonomické. Maďarsko si vzájemnou propojenost uvědomuje, každodenně vysílá pořad čistě o dění v zemích V4. Jen posuďte sami, kolik vysílacího času je věnováno malichernostem.

Vytvořeno: 2020-04-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
24 hodin 1 1

Petice podporující nezávislost Státu Palestina

Podporujeme nezávislost a samostatnost Státu Palestina a vyzýváme Izrael k vyklizení nelegálních židovských osad a opuštění okupovaného palestinského území.

Vytvořeno: 2020-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 29
24 hodin 1 1