Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Oprava hřiště na Západním Předměstí

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním " O renovování hřístě" Žádáme o celkové oplocení hřiště, oplocení je pouze u dvou branek, ale po straně ne. Míč tedy potom lítá na vedlejší zahradu, nebo z kopce dolů. Což unavuje nejen nás, ale i majitele zahrad. Další věc jsou brány, které jsou celé ze dřeva a už se skoro rozpadají, s velikostí jsme jinak spokojeni. Žádáme tedy město o oplocení celého hřiště, o vyměnění dřevěných branek za branky kovové a více

Vytvořeno: 2020-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
24 hodin 1 1

Komplexní finanční podpora státu pro uzavřené služby a prodejny

Vážený pane ministře průmyslu a obchodu, vážená vládo, na úvod chceme říct, že plně respektujeme Vaše preventivní opatření proti šíření virové nákazy. Zdraví je v této chvíli to nejcennější. Ale jak všichni víme, tato epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude mít nejen zdravotní dopad, ale také ekonomický a sociální. Po celou dobu našeho podnikání jsme se snažili podnikat tak, abychom po státu nikdy nic nechtěli a naopak odváděli nemalé částky do státního rozpočtu a navíc

Vytvořeno: 2020-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 94 94
24 hodin 1 1

Okamžitý konec STAVU NOUZE. Rozjedeme zase náš stát. NECHCEME STAV BÍDY A DLUHŮ.

Žijeme v České republice. Jsme inteligentní lidé a umíme se postarat o své zdraví. Současný nouzový stav nás všechny přivede do opravdové NOUZE A BÍDY. Žádáme okamžitý konec Stavu Nouze a okamžité uvedení naší země do BĚŽNÉHO ŽIVOTA.  Všem rozumným lidem musí být jasné, že stávající opatření nikam nevedou a NECHCEME SKONČIT ZA OSTNATÝM DRÁTEM A poslouchat nařízení úředníků, kteří o skutečném životě neví vůbec nic. UMÍME SE OCHRÁNIT SAMI.  

Vytvořeno: 2020-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 121 120
24 hodin 1 1

Navrácení Dustina do sneakli.

My členové sneakli žádáme znovu přijetí Dustina do sneakli.

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
24 hodin 1 1

Protihluková petice

Prosíme o omezení aktivity letů stíhaček nebo zavedení nějakého protihlukového opatření na Královédvorsku. Zejména těch, které létají po desáté hodině večer. Dělá to strašný rachot a obtěžuje nás to. 

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 31
24 hodin 1 1

Poslední ročníky do lavic

Všichni občané, níže podepsaní, souhlasí s otevřením škol pro poslední ročníky. Jde o žáky pátých a devátých tříd, kteří ukončují studium na základních školách a začínají studium na školách středních. Týká se to také maturantů, kteří mají před sebou důležité maturitní zkoušky a následné studium na školách vysokých.   Žáci během samostudia nebo on-line výuky se sami připravují na přijímací nebo maturitní zkoušky. Mnozí žáci samostudium nezvládají či nemají možnost on-line výuky. Proto žádáme pana

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 20 18
24 hodin 1 1

Roušky jen v obchodech, veřejné dopravě a veřejných budovách

My, níže podepsaní žádáme Vládu České republiky o zrušení plošného nošení roušek ve venkovních prostorách, jehož účinnost v boji proti čínskému viru není nikterak prokázána. Považujeme za nesmyslný současný stav a požadujeme omezení na obchody, veřejnou dopravu a veřejné budovy tak, jak je tomu v ostatních evropských státech. Domníváme se, že současný stav je s nastupujícím jarním potažmo letním počasím neudržitelný a povede pouze k možnosti pokutovaní.

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6337 6302
24 hodin 1 1

Petice proti nošení roušek na volném prostranství

Žádáme o zrušení nařízení povinného nošení roušek na všech volných prostranství. Ať jsou povinné v uzavřených veřejných prostorách, ale na ulici pouze dobrovolné. Stát  nám  je nařídil, ale nebyl schopný je ani zajistit. Nošení není zdravé a není ani úplně účinné proti nakažení. Spousta starších lidí, astmatiků, ale i zdravých lidí kolabuje neboť se v nich špatně dýchá. Vzduch je po pár minutách vydýchaný a ten vdechujeme zpět do plic, čímž trpí nejen plíce. Také se nechceme opalovat u vody v ro

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 124 124
24 hodin 1 1

Petice na povolení Poutí a cirkusů/ pro zachování tohoto řemesla

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   a povolení Pořádání Poutí a Cirkusů  od 1. května 2020“   My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentních osob o povolení Poutí a Cirkusů  od 1. května 2020.   Zamysleli jste se třeba někdy nad tím, že kolotočáři a cirkusy jsou v této době totálně na dně? Že jejich poslední příjem byl někdy na

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 27
24 hodin 1 1

Členové vlády musí při tiskových konferencích mít na hlavě kovbojský klobouk

Naše Prvosenka aka Prymule prohlásil, že petice pod kterou se podepsalo 80 tisíc lidí má váhu. Pominu petici od MIlionu chvilek nebo koncerty na Letné, to je asi něco jiného. Napadlo mě, že když se hlasu občanů dává najednou taková váha mohli bychom to zkusit taky a těch 80 tisíc překonat. #společnětozvladneme #kovbojové

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 17
24 hodin 1 1