Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Diktatura, povinná školní docházka, září 2020

Dobrý den. Tímto vyzývám všechny rodiče, kteří chtějí mít svobodné právo se sami rozhodnout, zda chtějí pro své děti distanční výuku nebo je poslat do školy. Vládě nejde o zdraví našich dětí a rodin. Jde jí jen o udržení ekonomiky a zdravotního systému. Toto rozhodnutí rozděluje české občany na dvě skupiny. Takový stav ve společnosti vytváří podhoubí pro agresivitu mezi těmito skupinami. Žádám  vás, všechny milující rodiče, aby své děti nevystavovali nebezpečí, které teprve přijde. Podpisem této

Vytvořeno: 2020-08-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 20 20
24 hodin 1 1

Výzva médiím

My občané ČR žádáme média (hlavně veřejnoprávní televizi) o nepřetržitý obrazový i zvukový záznam z celého jednání PS ČR ve stavu legislativní nouze, který bude volně přístupný! Odůvodnění: Kontrola volených zástupců v PS ČR občany na všech frontách. Pořízený nesestříhaný záznam by pak byl použit jako doložení případných zločinů a přešlapů, které vláda, potažmo jednotlivci v PS ČR udělali. Jelikož jde o mimořádný stav v PS ČR, je třeba být maximálně na pozoru a nepřipustit projití nějakého sporn

Vytvořeno: 2020-08-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9
24 hodin 1 1

Ban pro "zT0xic"

Zdravím,   níže podepsaní uživatelé žádají o pernamení nebo dočasné zabanování hráče ,,zT0xic" ze serveru WESTONERP.eu z důvodu neustálích porušováních níže vypsaných pravidel serveru. - Mixing - NoEnergy - Non FearRP - Non Real - NON RP QUITING - NON RP INJURIES   Hráče kromě všeho nedokáže udržet své OOC nervy a plete je do IC.     Bydliště autora: Praha 6, Na okraji 1509

Vytvořeno: 2020-08-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 8
24 hodin 1 1

Výzva Vládě České republiky k důslednému plnění své role a svých povinností

Výzva Vládě České republiky k důslednému plnění své role a svých povinností 19. srpen 2020 Vážený pane předsedo vlády, vážené ministryně, vážení ministři, dámy a pánové. Každá vláda v České republice (a jiné demokratické zemi fungující na principu zastupitelské demokracie) byla, je, a snad i v budoucnu vždy bude, sestavena z volených zástupců lidu, z vás. Úkolem vlády je pak správa věcí a financí veřejných v zájmu všech obyvatel naší země. Vláda je tedy voleným správcem republiky. Současná vláda

Vytvořeno: 2020-08-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 172 170
24 hodin 1 1

Nechceme hluk ze Štěrbovy vily

Nesouhlasím s hlučnou hudební produkcí ve Štěrbově Vile na přehradě Les Království. Žádáme změnu žánru(méně hlučného), začátky produkce v dřívějších hodinách a striktní dodržení ukončení akcí maximálně ve 22 hodin. Dále omezení kapacity a vyřešení dopravní obslužnosti. Hlučná produkce do klidného prostředí Lesa Království nepatří

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
24 hodin 1 1

Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19. Nelžete! Nemanipulujte! Nestrašte! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem.

  Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19 - Nestrašte! Nemanipulujte! Nelžete! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem!  neplatí pro nepočetné lucidní poslance a senátory      Vyzýváme premiéra a vládu ČR, aby neprodleně začala prezentovat informace související s Covidem v patřičném kontextu a žádáme, aby případné zásahy do  práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení.    

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2478 2439
24 hodin 1 1

Výzva k vzájemnému smíření a odpuštění

Výzva k vzájemnému smíření a odpuštění  Už více než dvě desetiletí můžeme v českém mediálním prostoru sledovat zápas o obnovu barokního staroměstského mariánského sloupu, strženého roku 1918. K problému obnovy se už vyjadřovaly nejrůznější autority, v odborném tisku byla publikována řada fundovaných pojednání, věnovala se mu mnohá masová média, záměr byl bouřlivě komentován na sociálních sítích, v průběhu let vzniklo několik petic atp atd. V lednu letošního roku byl záměr obnovy schválen pražský

Vytvořeno: 2020-08-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 101 98
24 hodin 1 1

Zachování železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou dle Zákona č. 85/1990 Sb.

Adresát : V Praze dne 9. srpna 2020. Jihočeský kraj Paní Mgr. Ivana Stráská Hejtmanka U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice    P E T I C E   občanů pro zachování železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou dle Zákona č. 85/1990 Sb. Petiční výbor : Ing. Karel Holl, bytem Kaštanová 1464/15, 182 00 Praha 8, tel. 724 035 977 Petr Bouška, bytem B. Němcové 861, 399 01 Milevsko, tel. 730 638 688 Helena Končelíková, bytem Jetětické Samoty 22, PSČ 398 43, tel. 602 296 060

Vytvořeno: 2020-08-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 650 645
24 hodin 1 1

"...nechť jsou jedno jako my..." Jan 17,11

PROHLÁŠENÍ K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ    Vážím si každého nekatolického křesťana, který usiluje o následování Pána Ježíše Krista a o život podle Kristova evangelia. Uvítal jsem obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí jako obnovení připomínky záchrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války na podzim roku 1648, protože jsem přesvědčen, že Boží pomoc nemá být zapomenuta. Zároveň jsem si však vědom toho, že z různých důvodů (včetně nejprve

Vytvořeno: 2020-08-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 22
24 hodin 1 1

Podpořte Mečyslava Procházku

My, nížepodepsaní, chceme podpořit Mečyslava Procházku v těžké životní situaci. Pokud ho znáte, prosím dejte svůj hlas v podporu toho, že ho znáte jako slušného člověka, pracovitého občana, věrného kamaráda a skvělého otce. Všem děkujeme za Vaši podporu a věříme, že mu to pomůže.

Vytvořeno: 2020-08-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 28 24
24 hodin 1 1