Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Požadavek na obnovení ČSFR (Československa)

  Dle ústavního zákona ČSFR (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-327) ji nelze rozdělit bez konání referenda v zemi, která chce vystoupit.  Jelikož "chtěly" vystoupit obě země, mělo se referendum konat v obou zemích, ale tak se nestalo. Dle zákonů té doby tudíž ČSFR nemohla být legálně rozdělena na základě pouhé domluvy tehdejších politiků. Z tohoto důvodu, my níže podepsaní, vznášíme požadavek k vyhlášení referenda o obnovení jednotné Republiky a zneplatnění jejího rozdělení. V případě úspěšno

Vytvořeno: 2020-04-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 38 27
24 hodin 1 1

Navrácení Mawa do sneakli.

My, níže podepsaní členové Sneak-li, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra Masterchefa, Vortexe a Simbu o neprodlené navrácení Mawa jako člena. Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s deaktivací Mawa a dalších činností přijatém dne 19. 4. 2020Děkujeme.

Vytvořeno: 2020-04-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 11
24 hodin 1 1

Za zrušení 14-ti denní karantény pro pendlery ze Slovenské republiky

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme Ústřední krizový štáb a vládu České republiky o otevření hranic mezi Českou a Slovenskou republikou pro přeshraniční pracovníky bez povinného turnusu 14 dní karantény a 14 dní práce. Toto nastavení pro přeshraniční pracovníky kategorie C je v reálném kontextu naprosto neproveditelné, jelikož po návratu na Slovensko musí navrátivší znovu do státem zřízené centrální karantény Slovenské republiky v délce až 14 dní.  Jiným

Vytvořeno: 2020-04-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 22
24 hodin 1 1

Petice za rozšíření možností vycestovat - partner, rodina, blízcí

My, níže podepsaní, žádáme Vládu České republiky o rozšíření možností vycestovat, a to za partnery/rodinou/osobami blízkými.Po dobu trvání nouzového stavu je cestování z/do ČR omezeno dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevencinebezpečí vzniku a rozšíření onemocn

Vytvořeno: 2020-04-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 865 694
24 hodin 1 1

Návrh na přejmenování Korunovační ulice v Praze

Navrhujeme přejmenování Korunovační ulice v Praze na ulici Litviněnkovu. V Korunovační ulici se totiž nachází nové sídlo velvyslanectví Ruské federace, které bylo přesunuto z Náměstí Borise Němcova. V této souvislosti by se mělo počítat také se změnou názvu blízké tramvajové zastávky Korunovační, která by také nově nesla název Litviněnkova. Tato petice je adresována Magistrátu hlavního města Prahy, a zároveň také Úřadům městských částí Praha 6 a Praha 7.

Vytvořeno: 2020-04-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 32 31
24 hodin 1 1

Petice za přejmenování Korunovační ulice v Praze

Navrhujeme přejmenování Korunovační ulice v Praze na ulici Borise Němcova. V Korunovační ulici se totiž nachází nové sídlo velvyslanectví Ruské federace, které bylo přesunuto z Náměstí Borise Němcova. V této souvislosti by se mělo počítat také se změnou názvu blízké tramvajové zastávky Korunovační, která by také nově nesla název Borise Němcova. Tato petice je adresována Magistrátu hlavního města Prahy, a zároveň také Úřadům městských částí Praha 6 a Praha 7.

Vytvořeno: 2020-04-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 22
24 hodin 1 1

Petice proti PechaKucham

skupina na 5. vyučovací hodinu přijme pozvánku na Meet od 11.30 (přijde vám v dalším mailu) skupina na 6. vyučovací hodinu přijme pozvánku na Meet od 12.30 v hodině stihneme pravděpodobně tři prezentace - pořadí je stanoveno v tabulce (na první straně 1. skupina, na 2. straně tabulka pro 2. skupinu, červeně jsou prezentace, které už jsme stihli ve škole) https://docs.google.com/document/d/1sVSXrMzzf1wzI1su7zaNgGnKp2F03QP1l3UFLu6iBNA/edit během videokonference má kameru a mikrofon zapnutou jen te

Vytvořeno: 2020-04-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
24 hodin 1 1

Za zachování pořadu Uchem jehly s Pavlem Klineckým a Zbigniewem Czendlikem

My, diváci a fanoušci pořadu Uchem jehly se tímto vyslovujeme proti ukončení dosavadní podoby pořadu Uchem jehly s Pavlem Klineckým a Zbigniewem Czendlikem jako moderátory. Prosíme o zvážení technických, personálních a organizačních možností pro pokračování v původní podobě.

Vytvořeno: 2020-04-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 33 32
24 hodin 1 1

Petice podporující nezávislost Státu Palestina

Podporujeme nezávislost a samostatnost Státu Palestina a vyzýváme Izrael k vyklizení nelegálních židovských osad a opuštění okupovaného palestinského území.

Vytvořeno: 2020-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 29 27
24 hodin 1 1

Oprava hřiště na Západním Předměstí

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním " O renovování hřístě" Žádáme o celkové oplocení hřiště, oplocení je pouze u dvou branek, ale po straně ne. Míč tedy potom lítá na vedlejší zahradu, nebo z kopce dolů. Což unavuje nejen nás, ale i majitele zahrad. Další věc jsou brány, které jsou celé ze dřeva a už se skoro rozpadají, s velikostí jsme jinak spokojeni. Žádáme tedy město o oplocení celého hřiště, o vyměnění dřevěných branek za branky kovové a více

Vytvořeno: 2020-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
24 hodin 1 1