Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Jinderamarak na hranici

Jinderamarak nemá vůbec vkus na hry, a za to by si zasloužil být upálen na hranici, kazí mládež a pohoršuje boomery.

Vytvořeno: 2020-07-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 10
24 hodin 1 1

PETICE ZA PŘEDVÍDATELNOST RESTRIKTIVNÍCH OPATŘENÍ PROTI COVID-19 #NeničmeKulturu #KulturaŽije

My níže podepsaní jsme zásadně proti nečekanému a nepředvídatelnému rušení kulturních, sportovních, náboženských a vzdělávacích akcí jako nástroj prevence šíření koronaviru Covid-19. K zavádění opatření mající na vybraný segment zásadní ekonomický dopad by vždy mělo docházet jako poslední varianta po vyčerpání všech jiných variant ochrany (např. zavedení roušek) a na základě jasně daných a předem uveřejněných pravidel. Žádáme tedy Ministerstvo zdravotnictví a Krajské hygienické stanice aby: 1) Z

Vytvořeno: 2020-07-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1272 1264
24 hodin 1 1

Petice za odvolání hlavní hygieničky MSK a ministra zdravotnictví

Celou řadu let se setkáváme s diskriminaci Moravskoslezského kraje... Ale co se děje teď he opravdu nepochopitelné. KHS a ministr z nás dělají jenom pitomce... Mimořádným opatřením vo vydali v patek 17.6 chtějí zničit všechny a ne ochránit.... Tohle to budou dělat do nekonečná?    Podepišme petici na odvolání této dvojice 

Vytvořeno: 2020-07-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 31
24 hodin 1 1

Nesouhlasím s novým nařízením vlády ze dne 17.7.2020 pro Moravskoslezský kraj

NESOUHLASÍM S NAŘÍZENÍM VLÁDY PRO MSK! TÍMTO PODPISEM ŽÁDÁM, ABY VLÁDA ROZVOLNILA NAŘÍZENÍ PRO CELÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, POPŘÍPADĚ UČINILA ZÁSADNÍ KROKY TAK, ABY NEBYLO UBLIŽOVÁNO MĚSTŮM, KTERÝ TAKOVÝ NÁRUST NEMAJÍ! - celá situace nám přijde velmi vtipná! Ředitelka protiepidemiologického odboru Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Irena Martinková zdůvodnila rozšíření opatření z Karvinska na celý kraj tím, že se covid-19 začal šířit i v dalších jeho částech. Na Karvinsku se přitom

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1699 1695
24 hodin 1 1

Petice za dodržování "Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o omezení konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích" v Chocni.

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme starostu a vedení Města Choceň, aby zajistili důsledné dodržování „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o omezení konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích“.    Cílem této vyhlášky je zvýšení ochrany veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti, zdraví a majetku, přispění k pokojnému soužití a k vytvoření příznivých p

Vytvořeno: 2020-07-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 29 29
24 hodin 1 1

Výzva na svolání mimořádné Valné hromady ARAS

Vážení,   je zřejmé, že Rada ARAS naprosto ignoruje naše podněty, ignoruje Vaše písemné reakce, které jste jí v poslední době zaslali, viz Mirek Adamec, Petr Kaňka, Marek Dobeš, Jitka Němcová, Olga Dabrowská, Anna Vovsová. Bojujeme proti producentskému násilí, které se rozmáhá dokonce ve vlastních řadách tím, že dopustíme, aby člen ARAS (Šmídmajer) byl současně i člen APA; aby další člen ARAS (Slunečka) na VH ilegálně filmoval svého kolegu (mě) a to se souhlasem Rady a tento materiál, jehož získ

Vytvořeno: 2020-07-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13
24 hodin 1 1

Petice pro odstoupení Miroslava Hladíka z funkce trenéra fbš Bohemians

Z důvodu neschopnosti a laxnosti trenéra dorostenců a juniorů B Miroslava Hladíka florbalového družstva fbš Bohemians, žádáme o jeho okamžité odstoupení. 

Vytvořeno: 2020-07-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 27
24 hodin 1 1

Karvinský manifest za svobodu

  My, lid z Karvinského okresu, jsme silně znepokojeni s tím, jak na nás zbytek republiky pohlíží. Nejsme smrdutý kus hovna, aby se od nás zbytek republiky odvracel. Už nemůžeme pomalu ani říci, odkud jsme, protože přichází okamžité zděšení. Tomuto říkáme jasné NE! Po vzoru hnutí z USA hlásáme, že NA LIDECH Z KARVINSKA ZÁLEŽÍ!Tímto manifestem chceme na vládu a na občany republiky vznést jasné požadavky! 1) Úplný zákaz nošení roušek a podobných pitomostí na xichtu2) Odmítáme jen pouhé zmínky o j

Vytvořeno: 2020-07-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9
24 hodin 1 1

Petice o zlegalizovani neonoveho podsvícení

Zlegalizovani neonoveho podsvícení 

Vytvořeno: 2020-07-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7
24 hodin 1 1

Podpořte prosím zachování Informačního střediska CHKO Křivoklátsko a turistického informačního centra (TIC) v Křivoklátě.

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané a zástupci školských zařízení prostřednictvím této petice žádáme, aby zůstalo zachováno Informační středisko CHKO Křivoklátsko a turistické informační centrum v Křivoklátě, které zajišťuje environmentální výchovu a vzdělávání školám z regionu Křivoklátska a okolí, rodinám a zájmovým skupinám z celých Čech, jakož i turistické informace návštěvníkům Křivoklátska

Vytvořeno: 2020-07-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 48 47
24 hodin 1 1