Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Za ochranu dětí a rodiny

- děti jsou budoucnost Země ;  - pevná rodina je  základ funkční společnosti ; - rodina, žijící odděleně, stále zůstává rodinou ; - mít dítě je tvoření, zodpovědnost, přizpůsobivost ; Žádáme po vládě České republiky ochranu práva na společný život, práva na péči o děti, žádáme ochranu rodiny a její podpory, ochranu dětí, ochranu ženských a mužských principů ( diskriminace, genderové soutěžení ), zohlednění společenských změn minulého století a dovolujeme si navrhnout tyto návrhy a změny. Dostate

Vytvořeno: 2020-03-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 35 25
24 hodin 1 0

Finanční prostředky pro navýšení kapacit mateřských a základních škol

Vážený pane premiére, dovolte mi, abych Vás formou otevřeného dopisu vyzvala, abyste věnoval náležitou pozornost problematice financování projektů v oblasti školství, které slouží zejména rozšíření potřebných kapacit. Je to záležitost, se kterou se na Vás obracím průběžně, Vaše poslední odpovědi během prosincových interpelací ve mně vyvolaly obavu, že velikost problému, který v této oblasti panuje, hrubě podceňujete. V čem tedy naznačený problém spočívá? Stávající dotační tituly na Ministerstvu

Vytvořeno: 2020-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 72 72
24 hodin 1 1

Petice pro zdravotní pojišťovny o uzavření smlouvy o poskytování a úhradu hrazených zdravotních služeb pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o podporu adresovanou zdravotním pojišťovnám     Jsme společnost zaměřená na zdravotní péči všeobecného praktického lékaře pro dospělé. Vzhledem k tomu, že jsme už po druhé ve výběrovém řízení o uzavření smlouvy o poskytování a úhradu hrazených zdravotních služeb pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé nedostali doporučení bez vysvětlení důvodu. Proto Vás prosíme o podporu petice. Podpisem této petice žádáme zdravotní pojišťovny, aby umožnil

Vytvořeno: 2020-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9
24 hodin 1 1

Petice určená vládě ČR za poskytnutí pomoci Řecku při obraně jeho hranic před migrací

Petice určená vládě České republiky aby poskytla pomoc Řecku při obraně jeho hranic před migrací   My, níže podepsaní občané České republiky, obracíme se na vládu ČR s výzvou, aby poskytla pomoc a podporu Řecku jako hraničnímu státu Evropy a naší řecko-židovsko-křesťanské civilizace. Řecko v současné době čelí nebývalému tlaku protiprávní migrační vlny, která má povahu invaze. Vyzýváme vládu ČR, aby veškerým možným způsobem podpořila Řecko a poskytla mu rychlou a účinnou pomoc s hájením hran

Vytvořeno: 2020-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4141 4058
24 hodin 1 1

Za obnovu svatováclavské barokní fontány na Horním náměstí ve Znojmě

My, níže podepsaní občané, si podobně jako většina obyvatel i návštěvníků města Znojma uvědomujeme naléhavost a potřebnost obnovy kašny na Horním náměstí. Současné vedení města připravuje výstavbu kašny v soudobém výtvarném pojetí dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže na jaře 2019. Tuto podobu kašny zásadně odmítáme, neboť se svým tvaroslovím do prostoru historického náměstí nehodí a její uměleckou hodnotu vnímáme jako ryze průměrnou. Místo toho požadujeme, aby se na Horní námě

Vytvořeno: 2020-02-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 355 342
24 hodin 1 1

Otevřený dopis fanoušků HC Pardubice zastupitelům města Pardubic

Vážení zastupitelé, obracíme se na Vás s výzvou a prosbou o důkladné zvážení budoucích kroků statutárního města Pardubice ve věci změny akcionářské struktury Dynama Pardubice, respektive ve věci hledání strategického investora pro rozvoj klubu. Jsme řadoví fanoušci, kterým osud naší „Tesly“ stále leží na srdci a jsme znepokojeni vývojem nejen v klubu samotném, ale také vývojem v jednání o odprodeji akcií klubu, které právě probíhá. To je záležitost, kterou každý jeden z Vás může ovlivnit. Není n

Vytvořeno: 2020-02-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 468 463
24 hodin 1 1

PETICE POŽADUJÍCÍ ZRUŠENÍ (revokaci) USNESENÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA VSETÍNA

PETICE POŽADUJÍCÍ ZRUŠENÍ (revokaci) USNESENÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA VSETÍNA o pojmenování prostoru mezi takzvanou Obchodní galerií na Smetanově ulici, domem 1484 na téže ulici (tzv. věžák) po Jarmile Šulákové Ve vztahu k paní Šulákové jde ze strany politického vedení radnice a zastupitelstva o naprosto bezcitný krok, když hodlá dát takzvanému přednádražnímu prostoru ve Vsetíně jméno této významné osobnosti a legendy valašského folkloru. Vnímáme to, s ohledem na vybrané místo, jako zneuctění dobrého

Vytvořeno: 2020-02-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
24 hodin 1 1

Petice za zachování všech zdravých stromů podél stezky u říčky Vrchlice v Kutné Hoře

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby městský úřad Kutná Hora přehodnotil plánovanou cyklostezku v oblasti stezky podél říčky Vrchlice podél železniční trati od úrovně městského vlakového nádraží až k vlakové zastávce Kutná Hora Sedlec. Důrazně nesouhlasíme s kácením zdravých vzrostlých stromů z důvodu tvorby cyklostezky v této oblasti. Stávající stromy zde rostou desítky let a poskytují domov rozmanitému spektru živočichů, vrací se sem hnízdit rozličné ptactvo a stromy js

Vytvořeno: 2020-02-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1002 984
24 hodin 1 1

Petice za udělení Řádu Bílého lva plk. Josefu Koukalovi

Každá země si má vážit svých hrdinů. Zejména těch, kteří za její svobodu mnoho trpěli a přinášeli velké oběti. Plk. Josef Koukal, účastník bitvy o Británii, byl jedním z těchto hrdinů. Při bojovém letu byl velice těžce popálen. Prožil mučivé měsíce léčení a dlouhou řadu operací. Ač již není mezi námi, jeho zásluhy by měly být po zásluze oceněny. Obracíme se tedy na prezidenta České republiky s žádostí, aby zvážil možnost udělení Řádu Bílého lva tomuto stíhacímu letci, bojujícímu za 2. světové vá

Vytvořeno: 2020-02-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 347 337
24 hodin 1 1

Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška

Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška   My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA o odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška. Důvodem našeho nesouhlasu je fakt, že pan ředitel vedl více než čtrnáct let nemocnici tím nejlepším možným způsobem po stránce odborné, ekonomické i lidské a aktivně se podílel na průběhu reformy systému psychiatr

Vytvořeno: 2020-02-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2444 2421
24 hodin 1 1