Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Prkno na stream!!

Petice aby byl založena odměna na stream (5 minut prkno)

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
7 dní 1 1

„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“My, níže podepsaní občané, vedeni obavou o svoji bezpečnost, a život v případě útoku proti osobě a majetku, žádáme Parlament České republiky, aby neprodleně učinil právní kroky, které by změnily, zmíněný zákon, § 29 – Nutná obrana: Trestní zákoník – 40/2009 Sb. Protože vztah nutné obrany k oprávněnému použití zbraně není v současné době uspokojivě vyřešen. Napadená osoba nemá šanci v době napadení ihned rozpo

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 50 50
7 dní 1 1

Nesouhlas s plánem výstavby silniční trasy „Varianta Dubá 1“ dle vyhledávací studie akce „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“

My, níže podepsaní občané obce Tuhaň, majitelé zdejších nemovitostí, návštěvníci obce a jejího okolí, CHKO Kokořínska – Máchův kraj a občané ČR nesouhlasíme s variantou vedení silniční trasy „Varianta Dubá 1“ plánované přeložky silnice „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“, jež byla zpracována na objednávku ŘSD ČR společností PUDIS a.s. v lednu 2021, přes území obce Tuhaň, a to její katastrální území Tuhaň u Dubé (771295) a Pavličky (771287). Tímto se obracíme na obecní zastupitelstvo se žádostí o akt

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 317 314
7 dní 1 1

PETICE PROTI NOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI ZAHRADNÍHO MĚSTA A VODOJEMU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYBUDOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vážení, v daném území je naprostá nepřipravenost dopravní infrastruktury a další výstavba bez jejího vyřešení představuje extrémně negativní dopad nejen na přilehlou část města, ale minimálně celou lokalitu Vrábí, a povede nejen ke zhoršení životních podmínek stávajících obyvatel, ale i k neodpovídajícím podmínkám pro obyvatele nově příchozí. Téměř veškerá občanská vybavenost, jenž má podle našeho názoru již v současnosti naprosto nedostatečnou kapacitu pro stávající počet obyvatel, je soustředě

Vytvořeno: 2021-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 146 146
7 dní 1 1

Záchrana sousoší Rudolfa Spáčila a Miloše Axmana: Památník budování socialismu / Komunisté

 Sochař Miloš Axman vytvořil v roce 1974 sousoší Památník budování socialismu / Komunisté, které se dodnes nachází v  Ostravě na prostranství naproti Úřadu městského obvodu Jih u křižovatky ulic Horní a Plzeňská. Dílo je cenným exemplárním příkladem socialistického realismu, které se navíc podařilo zachovat na původním místě, pro které bylo určeno. Nenese znaky propagující ideologii v jejímž historickém kontextu bylo vytvořeno. Je důležité, aby bylo zachováno pro budoucí generace na původním mís

Vytvořeno: 2021-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 117 105
7 dní 1 1

Kandidatura na moda u ModXerafat - 2021 (20 podpisů)

My, níže podepsaní, souhlasíme s tím, aby Kokyslav (křestím jménem Ondřej) byl jakožto první mot u začínajícího streamera ModXerafat, který zahájil oficiální kampaň na prvního moda.Jak jste si mohli všimnout, ještě nemám sepsanou kampaň, ale určitě ji za dostatečnou dobu (tedy do středy/čtvrtka) sepíšu, abyste všichni věděli, že nejlepší volba budu já.   prostě chci být mod a xerafat je ožran lol :DD

Vytvořeno: 2021-03-21

Časové období Všechny země Slovensko
Pořád 32 28
7 dní 1 1

Nechceme žádné nové zdroje hluku ve Strojmetalu, žádné další výrobní haly!

VÝZVA ČLENŮM ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE   Já níže podepsaná/ý vnímám současný stav zatížení obce Kamenice hlukem jako vážný problém, který významně degraduje životní prostředí v obci i jejím okolí a znepříjemňuje život obyvatelům.   Zvolení zastupitelé mají mandát pouze k jednání, které je v souladu s volebními programy jednotlivých volebních uskupení. Ve volebním programu žádného ze subjektů kandidujících v minulých volbách do obecního zastupitelstva v Kamenici nebyla ani zmínka o umisťování

Vytvořeno: 2021-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 74 74
7 dní 1 1

Zrušení stránky umime.to

Dnes ,dne 19.3, 2021 jsem vyplňoval ůkol z češtiny na umime.to . Úkol jsem již šel vyplňovat s neuvěřitelnou nechutí. Při plnění úkolu jsem při dospěl až skoro ke 4. štítu, bohužel jsem udělal chybu a posunulo mě to až mezi 0. a 1. štít, takže jsem chytil ultimátní rage quit a rozmlátil jsem svojí novou drahou klávesnici, nyní ji nefungujou klávesy delete a F5. Stránka působí velmi špatně an psychické zdraví studentů.   

Vytvořeno: 2021-03-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
7 dní 1 1

Petice za ukončení omezení pohybu osob

My, níže podepsaní občané, využíváme našeho práva vyplývajícího z Ústavy a z čl.18 Listiny základních práv a svobod, a žádáme vládu České republiky, aby ukončila omezení pohybu osob nařízené v nouzovém stavu. Omezení pohybu osob na obec trvalého pobytu, potažmo pro vybrané aktivity (zejména nákupy) na okres, znamená obrovský zásah do životů lidí již déle než rok těžce zkoušených pandemií. Tato omezení spojená s masivním nasazením ozbrojených složek mají rysy stanného práva a mimo jiné znamenají

Vytvořeno: 2021-03-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 17706 17600
7 dní 1 1

Ustálení letního času a zrušení zimního

Prosím, podepište petici pro ustálení letního času. Zimní čas už v dnešní době nemá význam, a to vám mohu dokázat několika výhodami letního času viz. níže. Prosím, potvrďte podpis v emailu, jinak nebude započítán! Případně se může nacházet ve spamu. Výhody letního času: 1) letní čas vyhovuje lépe potřebám lidí - hodina světla navíc večer 2) lidé šetří peníze (elektrika - světlo,...) 3) kvalitněji strávený volný čas - více světla ve dne, a ne zbytečná hodina světla např. ve 4 ráno. Proto můžete m

Vytvořeno: 2021-03-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 39 39
7 dní 1 1