Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Pavel Hais a Václav Rada zpět do vedení sušické nemocnice

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85 My níže podepsaní, naléhavě žádáme vedení města Sušice, okres Klatovy, aby zrušili své rozhodnutí na městské radě města Sušice (z jednání Rady města v Sušici, které se konalo dne 14. září 2020 - číslo usnesení 572 ) o odvolání Václava Rady a Pavla Haise z vedení sušické nemocnice. Žádáme o jejich setrvání ve funkcích jednatelů v sušické nemocnici. Analýza zadaná vedením města Sušice na nemocnici, jasně hovoří ve prospěch odvolaných. Cílem petice je, aby od

Vytvořeno: 2020-09-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 777 770
7 dní 1 1

Petice za maturitní plesy

My, níže podepsaní, touto peticí vyjadřujeme nesouhlas s postupem vlády, zejm. Ministerstva zdravotnictví při vyhlašování opatření proti šíření koronaviru. Považujeme jej za nelogický a likvidační nejen pro kulturní sféru, zejména pak maturitní plesy. Pokud by dával postup zavádění opatření od začátku krize smysl, naše stanovisko by pravděpodobně vypadalo jinak. To, že však Ministerstvo zdravotnictví, obzvláště v letních měsících, postupovalo téměř lhostejně a situaci se zbrkle snaží napravit po

Vytvořeno: 2020-09-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 183 181
7 dní 1 1

Za právo rodičů a dětí požádat o výuku na dálku

Letošní školní rok je opět ovlivněn pandemií, a přitom platí povinná osobní docházka do školy pro děti na základních školách. Mnoho rodin je aktuálně v situaci, že žijí s člověkem v rizikové skupině, nebo dítě nezvládá náročnější režim ve škole, nebo mají jiné závažně důvody, kdy pro jejich děti je vhodnější distanční výuka, nebo kombinace prezenční a online výuky. Navrhujeme, aby do manuálů ministerstva školství, a do legislativy ve školství, bylo zakotveno právo rodiče požádat o distanční nebo

Vytvořeno: 2020-09-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 146 146
7 dní 1 1

Petice proti rouškám!

My, občané České Republiky, požadujeme po vládě České republiky, aby s okamžitou platností zrušila své nařízení, které vydala dne 9.9.2020 a které vyjde v platnost dne 10.9.2020. Nařízení se týká povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany obličeje z důvodu ochrany před nemocí COVID-19 ve všech budovách na území ČR.Vláda nesmí nařizovat povinnost nošení ochrany obličeje, pokud není vyhlášen Nouzový stav. Jsme svobodná země, ve které vládne demokracie. Každý občan ČR si může sám zvolit zda-li se p

Vytvořeno: 2020-09-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 263 261
7 dní 1 1

Výzva poslancům a senátorům ke zbavení Ing.Miloše Zemana funkce prezidenta

My, níže podepsaní občané České republiky, jsme hluboce znepokojeni chováním prezidenta této země Ing.Miloše Zemana. Se vzrůstajícími obavami sledujeme jeho dlouhodobé působení proti zájmům České republiky a jsme přesvědčeni, že svým chováním porušuje svůj slib daný Ústavou, která praví: Článek 59 (2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého

Vytvořeno: 2020-09-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1853 1825
7 dní 1 1

Petice proti plošným mimořádným nařízením, proti chaosu a mocenské zvůli

Po více než půl roce od počátku pandemie COVID-19 odmítáme plošná opatření a žádáme opatření cílená.Žádáme, aby zásahy do práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení. Aby bylo vždy zváženo zda nelze použít jiný, šetrnější způsob ochrany proti viróze. Žádáme, aby právo jednotlivce bylo při prosazování veřejných zájmů vždy zohledněno.Žádáme jasnou koncepci a zdůvodnění mimořádných opatření konkrétními výzkumy,daty a testem proporcionality. Žádáme

Vytvořeno: 2020-08-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 312 311
7 dní 1 1

PETICE ZA VÝSTAVBU S ROZUMEM

 PETICE ZA VÝSTAVBU S ROZUMEM Dle čl. 18 listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.     V příštích letech nás v Praze 9 a v Praze 18 čeká obrovský rozvoj bytové výstavby. Stavět se má v areálu bývalé pekárny Odkolek, na pozemcích někdejší vysočanské Kolbenky, Pragovky i letňanské Avie. Bytové domy zaplní v Letňanech také plochu letiště, u Tesca a na poli u stanice metra má vyrůst vládní čtvrť. Pokud by se všechny tyto stavební záměry naplnily, vznikne na tomto úz

Vytvořeno: 2020-08-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 73 73
7 dní 1 1

Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19. Nelžete! Nemanipulujte! Nestrašte! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem.

  Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19 - Nestrašte! Nemanipulujte! Nelžete! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem!  neplatí pro nepočetné lucidní poslance a senátory      Vyzýváme premiéra a vládu ČR, aby neprodleně začala prezentovat informace související s Covidem v patřičném kontextu a žádáme, aby případné zásahy do  práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení.    

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2483 2444
7 dní 1 1

Výzva k vzájemnému smíření a odpuštění

Výzva k vzájemnému smíření a odpuštění  Už více než dvě desetiletí můžeme v českém mediálním prostoru sledovat zápas o obnovu barokního staroměstského mariánského sloupu, strženého roku 1918. K problému obnovy se už vyjadřovaly nejrůznější autority, v odborném tisku byla publikována řada fundovaných pojednání, věnovala se mu mnohá masová média, záměr byl bouřlivě komentován na sociálních sítích, v průběhu let vzniklo několik petic atp atd. V lednu letošního roku byl záměr obnovy schválen pražský

Vytvořeno: 2020-08-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 105 102
7 dní 1 1

Češi za Donalda Trumpa a proti čínské hrozbě

My níže podepsaní občané ČR, žádáme Vládu ČR, aby podpořila politiku Spojených států amerických pod vedením administrativy prezidenta Donalda Trumpa, a nepodporovala čínské obchodní zájmy, které ohrožují bezpečnost obyvatel demokratického světa (5G a jiné technologie) včetně energetické otázky. Stejnou opatrnost je třeba věnovat ruskému vlivu. Čínský vliv je však dominantní hrozbou pro celý svobodný svět. Dále podporujeme domácí politiku Donalda Trumpa, který doma čelí bezprecendentním útokům t

Vytvořeno: 2020-08-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 32 31
7 dní 1 1