Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

STOP KÁCENÍ STROMŮ SAKURA Divadelní náměstí Karlovy Vary

Mým podpisem vyjadřuji NESOUHLAS s vykácením stromů SAKURA na Divadelním náměstí v Karlových Varech za účelem umístění sochy Karla IV. 

Vytvořeno: 2022-03-15 Statistika

Petice proti dezinformování Čechů českými médii a potrestání každého dezinformátora zrušením licence

Žádáme okamžité zastavení dezinformací, podávaných českými médii občanům České Republiky. Dále žádáme aby byla zrušena licence každému subjektu a udělena finančně likvidační pokuta, ať už fyzické či právnické osobě, která se na těchto dezinformačních aktech podílí.  Dlouhodobě sledované zprávy na internetu či v televizi ve skutečnosti neodpovídají realitě. Média navíc ovlivňují veřejné mínění cílenými nadpisy a titulky u článků či reportáží, protože spoléhají na negramotnost české veřejnosti a t

Vytvořeno: 2022-03-14 Statistika

Prosíme povolit vydávání víz za účelem studia na českých vysokých školách pro občany Ruské federace a Běloruska

Vážený pane předsedo vlády České republiky, vážené paní ministryně a páni ministři vlády České republiky, vážení zaměstnanci všech ministerstev ČR,    my, studenti ze zahraničí, již dávno tvoříme značnou část české akademické obce. Dle různých statistik 15 až 17 procent studentů českých vysokých škol jsou cizinci, z toho kolem 15% (7000 lidí ročně) jsou občany Ruské federace.  Do České republiky nás láká především možnost studia v českém jazyce, který je příbuzný jazyku ruskému, rovněž bezpečný

Vytvořeno: 2022-02-28 Statistika

Petice proti cenzuře opozičních médií

Vyzýváme Vládu ČR a další odpovědné složky, aby okamžitě přestaly útočit na opoziční internetová média v ČR a ukončily jejich blokaci. Dne 25. února (příznačně na výročí komunistického puče) bylo zablokováno 8 alternativních mediálních a názorových webů (Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz). To považujeme za hrubé porušení Ústavy ČR a za krok, který nemá v demokratickém systému, v němž se údajně nacházím

Vytvořeno: 2022-02-27 Statistika

Žádám o vyloučení Vladimíra Putina ze Světové a Evropské federace juda

Vážený pane prezidente Světové federace juda! Jako příznivec českého juda důrazně odsuzuji útok Ruské federace na Ukrajinu, kterým hrubě porušila základní normy mezinárodního práva a mezinárodně platné závazky včetně Charty OSN. Jedná se o akt agrese, za nímž stojí prezident Ruské federace Vladimír Putin. Žádám o zbavení titulu Honorary president a vyloučení ze Světové federace juda pro Vladimíra Putina.

Vytvořeno: 2022-02-25 Statistika

STOJÍME ZA UKRAJINOU - BRAŇME DEMOKRACII V EVROPĚ!

STOJÍME ZA UKRAJINOU - BRAŇME DEMOKRACII V EVROPĚ!Znepokojení nestačí, je třeba se ozvat Adresát: Velvyslanectví Ukrajiny, Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč My, níže podepsaní, stojíme za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Uznání suverenity dvou separatistických regionů na východě Ukrajiny a následná vojenská "bratrská pomoc" je nepřijatelnou agresí Kremlu vůči Ukrajině a vůči demokracii v Evropě. V České republice máme s takovou "bratrskou pomocí" bohužel vlastní historickou zkuš

Vytvořeno: 2022-02-22 Statistika

Petice na záchranu 54 garáží v Dolních Chabrech

My občané České republiky žádáme zachování družstevních garáží v Dolních Chabrech, v ulici Krbická. Starostka MČ Praha-Dolních Chaber Mgr. Kateřina Šilhanová Šafránková vypověděla v lednu roku 2021 bez udání důvodu nájemní smlouvu z devadesátých let, navíc s žádostí o zbourání stavby na náklady družstva. Během snahy o diskusi a dotazování se objevily argumentace o nevyhovující výši nájmu či „přeprodej“ garáží za tržní cenu, nicméně pravý zájem nikdy nebyl písemně sdělen a výpověď z nájmu pozemku

Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Za ulehčení maturity 2022

Chceme aby nám vláda v roce 2022 ulehčila maturitu  

Vytvořeno: 2022-01-20 Statistika

„ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM“

My, níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, „ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM“ Jednáním OSPOD Chrudim se cítíme dlouhodobě poškozováni, neboť je nám odpíráno právo na rodinný život, na spravedlivý proces, na nestranný přístup a jsou jím poškozována práva našich dětí.  Žádáme okamžité odvolání vedoucí OSPOD Chrudim Mgr. Radky Pochobradské, která je za neus

Vytvořeno: 2022-01-14 Statistika

Petice za zrušení městské policie Nepomuk

My, níže podepsaní, požadujeme, aby zastupitelstvo města Nepomuk neprodleně zrušilo městskou policii Nepomuk.   Zřízení městské policie, ke kterému došlo na základě obecně závazné vyhlášky města Nepomuk č. 3/2021 od 1.1.2022, bylo dle našeho názoru unáhlené. Tento krok evidentně nemá podporu většiny obyvatel města. Obecní policie je finančně náročná a především zbytečná. Nepomuk je velmi bezpečným místem se zcela minimální kriminalitou v celorepublikovém měřítku. Městská policie bude stát obecní

Vytvořeno: 2022-01-09 Statistika