Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Výzva k vyřazení exponenciály z matematiky

Jako běžní občané nesouhlasíme s tím, jaká čísla nám předpovídá exponenciální křivka, která definuje počátek průběhu epidemie, zvlášť té současné, tedy virové epidemie onemocnění covid-19. Grafy a čísla, která ukazuje, straší mnoho lidí a přivádí je do emočně nepříjemných stavů, jako je úzkost, obava, posedlost grafy a hádek. Další nepříjemnost, kterou vyvolává, je její nepochopení a pokud se sama nedokáže popsat, pak by buď neměla existovat, nebo by s sebou měla nosit svůj popis, a to jak pro l

Vytvořeno: 2020-10-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 5
30 dní 6 5

Stop pornu!

Mnoho lidí se domnívá, že masturbace je normální a porno je neškodné, nevidí ale 2. stranu mince. Za těmito videy se skrývají násilné činy, výhružky, ba dokonce znásilnění. Postavte se prosím za postavení porna mimo zákon. Pomůžete tím mnoha ženám, které nemohou odmítnout, z důvodu prostého, že je například drží pod pohružkou smrti. Představte si, že se jedná o Vaši matku, dceru či bývalou přítelkyni. Pomozte.

Vytvořeno: 2020-10-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 4
30 dní 6 4

Přejmenování smyšleného čínského viru na Koronatyvole virus

Dopíči, gdo to furt má číst, deime tomu kůl název. Požadujeme úřední vymahatelnost trestu pro individua, kteří tuto smyšlenou nemoc označí jinak než výše uvedeným názvem. Stojíme si za tím (pokud se zrovna podaří), že přejmenování přispěje nižší infekčnosti viru.

Vytvořeno: 2020-10-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
30 dní 6 6

ZA ZRUŠENÍ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním„ZA ZRUŠENÍ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ÚSTÍ NAD LABEM“ Vážený pane primátore, Vážení zastupitele města,současný neutěšený stav města a městského majetku nás přiměl k podepsání této petice.A to zejména z těchto důvodů: Peníze jsou vždy až na prvním místě. Ústí by ušetřilo minimálně 95 000 000 Kč na každý rok. Celkové provozní náklady všech obvodů jsou dnes 163 453 000 Kč. V příštích letech bude potřeba co nejvíce p

Vytvořeno: 2020-10-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
30 dní 6 6

Odvolatelnost politiků a trestní odpovědnost ve funkci, úprava platů politiků. Zrušení senátu.

Petice za odvolatelnost politiků občany referendem. Trestní odpovědnost politiků ve funkci a zrušení imunity. Pro určení výše platů politiků, soudců a vysoce postavených úředníků speciální komisí, tak aby byl plat stanoven podle skutečně odvedené práce pro dobro lidí. Politici musí vykonávat funkci v vzájmu obyvatel České republiky, kteří se zde narodili a ne pro přistěhovalce a nebo ve prospěch korporací a nadnárodních institucí. Zrušení senátu, není potřeba, zaprvé jsou to zbytečné peníze naví

Vytvořeno: 2020-10-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
30 dní 6 6

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKYze dne 17. 8. 2020 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní, vyjadřujeme tímto nesouhlas s plánovaným zavedením povinnosti nošení roušek v uzavřených prostorách a žádáme Vládu ČR o zrušení této povinnosti. Během měsíce července a srpna nebyly roušky v uzavřených prostorách nutné, lidé cestovali, absolvovali celou řadu výletů, navštěvovali hrady a zámky a účastnili se hromadných

Vytvořeno: 2020-08-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3293 3270
30 dní 6 6

Ponechání polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň v majetku statutárního města Plzeň.

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovaným prodejem polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň. Svými hlasy se obracíme na Zastupitelstvo města Plzně, primátora a radu města Plzně. My, níže podepsaní občané požadujeme, aby nemovité věci tvořící areál polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň byly ponechány v majetku statutárního města Plzeň. Případným prodejem této jediné městské polikliniky by byla

Vytvořeno: 2020-06-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 177 176
30 dní 6 6

Kandidatura Jany Peterkové na post prezidentky České republiky

Navrhl jsem p. Janu Peterkoovu na post prezidentky České republiky a podal kandidaturu na Ministerstvu vnitra, pro kterou jsem již shromáždil 5000 podpisů. Připojte svůj podpis prosím k této petici a podpořte kandidaturu ženy, která tento národ vyvede ze tmy zpět ke svobodě a demokracii, chce zabránit povinné vakcinaci, stavbě 5 G sítí, druhé vlně vymyšlené a neexistující pandemie, a nedovolí čipování lidí a dětí. A navíc vede žalobu lid versus stát, kde pro každého občana žádá 180 000 Kč, včetn

Vytvořeno: 2020-05-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 42 40
30 dní 6 6

žaloba na ministra zdravotnictví

Žalujeme vládu pro porušení zákona, uzavření všech živností, restauracíá, obchodních center a škol, nemá oporu v zákoně a vláda jedná protiprávně, nezákonně a jde o trestný čin. Podpořte petici, která ministra Vojtěcha postaví před soud. V Praze dne 18.5.2020Městský soud v PrazeSpálená 2112 16 Praha 2podatelna@msoud.pha.justice.cz Navrhovatel: JUDr. Adam Černý, advokát, se sídlem Dřevná 382/2, 12800 Praha, Nové Město Odpůrce: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Vytvořeno: 2020-05-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 444 418
30 dní 6 5

Petice za #praxit! Chceme samostatnou Prahu!

My níže podepsaní občané České republiky žádáme tímto Parlament České republiky, aby projednal a přijal kroky umožňující vyhlášení Prahy jako samostatného území, nezávislého na České republice. Těmito kroky je myšlena především změna Ústavy ČR a následně vypsání referenda o odtržení Prahy od České republiky.Důvody, které nás k tomu vedou jsou následující:Hlavní město Praha je dlouhodobě cizorodým elementem v rámci České republiky. Politicky, sociálně i ekonomicky. Volební výsledky v Praze se dlo

Vytvořeno: 2019-11-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 467 453
30 dní 6 5