Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

VÝZVA POSLANCŮM A SENÁTORŮM PARLAMENTU ČR ZA ZAVEDENÍ DNE 21. ČERVNA JAKO STÁTNÍ SVÁTEK ČR

 Vyzyváme poslance a senátory Parlamentu České republiky, aby schválili příslušným zákonem den 21. června jako státní svátek ČR, jako trvalou připomínku odchodu sovětských okupačních vojsk z území tehdejšího Československa, který byl završen dne 21. června v roce 1991, čímž byl završen jeden z historických procesů v po listopadovém snažení našich národů na cestě k demokracii a svobodě. Připomínáme si 21.srpen 1968 jako den ponížení našeho národa okupací vojsky Varšavské smlouvy a následných 21 l

Vytvořeno: 2021-08-21 Statistika

Petice za otevření Městských lázní Opava v letním období.

Jsme pro otevření bázenu v Opavě i v letním období, všude to jde, jen v Opavě ne. Né vždy je pěkně, na koupání venku.

Vytvořeno: 2021-08-17 Statistika

PETICE ZA FYZIOTERAPII V DAVLI PROPLACENOU POJIŠŤOVNAMI

Společně s městysem Davle  bychom rádi zajistili komplexní péči pacientům všech pojišťoven a dostupnost Fyzioterapie pro občany Davle a okolí. Splňujeme všechny podmínky k navázání smluvního vztahu pro zdravotnické zařízení Fyzioterapie. Prosíme, pomožte nám svým podpisem a pár slovy, opětovně požádat pojišťovny ČR o zvážení rozhodnutí a uzavření smlouvy, aby jste k nám mohli přijít také s poukazem od lékaře. Zlepšujeme kvalitu péče ve středočeském kraji. Mnohokrát děkujeme FISIO DAVLE www.fisio

Vytvořeno: 2021-08-17 Statistika

Petice za zrušení plánovaného ohňostroje u vodní nádrže Jordán v Táboře při příležitosti městských oslav dne 11. září 2021

  My, níže podepsaní se tímto připojujeme k otevřenému dopisu představitelům města Tábor s žádostí o zrušení plánovaného ohňostroje u vodní nádže Jordán při příležitosti městských oslav konaných dne 11. září 2021.    Otevřený dopis se žádostí občanů zde:     OTEVŘENÝ DOPIS – ŽÁDOST O ZRUŠENÍ OHŇOSTROJE   Město Tábor k rukám starosty pana Ing. Štěpána Pavlíka Žižkovo nám. 3 39001  Tábor   Městský úřad Tábor k rukám tajemníka Ing. Lubomíra Šrámka Husovo nám. č.p. 2938 39001  Tábor - všem 27

Vytvořeno: 2021-08-16 Statistika

Petice za postavení atletického stadionu v Teplicích

„My, níže podepsaní občané České republiky (Statutárního města Teplice a jeho okolí) prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním tímto souhlasíme s postavením atletického stadionu na území Statutárního města Teplice z důvodu douhodobé absence a poptávky po sportovišti tohoto typu.  

Vytvořeno: 2021-08-13 Statistika

Stop jára MOD

chtěl bych zažádat o sebrání Járovi moda protože proto :) 

Vytvořeno: 2021-08-12 Statistika

Petice za zachování veřejné zeleně v Olomouci a v zahrádkářské kolonii v ulici Na Trati

NENIČME SI ZELEŇ V NAŠEM MĚSTĚ NA ÚKOR MOŽNÝCH ZÁJMŮ DEVELOPERŮ! Přestože jsme denně ujišťováni z médií, jak potřebná a žádoucí je zeleň ve městě, jak důležitá je její role v době klimatických změn a oteplování, zelených ploch ve městě ubývá.   Zahrádky podél železniční trati v Hejčíně, ale i pásy zeleně kolem nich, tvoří nedílnou součást místního a městského koloritu desítky let. Jsou takovou městskou zelení, která se stala součástí našich životů, kolem které denně chodíme a ani ji nevnímáme. A

Vytvořeno: 2021-08-12 Statistika

Vybudování vodovodu a připojení kanalizace do chatové oblasti Dřenice - Třešňovka.

My, níže podepsaní, majitelé nemovitostí umístěných v katastrálním území Dřenice u Chebu, obce Cheb, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl vybudován vodovod a připojena kanalizace do chatové oblasti Dřenice - Třešňovka.   O to žádáme na základě informací od starosty Mgr. Antonína Jalovce, který na veřejném setkání v městské části Dřenice uvedl, že bude zřízen vodovod a kanalizace do městské části Dřenice, avšak maximálně ke kostelu. Jelikož se kvalita vody ve vodní nádrži Jesenice rok od r

Vytvořeno: 2021-08-08 Statistika

Absolventi Katedry činoherního divadla DAMU podporují iniciativu Ne!musíš to vydržet

My, níže podepsaní absolventi Katedry činoherního divadla, se připojujeme ke studentské inciativě Ne!musíš to vydržet. Chceme svým podpisem iniciativě vyjádřit podporu a potvrdit, že problémy, které studenti popisují ve svých výpovědích, byly na škole běžné i za našich studií. Považujeme za nepřijatelné, aby sexismus, předsudky, manipulace, mocenské hry, nezpůsobilost pedagogů, trivializiace mentálního i fyzického zdraví, psychický nátlak a ponižování studentů byly nadále na akademické půdě p

Vytvořeno: 2021-08-05 Statistika

Soustrast Turecku

My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, žádáme Ministerstvo zahraničí, aby jakoukoli formou vyjádřilo jménem České republiky soustrast Turecké republice kvůli aktuální katastrofální vlně požárů, vyvrcholené požárem tepelné elektrárny Kemerköy. Doposud (večer 4. srpna) Turecko zaregistrovalo od 28. července (tedy za 8 dnů) 183 požárů (a stále přibývají další). Zdůvodnění: Samotné vyjádření neznamená finanční či mate

Vytvořeno: 2021-08-04 Statistika