Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za otevření zoologických zahrad

Žádáme o otevření zoologických zahrad, které mají být opět uzavřeny údajně z epidemiologických důvodů. Venkovní prostory zoo lze přirovnat k parku. Počty návštěvníků v tomto období nejsou vysoké, jsou však významným zdrojem příjmu každé zoo. Určitě lze nastolit taková opatření,aby nedocházelo ke kumulaci vyššího množství lidí na malé ploše. 

Vytvořeno: 2020-12-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1711 1701
24 hodin 1 1

Neničte hotely a hospody!

Neničte hotely a hospody.Petice majitelů restaurací a hotelů Nejsme proti rouškám, chápeme, že ta nemoc je opravdu strašná bestie. Ale nechápeme, proč si vláda vybrala jako svou lovnou zvěř právě hospody a hotely. Podpisem této petice žádáme, abyste neničili 10% ekonomiky, abyste bez důkazů nedělali opatření, která z hospod a hotelů opět dělají černou ovci, abyste nám umožnili přežít. 1. Stanovte jasná pravidla, za kterých můžeme podnikat. Otevírání a zavírání během tří dnů je pro nás likvidační

Vytvořeno: 2020-12-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 921 909
24 hodin 1 1

Nesouhlasný názor s propuštěním Ing. Radima Poláška, Ph.D.

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod ČR a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění  Adresát petice: Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje                        Mgr. Jiří Nantl, zastupitel a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.                        Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Kotlářská 9 My, níže podepsaní, žáci, studenti Obchodní akademie, střed

Vytvořeno: 2020-12-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 832 825
24 hodin 1 1

Zastavme likvidaci pohostinství a hotelnictví v ČR

My, níže podepsaní občané České republiky, v souladu s § 1 zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním, vyzýváme tímto všechny poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a členy vlády České republiky, aby neprodleně podnikli patřičné a účinné kroky, směřující k zastavení likvidace oborů podnikatelské činnosti v pohostinství a hotelnictví v České republice. Nepromyšlené, neodůvodněné, chaotické a navzájem si odporující vládní nařízení jsou příčinou závažné krize v těchto podnikatelských o

Vytvořeno: 2020-12-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 49 48
24 hodin 1 1

Uzavření koncernu Agrofert z důvodu pandemických opatření proti šíření viru COVID 19

Z důvodu pandemických opatření, která zcela nelogicky, nesmyslně a neoprávněně omezují, či dokonce uzavírají malé provozovny většiny drobných živnostníků tímto žádáme: O uzavření skutečného ohniska kumulace velkého množství lidí, tedy koncernu Agrofert po dobu trvání nouzového stavu. Pevně věříme, že uzavření koncernu Agrofert po dobu trvání nouzového stavu bude příkladnou ukázkou ,,poslušnosti" živnostníků, kteří ji budou dále replikovat na svých podnicích.

Vytvořeno: 2020-12-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 28 28
24 hodin 1 1

VŠICHNI LIDÉ JSOU SI ROVNI

My niže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme: CHCEME POMÁHAT LIDEM, SENIORŮM S HENDIKEPEM A DĚTEM DALŠÍCH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTÍŽENÍM- POMOC LIDEM BEZ DOMOVA KTEŘÍ JSOU V OHROŽENÍ PŘÍMO NA MÍSTECH KDE PŘEŽÍVAJÍ- KDE POTŘEBUJÍ ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ, NOCLEH, POTRAVINY, MATERIÁLNÍ POMOC, OBLEČENÍ- PROTO VÁS ŽÁDÁME VÁŽENÍ OBČANÉ ABYCHOM USPĚLI A NEDOŠLO K VÁŽNÝM PROBLÉMŮM-ABY MĚLI RADOST ZE SVÉHO ŽIVOTA, NEPROŽÍVALY SMUTEK, NECÍTILY SE NEDOCENĚNNÝ A NEPROŽÍVALY DEPRESIVNÍ EMOCE. MÍ

Vytvořeno: 2020-12-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
24 hodin 1 1

Odvolejte členy Rady ČT a respektujte právní řád!

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, připojujeme se k dopisu osobností veřejného života a obracíme se na Vás se žádostí o důsledné respektování právního řádu a odvolání těch členů Rady ČT, kteří nedávným sesazením Dozorčí komise porušili zákon. Považujeme v tomto směru za velmi vážné právnické analýzy legislativních odborů obou komor Parlamentu České republiky. V § 6 (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá …b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dop

Vytvořeno: 2020-12-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2528 2496
24 hodin 1 1

Výzva seniorům k racionálnímu využití mimořádného vládního příspěvku 5000 korun

My níže uvedení senioři jsme nebo budeme příjemci částky 5000 korun, kterou vláda Andreje Babiše navrhla a prosadila jakožto údajnou pomoc důchodcům. Je třeba úvodem poznamenat, že nikdo se nás seniorů neptal, zda ji nezbytně potřebujeme. Dále se nikdo ani nedotazoval, zda v naší zemi neexistují výrazně potřebnější skupiny obyvatel, kterým by jakýkoli finanční příspěvek ulehčil jejich život a současnou složitou a bezprecedentní situaci spojenou s pandemií COVID-19. Premiér Babiš opakovaně tvrdí

Vytvořeno: 2020-12-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
24 hodin 1 1

Zabraňme bezplatnému rozdávání vakcíny a vybojujme si tím svobodu!

. Zisk z vakcín je hlavní motor, který motivuje státní úředníky k neústavním omezením a drastickým zásahům do našich životů.   Podepišme petici proti rozdávání vakcín! Dosáhneme tím možná víc než slavní doktoři žádající zrušení roušek a restrikcí. Restrikce při poloprázdných nemocnicích mají jediný smysl: Prodat víc vakcín.  Vakcínu zdarma jen nad 70 let! Ostatní zaplatit 30% ceny.  Jednoduchý požadavek, aby SI ZÁJEMCI O VAKCÍNU MUSELI PLATIT ALESPOŇ 30% Z CENY VAKCÍNY, má šanci na úspěch. I 2

Vytvořeno: 2020-12-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 17
24 hodin 1 1

Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách

Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách dle zák.č. 85/1990 Sb. v platném znění určená Vládě České republiky, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu zdravotnictví   My níže podepsaní občané z obce Hodslavice a další, vás vyzýváme ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách, alespoň během výuky, a to pro žáky a studenty. Vdechování odpadních metabolitů, kterých se respirací organismus zbavuje, dochází k pomalé intoxikaci organismů našich dětí a zhoršení jejich p

Vytvořeno: 2020-12-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 98 97
24 hodin 1 1kysytään!-- Large modal -->