Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice pro přehodnocení pandemických opatření

My, občané České republiky, žádáme naší vládu, aby pro rizikové skupiny obyvatel jako profylaktikum a léčbu nemoci COVID-19 vyhradila a doporučovala již dostupná léčiva (ivermektin, isoprinosine, hydroxychlorochin, budesonid) a doplňky stravy (vitamin D, zinek) a umožnila jim využít dobrovolnou izolaci před společností. Požadujeme, aby NIKDO nebyl nucen podstupovat vakcinaci či byl znevýhodněn, pokud jí odmítne. Odmítáme opatření, která nejsou podložena jasnými důkazy. Odmítáme povinné testování

Vytvořeno: 2020-07-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30384 30063
24 hodin 2 2

Obchodní centrum Jindřichův Hradec - informovanost / referendum

My níže podepsaní, kteří bydlíme, žijeme, pracujeme, nakupujeme nebo máme jiný vztah k městu Jindřichův Hradec, žádáme v první fázi od vedení města a investora obchodního centra do čtrnácti dnů od předání petice vyčerpávající informace o připravovaném záměru. Jaký bude mít obchodní centrum na ploše 108438 m2 přínos pro obyvatele města a s jakými negativními externalitami je nutné na druhou stranu počítat? Jak budou negativní dopady řešeny? Jaký je harmonogram územního řízení? Kdy se bude konat

Vytvořeno: 2020-04-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 657 654
24 hodin 2 2

Projednání konání zkoušek na VŠ a projednání státnic

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Za prominutí zkoušek na všech vysokých školách v případě prominutí maturitních slohových prací z českého a cizího jazyka nebo případné úplné prominutí maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020“ My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu a rektory všech vysokých škol fungujících v ČR o prominutí všech vysokoškolských zkoušet v případě pro

Vytvořeno: 2020-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4794 4674
24 hodin 2 2

Natažení optických kabelů ve Všenorech

My, obyvatelé Všenor, žádáme starostu, aby nechal umístit do budovaných přípojek vody a kanalizace v ulici Na Benátkách (a následně dalších) přípravu pro zavedení optických kabelů společnosti Eurosignal.   Na lednovém zastupitelstvu byla schválena smlouva o spolupráci obce Všenory se spol. Eurosignal, v rámci které při pozemních výkopech bude umožněno umístit trubičky pro zavedení optického připojení k internetu. Mělo se začínat v části Brunšov a následně Na Benátkách. Při dalších výkopek pak po

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 25
24 hodin 1 1

Petice proti Igoru Reichertovi

Podepišme petici proti podvodným servisum, kteří ze zákazníku berou zálohy, a pak jím auta vracejí nepojízdné, nebo v rozebraným stavu. Zastavme tohle vydírání, a podvodný jednání. Petice proti Igoru Reichertovi, majitelovi autoservisu blackflames Volyně Strakonice, kterému jsem odvezl své auto v říjnu 2019 s tím, že aniž by se na auto předem nekoukl, tak vyhodnotil že to bude na generálku. Vzal zálohu 50 tisíc, auto mělo být hotové do 4 měsíců, a jediné co se mi za celý rok dostalo, že jednou j

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 20 20
24 hodin 1 1

Humi je pán

Vyhodit fiziho z fizicrew přejmenovat to na humi crew a hlavní účastník bude humi.

Vytvořeno: 2021-03-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8
24 hodin 1 1

Petice proti pracovní povinnosti pro studenty

Jsme proti zavedení a realizaci nucené pracovní povinnosti v době pandemie Covid-19 pro studenty Střední a Vysokých škol. Jsme studenti. Měli bychom studovat. Před nějakou dobou šla fáma že studenti nejvíce rozšiřují Covid -19. Teď je chtějí nahnat do zamořených nemocnic aby se nakazili a nákazu roznesli ve svých rodinách, a ti je roznesli v práci atd.  Maturanti se chystají, Ti co končí vysokou se učí, prosím pokud chcete "v klidu" dostudovat, podepište.  Online výuka je mnohdy horší a více nič

Vytvořeno: 2021-03-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
24 hodin 1 1

Otevření dětského hřiště Sovička

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o otevření dětského hřiště Sovička, které bylo zavřeno po vzájemné dohodě pana starosty Mgr. Libora Slabého a majitele výše zmíněného hřiště pana Kamila Kaisera, z důvodu možné nákazy. Vzhledem k tomu, že je toto hřiště téměř jediná venkovní plocha, kde se dají bezpečně zabavit děti a rovněž bylo vládou pouze doporučeno hřiště zavřít, nikoliv nařízeno, tak doufáme, že nám bude vyhověno a hřiště se znovu otevře.

Vytvořeno: 2021-03-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 23
24 hodin 1 1

ZNOVUNASKLADNĚNÍ VAN PUR STRONG V SVITAVSKÉ POBOČCE KAUFLAND

LEGENDARNÍ VAN PUR STRON 7.2% 1,5L JIŽ NELZE ZAKOUPIT V SVITAVSKÉ POBOČCE KAUFLAND. SKRZ TUTO PETICI SE SNAŽÍME PŘIVÉST LEGENDU ZPĚT

Vytvořeno: 2021-03-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 26
24 hodin 1 1

Nechci silnici místo lesoparku a louky na Kocandě

V brzkém budoucnu by se měla stavět dvouproudová silnice od konečné zastávky na Kocandě v části sídliště Jižní Svahy, která by měla vést přes torzo na pozemku stavebnin podél lesoparku a velké louky až k části Podlesí. Jedná se o druhou část výstavby, která by měla ušetřit lidem z horní části JS pár minut cestou autem pokud přijíždí ze silnice směr Fryšták. Problém je, že tato výstavba významně zasáhne do oblíbeného lesoparku, který se bude muset z části pokácet a také zničí velkou část rozlehlé

Vytvořeno: 2021-02-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 161 158
24 hodin 1 1