Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Protestujeme proti konani koncertu v objektu byv. ledaren v Braniku z důvodu enormniho hluku v zastavene oblasti

Hluk z koncertů v Braníku, které se letos konají téměř denně, je enormní. Zatěžuje zejména obyvatele starého Barrandova, Hlubočep a Chuchle. Jedná se konkrétně o dvě místa- bývalé ledárny, které si pronajal Lucerna Music Bar a retenční nádrž, kde se konají technopárty. Obě plochy, pozemek v ledárnách i retenční nádrž jsou v majetku hl. m. Prahy. Odbor majetku, který spadá do gesce radního Jana Chabra, pozemek pronajal pořadateli technopárty díky udělené záštitě ze strany MČ Praha 4.  Stali jsme

Vytvořeno: 2021-08-03 Statistika

Petice proti změně územního plánu a následné výstavbě hospodářského střediska živočišné výroby v katastru obce Plačovice

Touto peticí dáváme najevo svůj nesouhlas se změnou územního plánu a následné výstavbě  hospodářského střediska živočišné výroby v katastru obce Plačovice. Apelujeme na své zastupitele - jednejte v zájmu občanů, kteří si vás zvolili.  Říkáme NE!  plundrování přírody (stavba na orné půdě , zničení lesní plochy),   a snižování kvality života obyvatel  v dané lokalitě ( zápach, hluk , světelný smog , zvýšená doprava - dovoz a odvoz kuřat , krmiva, hnoje...  ) Vyskladnění kuřat navíc probíhá v noci.

Vytvořeno: 2021-07-31 Statistika

Tradiční křesťanskou hodnotou je láska

Velmi mne znepokojuje a mrzí, že někteří představitelé římskokatolické církve podporují pravicový populismus, rasismus a xenofobii, a dokonce je vydávají za tradiční křesťanské hodnoty. Obracím se na Vás proto s prosbou a naléhavou žádostí: Zasaďte se slovy, činy nebo společnou modlitbou o to, aby si křesťané přestali spojovat církev s postoji, které nejsou a nikdy nemohou být slučitelné s odkazem Ježíše Krista.  Pravicový populismus se svým ideálem „čisté společnosti“ zcela nepřijatelným způsob

Vytvořeno: 2021-07-30 Statistika

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ PARKOVACÍCH DOMŮ VE WERICHOVĚ ULICI V PRAZE 5

My, níže podepsaní občané MČ Praha 5 prostřednictvím této petice žádáme, aby MČ Praha 5 zastavila veškeré aktivityspojené s plánovanou výstavbou parkovacích domů na pozemcích před domy Werichova 952/13 až 955/19 aWerichova 948/5 až 951/11, tedy na stávajících parkovištích před těmito bytovými objekty.Dle našeho zjištění si MČ Praha 5 nechala vypracovat studii, podle které by místo stávajícího parkoviště měly býtumístěny víceúrovňové parkovací domy v délce cca 200 metrů.Studie (financovaná develo

Vytvořeno: 2021-07-30 Statistika

Jednorázové vyplacení rodičovské v případě narození 2. dítěte - Zpětná účinnost novely 285/2021 Sb. k 1.7.2021.

S ohledem na skutečnost, nenabití platnosti novely zákona č. 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře č. 588/2020 Sb. k 1.7.2021  z důvodu připomínek senátu, je termín platnosti změny zákona posunut řádově o měsíc. Řada rodin takto příjde o jednorázové vyplacení rodičovské při narození 2. dítěte, v případech kdy není vyplaceno 100% rodičovské. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme o zpětnou účinnost novely 285/2021 Sb. k 1.7.2021, tak jak by bylo v případě úspěšného schválení novely předchozí

Vytvořeno: 2021-07-30 Statistika

Zastavení plánované výstavby u Struhařovského rybníka

Nový majitel pozemku číslo 387/3 zde plánuje developerskou výstavbu několika rodinných domů. Protože jde o unikátní koutek přírody s pláží a vzrostlými stromy a navíc se nejedná o stavební pozemek, rádi bychom jeho úmyslu zabránili. Prosím potvrďte svým podpisem nesouhlas s touto další výstavbou v našem krásném Ladově kraji. Děkujeme.

Vytvořeno: 2021-07-24 Statistika

Petice proti demolici vily V. A. Beneše na Hřebenkách (Praha 5)

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s demolicí architektonicky hodnotné vily stavitele Viktora A. Beneše, která se nachází v ulici Nad Výšinkou 1258/15, k.ú. Smíchov, Praha 5.   Význam architektonického dílaVila stavitele Viktora A. Beneše představuje členitý objekt v zámeckém stylu postavený v letech 1909-1911. Obklopuje ho parkově upravená rozlehlá zahrada se staletými duby a s množstvím vzrostlé zeleně. Vila je součástí ojedinělé vilové čtvrti - Hřebenky a je zasazena na pohledově velmi exponova

Vytvořeno: 2021-07-21 Statistika

Výzva právníkům - očkovat nezletilé proti covid-19 bez souhlasu zákonného zástupce je nezákonné

Otevřená výzva zástupců právnické obce Vládě České republiky, Ministerstvu zdravotnictví a médiím     Nešiřte nepravdivé informace Očkovat nezletilé proti onemocnění covid-19 bez písemného souhlasu zákonného zástupce nelze       My, níže jmenovaní právníci, tímto veřejně vyzýváme zástupce Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví a médií, aby neprodleně přestali šířit nepravdivé informace o tom, že právní řád České republiky umožňuje vykonat zdravotní zákrok, spočívající v podání očkova

Vytvořeno: 2021-07-20 Statistika

Petice na podporu MVDr. Ondřeje Daňka

Touto peticí chceme podpořit MVDr. Ondřeje Daňka, studenta Ph.D. studia na Veterinární univerzitě Brno, kterému nebyla prodloužena pracovní smlouva, a to bez udání důvodů a přes výslovnou žádost odpovědné řešitelky projektu dr. Kristýny Hrazdilové o zachování pracovního poměru. Doktor Daněk je student postgraduálního studia na ústavu parazitologie a byl nenahraditelnou součástí projektového týmu CEITEC VETUNI pod vedením dr. K. Hrazdilové. Rozhodnutí o neprodloužení pracovní smlouvy přišlo zcela

Vytvořeno: 2021-07-15 Statistika

Akutní rekonstrukce kanalizace ul. Veltrubská Zálabí

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby vedení města Kolína urychlilo plány pro rekonstrukci kanalizace v ul. Veltrubská v křížení ul. Zličská.  Situace je neúnosná.  Dochází k zaplavování garáží, sklepů, domů kanalizačními splašky.       

Vytvořeno: 2021-07-15 Statistika