Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice „Za přijetí návrhu vedení společnosti a majitele při vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2021“

My, níže podepsaní členové Základní odborové organizace Chemopetrol a.s. si plně uvědomujeme, v jaké době se nacházíme my i společnost Eurosupport Manufacturing Czechia s.r.o. ve které jsme zaměstnáni. Dobrovolně svým podpisem stvrzujeme, že bereme v potaz a plně chápeme návrh majitele o nenavyšování základní mzdy pro kalendářní rok 2021 vzhledem k nejisté budoucnosti. Zároveň si velice vážíme návrhu o vyplacení pololetního bonusu v plné výši a strategii vedení společnosti a majitele ve snaze ud

Vytvořeno: 2020-11-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 30
24 hodin 1 1

Petice proti simpování Tomáše Ditmara

Dobrý den, přátelé, už dlouho dobu nás všechny sužuje tento neskutečný problém. A to je to že pan Tomáš Ditmar tráví nadměrně moc času s jeho přítelkyní(SIMP) a vůbec netráví čas s jeho kamarády u hraní počítačových her a to obzvlášť před koncem season. Proto prosím podepište petici aby on viděl kolika lidem schází u jeho playstation 4 a měl motivaci toto dobudoucna změnit.

Vytvořeno: 2020-11-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 11
24 hodin 1 1

Zrušení přijímacího řízení na střední školy

Žádám aby se přijímali studenti na střední školy podle známek a prospěchu z 8.třídy a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ z důvodu pandemie COVID-19. Letošní deváté ročníky mají oproti předešlým letem stíženější podmínky o přijetí na střední školu o kterou se ucházejí. Nemají dostatečnou přípravu na přijímací řízení, jelikož online výuky nejsou plnohodnotné. Online učení je pro mnohé studenty nová věc a spousta žáků si s tím neumí poradit. Proto žádám aby se přijímací zkoušky zrušili nebo zjednodušil

Vytvořeno: 2020-11-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 10
24 hodin 1 1

Petice za otevření zkratky mezi ulicemi Pod Děvínem a Pod Závěrkou

Vážení sousedé, prosíme vás o podporu petice za otevření cesty parc. č. 4942/1, patřící městu, mezi ulicemi Pod Děvínem a Pod Závěrkou. Tato veřejná komunikace, která je cca 3 m široká a 80 m dlouhá, obyvatelům ulice Pod Závěrkou výrazně zkrátí zhruba o cca 600 m na pouhých cca 180 m cestu do potravin, restaurace Na Kopci, k praktické lékařce, na dětské hřiště aj. vše v ulici K Závěrce. Vám ostatním z vrchu kopce zase zpřístupní krásnou vyhlídku na konci slepé ulice Pod Závěrkou, kde je i lavičk

Vytvořeno: 2020-11-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
24 hodin 1 1

Udělení ředitelského volna Vánoc

  Žádám o udělení ředitelského volna před Vánoci. Uvedu důvody: 24.prosince bude ve čtvrtek, což znamená,že od pondělí do úterý musíme chodit na praktické vyučování a dostavit se v určitý čas na tyto hodiny, zároveň ale musíme plnit zadané úkoly ze samostatných prací (což jsou vlastně také hodiny a jejich nesplnění se počítá jako absence.) a být přítomni na online hodinách každý den.    Né každý má tu možnost,takže z větší části spousta studentů bude stejně dokládat omluvenky o nepřítomostni na

Vytvořeno: 2020-11-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 36 35
24 hodin 1 1

Nesouhlasím se zrušením Ordinace v Růžové zahradě.

Nesouhlasím se zrušením Ordinace v Růžové zahradě.

Vytvořeno: 2020-11-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 37 36
24 hodin 1 1

Veřejná omluva Milana Kubka

Výzva prezidentovi České lékařské komory.     Tímto Vás, pane Kubku, vyzýváme k veřejné omluvě za Vaše prohlášení, které zaznělo v reportáži CNN Prima NEWS, dne 21.11.2020. V reportáži jste se vyjádřil o lidech nesouhlasících s vládními opatřeními jako o arogantních ignorantech, kteří by Vám nevadili, kdyby se zavřeli do nějakých rezervací. To, že někdo nesouhlasí s vládními nařízeními, z něho ještě nedělá arogantního ignoranta. Většina občanů naší republiky, která s nařízeními a restrikcemi nes

Vytvořeno: 2020-11-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 29 29
24 hodin 1 1

František z kouzelné školky

Petice na to, aby František z kouzelné školky přestal vypadat, jako kdyby si čtrnáctkrát porval z bongu a týden nespal. 

Vytvořeno: 2020-11-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 22
24 hodin 1 1

PETICE ZA PODPORU NEINVAZIVNÍHO TESTOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI KORONAVIRU ZE SLIN

V České republice vědci vyvinuli rychlou a účinnou metodu testování přítomnosti koronaviru ze slin. Výhodou tohoto způsobu testování je spolehlivý záchyt pozitivních výsledků právě v době, kdy je člověk infekční, a tedy nebezpečný vůči svému okolí. A to na rozdíl od metody PCR, která dává pozitivní výsledky i v případě, kdy již člověk infekční hrozbou pro své okolí nijak není nebo vykazuje jen tzv. falešně pozitvní výsledky. Dalšími výhodami testování ze slin jsou její snadná aplikovatelnost kaž

Vytvořeno: 2020-11-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 20 20
24 hodin 1 1

NÁVRAT KUŘECÍHO POPCORNU V KFC

Požadujeme návrat největší kuřecí pochoutky v naši krásné zemi. Prosíme KFC o znovu zařazení delikátního kuřecího popcornu do své pravidelné nabídky. *

Vytvořeno: 2020-11-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 361 345
24 hodin 1 1