Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nechceme stadion na dluh v centru Pardubic

Vyjadřuji svůj nesouhlas s financováním výstavby fotbalového stadionu v Pardubicích v centru města z rozpočtu města. Připojuji se k výzvě zastupitelům města, aby nehlasovali pro uvolnění finančních prostředků z rozpočtu na tento záměr.   ----------------------- Tato petice je určena zastupitelům, hlasujícím o financování záměru z rozpočtu města 4.3.2021. Proto, pokud jste dříve podepsali petici za uspořádání refrenda, můžete tuto petici podepsat znovu.

Vytvořeno: 2021-02-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 122 122
24 hodin 2 2

Radovan pod led

Radovan potřebuje zachránit ledovce jinak se nemůže potápět pod led a hrozí mu globální oteplování a bude vysoce protivný typ. Prosíme vás abyste tuhle petici podepsali jinak hrozí albertu a vám nebezpečí 

Vytvořeno: 2021-02-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 5
24 hodin 2 2

Petice pro přijetí senátního návrhu zákona z roku 2007 na zákaz komunistů

 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Věc: Petice pro přijetí senátního návrhu změny zákona z roku 2007 a jejich zařazení do zákona č.40/2009 Sb. § 403 (a souvisejících)  Vážené paní poslankyně, páni poslanci, paní senátorky a páni senátoři, My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme o přijetí senátního návrhu zákona z roku 2007 tehdejších senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequence, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jar

Vytvořeno: 2021-02-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 150 148
24 hodin 2 2

Chceme McDonalds ve Dvoře králové!

My, jako obyvatelé Dvora Králové, žádáme o výstavbu McDonalds v Dvoře Králové.

Vytvořeno: 2021-02-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 25
24 hodin 2 2

Výzva vládě ke změně v navrženém postupu testování žáků a pracovníků škol a školských zařízení.

Vláda stanovila podmínku testování žáků a pracovníků škol a školských zařízení pro návrat dětí do škol.   Hrozí zpoždění návratu dětí do škol díky pomalé organizaci testování. Každý den dětí v izolaci navíc páchá škody nejen na budoucnosti našich dětí.   Domníváme se, že předání zodpovědnosti za testování žáků na zřizovatele škol přispěje k rychlejšímu a bezpečnému návratu dětí do škol.   Proto v souladu s návrhem paní Mariany Čapkové, zastupitelky hl. města Prahy, a jejích kolegů vyzýváme vládu

Vytvořeno: 2021-02-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 124 123
24 hodin 2 2

Žádáme politiky napříč celým politickým spektrem o účinný lockdown.

Žádáme politiky napříč celým politickým spektrem o účinný lockdown. Vážení zástupci všech politických stran, zastavte šíření viru a přidejte svůj souhlas pro celostátní lockdown trvající 14-21dní. Jsme na jedné lodi. Prosíme, ukažte svou jednotnost a zachraňte lidské životy. Pro nás voliče je důležitý takový politik, který chrání životy nás všech i za cenu nepopulárních rozhodnutí. K aktuální situaci nechte vyjadřovat pouze vědce a respektujte a řiďte se radami těchto odborníků. Spolupracujte

Vytvořeno: 2021-02-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 522 518
24 hodin 2 2

Petice laiků za vytvoření seznamu léků ministerstvem zdravotnictvi pro necílenou léčbu Covid 19 již v domácí izolaci pro všechny věkové kategorie

Žádáme vytvoření seznamu léků ministerstvem zdravotnictví pro praktické lékaře pro  necílenou léčbu Covid 19 již v domácím ošetření a to pro všechny věkové kategorie. Během celého období epidemie se objevují  v médiich stále nové možnosti necílené  léčby Covid 19 , které mohou velmi významně snižit riziko závažného stavu a nutnosti hospitalizace, pokud se použijí včas. Jedná se o léky, které jsou vnímány jako relativné velmi bezpečné a v jiných indikacích je pacienti běžně užívají bez nutnosti h

Vytvořeno: 2021-02-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 136 134
24 hodin 2 2

Bohemia Super Penne

My, níže podepsaní, žádáme o vrácení Bohemia Super Penne, jejich chuť byla nezaměnitelná a výtečná. Produkt této výjimečnosti na tuzemském trhu chybí.

Vytvořeno: 2021-02-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 29
24 hodin 2 1

Nezakazujte plošně návštěvy v nemocnicích

Adresát: Ministr zdravotnictví České republiky Pane ministře,  obracíme se na Vás ve věci zákazu návštěv v nemocnicích (od konce ledna znovu zakázáno, kromě specifických případů). Chápeme, že jsou české nemocnice přetíženy v době koronaviru. Rodiny nemocných jsou ale ve velmi těžké situaci, kdy nemohou v nejtěžších chvílích podpořit své blízké osobní návštěvou. Víme, že situace je velmi vážná, nicméně je mnoho míst, kde by to povolit šlo, jsou opatření, která mohou rizika a náročnost pro personá

Vytvořeno: 2021-02-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 203 200
24 hodin 2 2

PETICE proti projektu „Rekonstrukce povrchu hřišť před obecním úřadem“

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby obec Ohrobec změnila současný projekt „Rekonstrukce  povrchu  hřišť  před  obecním úřadem“ kde je navrženo, že hřiště vedle tenisových kurtů, na kterém se scházíme, se změní v multifunkční hřiště s umělým povrchem.   Chceme projekt upravit dle přání občanů, kteří hřiště využívají. Na obě hřiště se může například instalovat osvětlení, na tenisových kurtech může multifunkční hřiště vzniknout - je tam větší prostor a skoro nikdo ho

Vytvořeno: 2021-02-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 108 108
24 hodin 2 2