Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

UXA spol. s.r.o. - Petice proti negativnímu působení UXA na svoje okolí

Petice proti UXA spol. s.r.o.   My níže podepsaní tímto podáváme stížnost představitelům města BRNA na společnost UXA spol. s r.o. se sídlem Plotní 546/45, Komárov, 602 00 Brno, IČ 44013353. Tato společnost svojí bezohlednou činností ruší celé své okolí a to hlavně během nočního klidu a brzkých ranních hodin. Tento hluk se dá srovnat s těžkými stavebními pracemi, které ruší celé prostředí, rodiče a jejich malé děti, které se budí několikrát během noci. Věřím, že obyvatelé Komárova by na tomto

Vytvořeno: 2021-11-15 Statistika

Výzva a otevřený dopis občana: Zastavme to, ještě je čas!

My, níže podepsaní občané České republiky - neočkovaní i očkovaní, "proevropští" i "protievropští", levicově i pravicově smýšlející, staří i mladí, rodiče i děti - nechceme již dále přihlížet naprostému rozvratu společnosti a státu a ztrátě zbytků svobody a důvěry lidí v demokratické zřízení a právní stát. Nechceme již nadále nečinně přihlížet nastupující fašizaci, segregaci, cenzuře a manipulacím. Proto se svým podpisem připojujeme k následujícím výzvám a důrazně říkáme: Zastavme to, ještě je č

Vytvořeno: 2021-11-14 Statistika

Vtipy prof. Ing. Pavla Pudila, DrSc. nejsou v žádném případě sexistické!

Nesouhlasíme se zpětnou vazbou na výuku ze dne 12.11.2021, kdy měl údajně pan profesor Pudil použít sexistické vtipy. Vtipy byly politicky korektní a v pořádku dle norem vysokoškolské výuky.

Vytvořeno: 2021-11-13 Statistika

Petice pro světelnou signalizaci na nebezpečné křižovatce u pošty v ulici Legionářská, Dvůr Králové nad Labem

My, občané města Dvora Králové nad Labem a přilehlých obcí prostřednictvím této petice žádáme Radu města Dvůr Králové nad Labem o podniknutí kroků bezpodmínečně nutných pro zvýšení bezpečnosti křižovatky u pošty v ulici Legionářská, jejíž současný stav znamená vysoké riziko nehodovosti ve smyslu srážek chodců s vozidly, a to přímo na přechodu pro chodce. Ohrožené jsou zejména děti chodící tudy několikrát denně do základní školy. Křižovatka je široká, nepřehledná, s hustým provozem, množí se příp

Vytvořeno: 2021-11-12 Statistika

Petice proti zaměňování očkování za tzv. bezinfekčnost

Protože je momentálně evidentní, že člověk očkovaný vakcínou proti SARS-CoV-2 není automaticky bezinfekční a tudíž nám naprosto uniká logika postupu většiny vlád tlačící na očkování, Protože podle dostupných dat očkování nechrání ani před nákazou ani před přenosem viru; jeho účinky spočívají v ochraně před těžším průběhem nemoci, a to nikoli natrvalo, protože je již prokázáno, že účinnost vakcíny klesá v čase, Protože vinit z šíření epidemie neočkované spoluobčany neodpovídá současnému stavu poz

Vytvořeno: 2021-11-10 Statistika

Petice proti brutální anticovid kampani - Podpora otevřeného dopisu rektora ČVUT v Praze DOC. Vojtěcha Petráčka ministrovi zdravotnictví ČR Adamu Vojtěchovi

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček zaslal dne 9.11.2021 otevřený dopis ministrovi zdravotnictví ČR Adamu Vojtěchovi, ve kterém důrazně protestuje proti agresivní kampani, využívající reálné obrazy umírajících a zemřelých na COVID k „motivaci“ k očkování.   Celý text zde: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20211109-otevreny-dopis-rektora-cvut-v-praze-doc-vojtecha-petracka-ministrovi-zdravotnictvi   Prosím o podpis všechny, kteří si tak jako docent Petráček myslí, že tímto vláda již překročila veške

Vytvořeno: 2021-11-09 Statistika

Petice Stařičkého Rockera: Come Together. Proti rozdělování lidí

My níže podepsaní občané České republiky očkovaní i neočkovaní společně, aniž bychom chtěli cokoliv měnit na svých postojích, žádáme naši vládu, aby urychleně odstranila segregaci, ke které dochází v rámci nařízení platných od 1.11.2021. Podle těchto nařízení, která zjevně odporují listině lidských práv a tudíž i ústavě české republiky, jsou občané rozdělováni a štváni proti sobě na základě postoje ke svému vlastnímu zdraví. Pod záminkou tzv. „motivace“ která není ničím jiným než nátlakem a vyhr

Vytvořeno: 2021-11-06 Statistika

Petice proti uzavření pobočky České pošty na ulici Modřínová v Třebíči

 PETICE  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Výzva státnímu podniku Česká pošta a Městskému úřadu v Třebíči. My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s plánem zrušení pobočky České pošty na Modřínové ulici, která obsluhuje klienty v severovýchodní části města, a s jejím nahrazením pobočkou v ulici Marie Majerové, která je od této pobočky vzdálena asi 1 300 metrů. Nesouhlasíme se zhoršením dostupnosti služeb České pošty, a to zejména pro seniory, o

Vytvořeno: 2021-11-04 Statistika

Petice za zrušení nepotřebného, národu škodícího SENÁTU.

Senát znovu podporou zvýšení platů politiků dokázal, že je potřeba ho zrušit. Proto žádáme všechny kompetentní politiky a státní instituce aby neprodleně započaly činit kroky k jeho zrušení !!

Vytvořeno: 2021-11-04 Statistika

Mandáty pro Piráty

Já, občan České republiky starší 18 let a zároveň volič České pirátské strany (kroužkující i nekroužkující), vyjadřuji svůj nesouhlas s aktuálním obsazením poslaneckých křesel v rámci koalice Pirátu a Starostů a apeluji tímto svým podpisem na poslanecký klub Starostové a nezávislý, aby projednali možnost přenechání některých mandátů náhradníkům České pirátské strany.                                                                                                                                   

Vytvořeno: 2021-10-22 Statistika