Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Proti úplné uzavírce komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovení objízdné trasy související s touto uzavírkou

Signatáři petice tímto vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s úplnou uzavírkou komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovením objízdné trasy. Společnost Strabag a.s. pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR bude provádět opravu mostu č. 46-037. Uzavírka předmětné komunikace má probíhat ve třech etapách, přičemž jako objízdná trasa je stanovena komunikace III/44423 (ulice Svatoplukova, Sadová, Opavská, trať Ecce Homo). Žádáme o přehodnocení organizace stavby tak, aby nebylo nutné vést

Vytvořeno: 2021-05-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1150 1148
24 hodin 1 1

Zrušení nošení roušek v tanečních kurzech ve Kdyni

Žádáme o zrušení nařízení nošení roušek v tanečních kurzech ve Kdyni. Všichni účastníci jsou testováni , včetně doprovodu rodičů. Pokud tedy máme všichni negativní test, není třeba rouška.

Vytvořeno: 2021-05-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
24 hodin 1 1

Vzkaz pro matky, otce a všechny, kterým na dětech záleží

Milé mámy, babičky, ostatní ženy a také tátové, dědové a ostatní muži. Jsem máma a zároveň jsem i lékařka. Události posledních dní mě nenechávají lhostejnou. Situace se každý den přiostřuje a smyčka se pomalu a jistě utahuje a v jejím středu není nikdo jiný než děti. Pomyslná vládnoucí ruka již ztratila veškeré zábrany a nedělá jí problém sáhnout i po dětech – po tom nejcennějším co máme!    Píšu tyto řádky, protože bych chtěla dodat odvahu všem ženám-matkám, aby se nebály vystoupit z davu a pos

Vytvořeno: 2021-05-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 223 220
24 hodin 1 1

Dopis poslancům k neschválení novely zákona o veřejném zdraví

Pane poslanče, paní poslankyně, do Poslanecké sněmovny byla doručena ke schválení změna zákona o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. Tento návrh zákona je v navrhovaných změnách velice diskriminační! V návrhu se v paragrafu 69 odst. i) uvádí:"omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pou

Vytvořeno: 2021-05-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 160 159
24 hodin 1 1

Míchat krupicovou kaši je buranství

Kdo míchá krupicovou kaši já fakt zrůda a nemá právo to jist 

Vytvořeno: 2021-05-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 3
24 hodin 1 1

Investice do Vysočina arény ve stovkách milionů?

Vážení,my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, abyměsto Nové Město na Moravě jako vlastník dotčených pozemků narovnalo vztahy mezi městem, veřejností a Sportovním klubem Nového Města na Moravě a neupřednostnilo rozsáhlou přestavbu Vysočina arény na úkor jiných potřeb občanů. K tomuto stanovisku nás vedou následující důvody: 1. Přestavba, jak byla prezentována zástupci města a Sportovního klubu na zasedání zastupitelstva dne 27. dubna 2021 je koncipována jako další posun ke

Vytvořeno: 2021-05-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 48 47
24 hodin 1 1

Pomozte zachránit Amazonský deštný prales!

Současný brazilský prezident Jair Bolsonaro již během své kampaně vyjadřoval nesouhlas s Pařížskou dohodou o klimatu a dával otevřeně najevo přednost kácení deštných pralesů před jejich ochranou. Ihned po nástupu do prezidentského úřadu v roce 2019 předal Amazonii do rukou Ministerstva zemědělství, umožnil těžebním firmám kácení amazonských pralesů a velkým korporacím vysazování plantáží palmy olejné, eukalyptů, sóji a dalších plodin na odlesněných územích. Deštné pralesy zároveň místní obyvatel

Vytvořeno: 2021-05-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 22
24 hodin 1 1

Protestujeme proti způsobu, jakým byl vybrán nový vzhled vozů PID

My, níže podepsaní, vyjadřujeme nesouhlas se způsobem, jakým by vybrán vzhled nových dopravních prostředků PID (Pražské Integrované Dopravy) - k vidění kupříklad tady.  Jedná se o rozhodnutí, které značným způsobem určuje vzhled veřejného pražského prostoru na dlouhou dobu dopředu, přesto bylo učiněno jen na úrovni rady bez konzultace s občany a za protestů opozice i části koalice (například zde). Nespokojenost vyjádřila i řada občanů diskutujících občanů na sociálních sítích. Požadujeme, aby by

Vytvořeno: 2021-05-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 22
24 hodin 1 1

Dovolte studentům vstup do České republiky!

Zdravím všechny a dnes bych vás chtěla požádat o pomoc. Pomoc potřebují mladí lidé, kteří se chtěli přestěhovat do Česka pro studium na vysoké škole, ale nemohou kvůli aktuální epidemilogické situaci. Aby se dostali na vysokou školu v České republice, potřebují minimálně dva roky přípravy. Když dodělávají poslední ročník na střední škole, žáci a jejich rodiče začínají šetřit peníze, připravovat potřebné doklady a žádat o vízum. Po schválení víza, zájemci o studium v České republice přijíždějí na

Vytvořeno: 2021-05-19

Časové období Všechny země Rusko
Pořád 1725 1009
24 hodin 1 0

Petice za udělení Řádu Bílého lva stíhači RAF plk. Josefu Stehlíkovi

Každá země si má vážit svých hrdinů. Zejména těch, co za její svobodu mnoho trpěli a přinášeli velké oběti. Mezi ně rozhodně patří českoslovenští letci, kteří za druhé světové války bojovali proti fašismu a nacismu na nebi trýzněné Evropy. Plk. Josef Stehlík, letecké eso, byl jedním z těchto hrdinů. Špičkový pilot a instruktor československého vojenského letectva, účastník Bitvy o Francii, Bitvy o Británii a účastník leteckých bojů na východní frontě. Jeho rodina byla za války internována, sám b

Vytvořeno: 2021-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 73 70
24 hodin 1 1