Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za vyhlášení 16.7. Státním svátkem České republiky

Dne 16.7. 2021 řekl Andrej Babiš pravdu. My níže podepsaní žádáme tímto parlament České Republiky, aby na paměť této mimořádné události vyhlásil den 16.7. Státním svátkem České republiky – Dnem vítězství nad lží a nenávistí.

Vytvořeno: 2021-07-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 26
24 hodin 1 1

Oprava místních komunikací v obci Kamenná

My, níže podepsaní občané obce Kamenná žádáme prostřednictvím této petice obecní úřad Kamenná o urychlenou opravu zničených komunikací, které jsou v majetku obce Kamenná. Špatný stav povrchu komunikací neumožňuje bezpečný provoz dopravních prostředků ani chodců. Dochází k poškozování vozidel i dalším škodám. Zvýšeným hlukem a vysokou prašností je ohroženo zdraví a narušeno pokojné bydlení obyvatel, kteří žijí v bezprostředním okolí poškozených komunikací. V neposlední řadě je pak stav místních k

Vytvořeno: 2021-07-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
24 hodin 1 1

Petice za lesopark včetně zázemí pro relaxaci občanů a jejich volnočasové aktivity

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o urychlené ukončení smlouvy s firmou Golf Vinoř, a. s.. Chceme, aby tak významná část našeho území byla využívána k účelu, který výrazně zvyšuje schopnost občanů Vinoře, Kbel a dalších částí Prahy trávit volný čas, věnovat se sportu. Jsme proti tomu, aby Magistrát hl. m. Prahy odsouhlasil zadlužené společnosti Golf Vinoř a. s.  převést své právo nájmu na společnost nástupnickou. Jsme si vědomi možné argumentace ze strany Golf Vinoř a. s. ve

Vytvořeno: 2021-07-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8
24 hodin 1 1

Chceme McDonald's v Jablonci nad Nisou

A dost! Po mnoha letech, diskuzích a dojíždění do Liberce, pojďme ukázat manažerům McDonald's CZE, že chceme pobočku i v Jablonci. Proč může mít například Mladá Boleslav  která je menší jak rozlohou tak obyvatelstvem 2 pobočky a v Jablonci není ani jedna? Pojďme to zkusit společně změnit. I tvůj hlas se počítá!   Díky všem. 

Vytvořeno: 2021-07-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
24 hodin 1 1

Maestro Milan Lasica si zaslúži štátny pohreb.

Dole podpísaní občania vyjadrujú názor že MAESTRO Milan Lasica,  si zaslúži štátny pohreb zo všetkými portami. 

Vytvořeno: 2021-07-18

Časové období Všechny země Slovensko
Pořád 112 100
24 hodin 1 1

Česká pošto, přestaň zneužívat "Covidové" otevírací doby!

Mikulov je malým městem v okrese Břeclav. Svou velikostí, co do počtu obyvatel třetí v pořadí po Břeclavi a Hustopečích. V Mikulově žije 7,5 tis. lidí a je přirozenou spádovou oblastí pro jednou takový počet obyvatel. S odkazem na protiepidemická opatření a vyhlášený stav nouze Česká pošta v našem městě (i v Hustopečích) počátkem letošního roku zkrátila otevírací dobu o dvě hodiny denně a zcela zavřela spádovou pobočku v sobotu. V tzv. úřední dny (pondělí a středa) otevírá dokonce až v 10:00, a

Vytvořeno: 2021-07-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
24 hodin 1 1

martin a jeho nová profilovka

martin je chlapec, který potřebuje tuto fotografii jako profilovou fotku na socialní síti jménem Instagram, Facebook a Twitter, pomožte martínkovi!!!

Vytvořeno: 2021-07-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
24 hodin 1 1

Petice za zpřístupnění údolí Pod Černou skálou v Klecanech obyvatelům aneb nechte děti venku sportovat!

Podporujeme snahy vedení Města Klecany o revitalizace a zpřístupnění klecanského údolí Pod Černou skálou na pozemcích Města Klecany veřejnosti a umožnění provozování outdoorových aktivit v údolí a žádáme, aby bylo dokončeno: a)       vybudování hlavní páteřní cesty podél potoka pro pěší, včetně vytvoření tůněk k letnímu osvěžení, b)      budování plánovaných cca 3km okruhů přírodních nezpevněných stezek na obou stranách údolí, které budou sloužit nejen pro sportovní cyklisty, ale zejména za účel

Vytvořeno: 2021-07-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 157 157
24 hodin 1 1

Petice vyučujících cizích jazyků, budoucích maturantů a jejich rodičů za zrušení požadavku monotematičnosti otázek ústní maturitní zkoušky

Tímto se připojuji k požadavku zrušení monotematičnosti maturitních otázek na (odborných) středních školách v ČR. Tento požadavek neodpovídá realitě jazykové komunikace, míjí se u mnoha, zejména odborných škol, se školními vzdělávacími plány a připravuje zkoušku o její praktický rozměr. Studenti by během zkoušky měli prokázat schopnost komunikace na obecná témata i prokázat odborné znalosti.

Vytvořeno: 2021-07-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 58 58
24 hodin 1 1

NESOUHLAS SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY V HALE BIOS V NOVÉM STRAŠECÍ Z DŘEVĚNÉHO NA UMĚLÝ POVRCH

Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že tento podpisový arch se týká Petice ve věci nesouhlasu se změnou typu podlahy v hale Bios, která zvyšuje riziko zranění a chronických zdravotních problémů pro všechny sportovce a ve svém důsledku vede k nutnosti ukončit sportovní činnost v hale pro výkonnostní sportovce z basketbalového oddílu Kelti Nové Strašecí, který je jediným mládežnickým basketbalovým klubem v okrese Rakovník.  TEXT PETICE Nesouhlasíme se změnou typu podlahy v ha

Vytvořeno: 2021-07-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 25
24 hodin 1 1