Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti zakrývání obličejů politiků a veřejně činných lidí v médiích a na veřejnosti.

Hnusí se mi a uráží mě politici a další veřejně činní lidé, kteří si dovolí veřejně se ukazovat s nasazeným náhubkem. Ať si hadr přes tlamu nosí výlučně ve svém soukromí. Provokovat veřejnost tím, že úmyslně exhibují jako maskování lupiči a vrazi, to je skutečně odporné a nechutné.

Vytvořeno: 2020-12-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19
24 hodin 1 1

Výzva starostům Nymburska - Očkování COVID-19

Vážené paní starostky a páni starostové,   jste hlavami místních samospráv stotisícového okresu. Nalézáme se uprostřed vážné epidemie, kterou lze zvládnout pouze očkováním. K dosažení dostatečné proočkovanosti populace bude třeba v rámci okresu Nymburk očkovat 50-75 000 obyvatel, a to pokud možno během několika měsíců. Takovou logisticky nesmírně náročnou akci si nelze představit bez aktivní spoluúčasti samospráv. Vyzýváme vás proto, abyste se plánem na očkování začali vážně zabývat alespoň po o

Vytvořeno: 2020-12-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 36 36
24 hodin 1 1

Nesouhlasíme se záměrem výstavby mostu a individuálního bydlení v lokalitě v Berouně na Ptáku

Přestože jsme si vědomi, že jde pouze o prvotní studii s cílem posoudit podmínky v dané lokalitě, přijde nám již samotné zahájení diskuzí o daném záměru jako nebezpečné. Preferujeme lokalitu v Berouně Na Ptáku ponechat ve stávajícím stavu tak, jak je v současném ÚP, tj. bez mostu přes Berounku a bez zastavěné plochy. Nesouhlasíme s návrhem č. 60. ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 16. 12. 2020, jehož projednání bylo odloženo. (Zákres dotčeného území níže.) Upozorňujeme, že informace od

Vytvořeno: 2020-12-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1149 1144
24 hodin 1 1

Petice za otevření sportovišť

My klienti a provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť, příznivci a vyznavači pravidelného pohybu pro zdraví, bychom tímto chtěli rezolutně vyjádřit jednoznačně odmítavé stanovisko k současným krokům vlády ČR a zákazu provozu sportovišť ve vnitřních i venkovních prostorách, který začne platit v pátek 18. 12. 2020. Níže uvedená otevřená výzva je adresována především vládě ČR a příslušným ministerstvům. Naším cílem je upozornit kompetentní orgány na nekoncepčnost zákazu sportovat, neboť opat

Vytvořeno: 2020-12-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 17346 17247
24 hodin 1 1

Petice za "Zdravé kolektivy”

My, níže podepsaní občané České republiky si uvědomujeme současný stav společnosti, pandemickou situaci a stejně tak i situaci malého a středního podnikání v oblasti služeb. Žádáme předsedu vlády Andreje Babiše a především ministra zdravotnictví Jana Blatného a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ostatní odpovědné osoby vlády ČR, o vytvoření tzv "Zdravých kolektivů", tedy vládního opatření, které by umožnovalo důslednou kontrolu prokazatelně zdravých lidí a jejich monitoring a zároveň b

Vytvořeno: 2020-12-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 66 66
24 hodin 1 1

Zastavme likvidaci pohostinství a hotelnictví v ČR

My, níže podepsaní občané České republiky, v souladu s § 1 zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním, vyzýváme tímto všechny poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a členy vlády České republiky, aby neprodleně podnikli patřičné a účinné kroky, směřující k zastavení likvidace oborů podnikatelské činnosti v pohostinství a hotelnictví v České republice. Nepromyšlené, neodůvodněné, chaotické a navzájem si odporující vládní nařízení jsou příčinou závažné krize v těchto podnikatelských o

Vytvořeno: 2020-12-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 53 52
24 hodin 1 1

Uzavření koncernu Agrofert z důvodu pandemických opatření proti šíření viru COVID 19

Z důvodu pandemických opatření, která zcela nelogicky, nesmyslně a neoprávněně omezují, či dokonce uzavírají malé provozovny většiny drobných živnostníků tímto žádáme: O uzavření skutečného ohniska kumulace velkého množství lidí, tedy koncernu Agrofert po dobu trvání nouzového stavu. Pevně věříme, že uzavření koncernu Agrofert po dobu trvání nouzového stavu bude příkladnou ukázkou ,,poslušnosti" živnostníků, kteří ji budou dále replikovat na svých podnicích.

Vytvořeno: 2020-12-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 30
24 hodin 1 1

Neberte nám náš seriál ordinace v růžové zahradě 2

Tímto bychom chtěli dát najevo že žádné změny a novinky nechceme! Chceme nadále pokračování našeho oblíbeného Seriálu Ordinace. Předem všem děkujeme za sdílení a spoluúčast ! 

Vytvořeno: 2020-12-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 21
24 hodin 1 1

Výzva seniorům k racionálnímu využití mimořádného vládního příspěvku 5000 korun

My níže uvedení senioři jsme nebo budeme příjemci částky 5000 korun, kterou vláda Andreje Babiše navrhla a prosadila jakožto údajnou pomoc důchodcům. Je třeba úvodem poznamenat, že nikdo se nás seniorů neptal, zda ji nezbytně potřebujeme. Dále se nikdo ani nedotazoval, zda v naší zemi neexistují výrazně potřebnější skupiny obyvatel, kterým by jakýkoli finanční příspěvek ulehčil jejich život a současnou složitou a bezprecedentní situaci spojenou s pandemií COVID-19. Premiér Babiš opakovaně tvrdí

Vytvořeno: 2020-12-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
24 hodin 1 1

Zabraňme bezplatnému rozdávání vakcíny a vybojujme si tím svobodu!

. Zisk z vakcín je hlavní motor, který motivuje státní úředníky k neústavním omezením a drastickým zásahům do našich životů.   Podepišme petici proti rozdávání vakcín! Dosáhneme tím možná víc než slavní doktoři žádající zrušení roušek a restrikcí. Restrikce při poloprázdných nemocnicích mají jediný smysl: Prodat víc vakcín.  Vakcínu zdarma jen nad 70 let! Ostatní zaplatit 30% ceny.  Jednoduchý požadavek, aby SI ZÁJEMCI O VAKCÍNU MUSELI PLATIT ALESPOŇ 30% Z CENY VAKCÍNY, má šanci na úspěch. I 2

Vytvořeno: 2020-12-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 21 19
24 hodin 1 1