Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby pro české občany žijící v USA a dalších zemích v zahraničí

Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby pro české občany žijící v zahraničí Minnesota, 21. srpna 2018 My, čeští občané žijící v USA a dalších zemích světa, žádáme o přístup ke korespondenční nebo elektronické formě hlasování, což je praxe běžně umožňovaná občanům dalších vyspělých evropských zemí, tedy občanům slovenským, rakouským či německým. Přidáváme se tímto k peticím, které již kolují k podepsání, např. petice Asturie nebo petice českých vědců. Důvody: Mnozí z nás

Vytvořeno: 2018-09-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1474 418
24 hodin 1 0

Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy a Dublinu IV

Petice Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním v aktuálním znění:   „Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy“   My, níže podepsaní, vyzýváme premiéra České republiky Andreje Babiše a Vládu České republiky, aby zabránili ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prev

Vytvořeno: 2018-04-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7759 7547
24 hodin 1 1

PETICE PROTI SNIŽOVÁNÍ KOMFORTU VE VLACÍCH

Video k petici:  Petiční leták:www.jedn1cka.webnode.cz www.jednicka.net jedn1cka@email.cz

Vytvořeno: 2018-04-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 17
24 hodin 1 1

Žádáme nejvyšší možný nepodmíněný trest za extrémní týrání štěněte panem J.L. z Prachatic.

My, zde podepsaní, žádáme orgány činné v trestním řízení o řádné a rychlé vyšetření případu extrémního týrání štěněte osobou J.L z Prachatic, ke kterému došlo v březnu 2018. Případ je veřejně znám. Žádáme, aby, s ohledem na důkazní materiál - video zachycující konání pachatele, byl čin posuzován jako trestný čin a soud uložil pachateli trest podle § 302, odst.2, písm.b) Trestního zákona, a to trest odnětí svobody v trvání 3 léta nepodmíněně, pokud byly psu způsobeny trvalé následky nebo smrt. Po

Vytvořeno: 2018-03-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 156791 141510
24 hodin 1 1

Ruce pryč od České televize

My, níže podepsaní, podporujeme protestní podpisovou akci umělců Pět vět na obranu České televize: "Česká televize čelí v těchto dnech největšímu útoku na svoji nezávislost od dob takzvané televizní krize v roce 2000. Tento útok je veden ze strany konkrétních politiků a s nimi svázaných vlivových podnikatelských a mediálních skupin. Zřejmým cílem tohoto tlaku je zničit nezávislost tohoto nejsilnějšího veřejnoprávního media a dostat jej pod přímou kontrolu, ať už jsou veřejně prezentovány jakékol

Vytvořeno: 2018-03-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2570 2490
24 hodin 1 1

Odvolání GŘ Českého rozhlasu p. René Zavorala

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s vystupováním generálního ředitele René Zavorala vůči redaktorům zpravodajství. V návaznosti na reportáž o neoprávněném hospodaření společnosti Agrofert napadl věrohodnost a objektivnost zmíněné reportáže a vystupoval skoro jako obhájce Agrofertu a p. Babiše. Před radou ČRo p. Zavoral naprosto účelově vynechal zavěry dvou ze tří analýz dané reportáže a z třetí analýzy vytrhl pouze část, která mohla podpořit jeho tvrzení bez ohledu na to, že nevytržené znění tak

Vytvořeno: 2018-02-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
24 hodin 1 1

Petice za práva přírody

  Petice za práva přírody dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Zákon o životním prostředí č. 17/1992Sb je porušován na mnoha místech ČR. V ústavě chybí tato věta:   Člověk je součástí přírody. Lidská práva jsou přisuzována přírodě a vesmíru, jehož je příroda, člověk součástí, v něm se obnovuje a zachovává život.   Stručný popis problému:   1. Průmyslová revoluce způsobila ztrátu původně zřejmých morálních závazků vůči přírodě. Moderní politiky Ev

Vytvořeno: 2018-01-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
24 hodin 1 1

Petice za rozšíření veganského sortimentu v potravinových řetězcích v ČR.

  Vážení zástupci významných potravinových řetězců v ČR,   obracíme se na vás ve věci, která nás, jako pravidelné zákazníky velice trápí. A tou je omezená nabídka veganských výrobků ve vašich obchodech v porovnáním s ostatními vašimi pobočkami jinde v EU. Přestože se situace neustále zlepšuje, stále je nabídka ve srovnání se zahraničím neporovnatelně menší.   Počet veganů je po celé Evropě dle odborných výzkumů víceméně stejný, poptávka ze strany spotřebitele tedy z logiky věci musí být i u nás

Vytvořeno: 2018-01-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 604 587
24 hodin 1 1

Regulace zábavní pyrotechniky

Vážení zákonodárci,  jakožto občané České Republiky Vás žádáme o regulaci používání zábavné pyrotechniky, zejména na Silvestra.  Ano, většinou jde jen o jeden den v roce, ale i tak má ten jeden den na svědomí velké množství ztracených, zraněných, mrtvých zvířat, domácích mazlíčků, vyplašené a vystresované lesní zvěře, popálených a poraněných lidí, poškozených a zničených aut i jiného majetku, nemluvě o znečištění vzduchu, které se za jediný večer vyrovná možství zplodin vyprodukovaných auty běhe

Vytvořeno: 2018-01-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 16802 16249
24 hodin 1 1

Podpořte petici pro založení nové politické strany "Obnova ČR". Více informací na stránce www.obnovacz.cz

Pokud nic neuděláte, nic mít nebudete.

Vytvořeno: 2017-12-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 46 44
24 hodin 1 1