Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci deinstitucionalizace ze 6. 5. 2020

Vážená paní ministryně,obracíme se na Vás, protože jsme silně znepokojeni situací v sociálních službách a zastavením jejich deinstitucionalizace. Zastaralý systém sociálních služeb stojící na převážně velkokapacitních pobytových službách je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektující jejich potřeby a práva zaručenézákony. Smutným dokladem jsou zveřejněné kauzy ústavů (např. Slunečnice, Vejprty, Náměšť). Současná pandemie jen zvýraznila nebezpečí, kterým jsou lidé v ústav

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2048 2018
24 hodin 1 1

NEDOPUSŤME NADVLÁDU EVROPSKÝCH BYROKRATŮ NAD NAŠÍ ZEMÍ !

Petice určená Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou   My, níže podepsaní občané České republiky podporujeme návrh poslance Václava Klause ml., předsedy hnutí Trikolóra, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pověřila vládu, zahájit legislativní kroky k jednostrannému vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. Zrušení Lisabonské smlouvy je nutnou podmínkou a šancí vyřešit katastrofální stav v EU a příležitostí k vyjednání Nové smlouvy pro Evropu

Vytvořeno: 2020-05-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1896 1879
24 hodin 1 1

CHCETE ABY MĚLA SLUNEČNÁ VÍCE DÍLŮ NEŽ 80?

Pokud je Slunečná váš oblíbený seriál, a chcete, aby měla více dílů než plánovaných 80. Tak podepište tuto petici.

Vytvořeno: 2020-05-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 24
24 hodin 1 1

Petice za nehodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme vládu a ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby vydali rozhodnutí o tom, že žáci základních a středních škol nebudou na konci školního roku 2019/2020 hodnoceni známkou na vysvědčení ze žádného předmětu.   Vzhledem k probíhajícím omezujícím opatřením ve školství je hodnocení žák

Vytvořeno: 2020-05-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 23
24 hodin 1 1

Zákaz střílení lišek po celou dobu péče o mláďata.

Touto peticí chci uvědomit veřejnost o tom, že střílení lišek je povoleno po celý rok, a to i v době, kdy kojí a shání potravu pro svá mláďata. Odstřel lišky pak způsobí hynutí mláďat hladem. V současné době, kdy jsou přemnoženi hraboši, může být právě liška velmi užitečná, protože hraboše loví  a není nutné používat nebezpečné jedy na likvidaci hrabošů.

Vytvořeno: 2020-05-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2283 1900
24 hodin 1 0

Zrušení přijímacích zkoušek na střední školy

Vzhledem k vážné situaci v republice žádáme o zrušení přijímacích zkoušek na střední školy a chceme , aby deváťáci byli přijmuti podle prospěchu z 8. a 9. třídy.Během jednoho dne se shromáždí mnoho děti na společných místech po celé republice ,což by mohlo být velmi nebezpečné jak pro děti , tak pro lidi , kteří budou na děti dohlížet . Na Slovensku to už pochopili .

Vytvořeno: 2020-04-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 27
24 hodin 1 1

Požadavek na obnovení ČSFR (Československa)

  Dle ústavního zákona ČSFR (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-327) ji nelze rozdělit bez konání referenda v zemi, která chce vystoupit.  Jelikož "chtěly" vystoupit obě země, mělo se referendum konat v obou zemích, ale tak se nestalo. Dle zákonů té doby tudíž ČSFR nemohla být legálně rozdělena na základě pouhé domluvy tehdejších politiků. Z tohoto důvodu, my níže podepsaní, vznášíme požadavek k vyhlášení referenda o obnovení jednotné Republiky a zneplatnění jejího rozdělení. V případě úspěšno

Vytvořeno: 2020-04-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 77 61
24 hodin 1 1

Za zachování pořadu Uchem jehly s Pavlem Klineckým a Zbigniewem Czendlikem

My, diváci a fanoušci pořadu Uchem jehly se tímto vyslovujeme proti ukončení dosavadní podoby pořadu Uchem jehly s Pavlem Klineckým a Zbigniewem Czendlikem jako moderátory. Prosíme o zvážení technických, personálních a organizačních možností pro pokračování v původní podobě.

Vytvořeno: 2020-04-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 35 34
24 hodin 1 1

Petice proti promořování populace ČR virem covid-19

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod já, níže podepsaný občan České republiky, prostřednictvím této petice nesouhlasím s "řízeným promořováním" české populace virem covid-19. To znamená, že nesouhlasím s přijímáním takových vládních opatření, která způsobí možnost nákazy tímto virem u mě, mých blízkých nebo dalších osob v ČR. Souhlasím se strategií s cílem vymýcení tohoto viru či jeho potlačení na nejnižší možnou úroveň v rámci populace ČR, tedy s technologicky vyspělým trasováním nakažen

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 42 41
24 hodin 1 1

Roušky jen v obchodech, veřejné dopravě a veřejných budovách

My, níže podepsaní žádáme Vládu České republiky o zrušení plošného nošení roušek ve venkovních prostorách, jehož účinnost v boji proti čínskému viru není nikterak prokázána. Považujeme za nesmyslný současný stav a požadujeme omezení na obchody, veřejnou dopravu a veřejné budovy tak, jak je tomu v ostatních evropských státech. Domníváme se, že současný stav je s nastupujícím jarním potažmo letním počasím neudržitelný a povede pouze k možnosti pokutovaní.

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6373 6338
24 hodin 1 1