Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zákaz střílení lišek po celou dobu péče o mláďata.

Touto peticí chci uvědomit veřejnost o tom, že střílení lišek je povoleno po celý rok, a to i v době, kdy kojí a shání potravu pro svá mláďata. Odstřel lišky pak způsobí hynutí mláďat hladem. V současné době, kdy jsou přemnoženi hraboši, může být právě liška velmi užitečná, protože hraboše loví  a není nutné používat nebezpečné jedy na likvidaci hrabošů.

Vytvořeno: 2020-05-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2283 1900
24 hodin 1 0

Zrušení přijímacích zkoušek na střední školy

Vzhledem k vážné situaci v republice žádáme o zrušení přijímacích zkoušek na střední školy a chceme , aby deváťáci byli přijmuti podle prospěchu z 8. a 9. třídy.Během jednoho dne se shromáždí mnoho děti na společných místech po celé republice ,což by mohlo být velmi nebezpečné jak pro děti , tak pro lidi , kteří budou na děti dohlížet . Na Slovensku to už pochopili .

Vytvořeno: 2020-04-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 27
24 hodin 1 1

Chceme odpuštění DPH na léčiva, na která se vybralo ve veřejných sbírkách

Vládo ČR, především pane premiére, paní ministryně financí a pane ministře zdravotnictví, uzákoňte ve zrychleném řízení zrušení DPH na léčiva pořízená v zahraničí, na která se vybralo ve veřejných sbírkách. Situaci malých ČESKÝCH dětí bojujících s nemocí SMA, na jejichž velice drahý lék se skládají dobří občané této země, velice dobře znáte. Je nám zle z Vašich výmluv na EU. Polsko je také v EU a u nich to jde. Proč ne u nás?! Tento stát nepotřebuje částku, která by se na DPH vybrala. Toto je je

Vytvořeno: 2020-04-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9320 9199
24 hodin 1 1

Za zachování pořadu Uchem jehly s Pavlem Klineckým a Zbigniewem Czendlikem

My, diváci a fanoušci pořadu Uchem jehly se tímto vyslovujeme proti ukončení dosavadní podoby pořadu Uchem jehly s Pavlem Klineckým a Zbigniewem Czendlikem jako moderátory. Prosíme o zvážení technických, personálních a organizačních možností pro pokračování v původní podobě.

Vytvořeno: 2020-04-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 35 34
24 hodin 1 1

Za znovuotevření solárií a solárních studií

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana předsedu Vlády ing. Andreje Babiše, pana ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby a autority o znovuotevření solárií a solárních studií od 1. května 2020. Žádáme Vás o otevření provozoven solárií, protože už jen z principu

Vytvořeno: 2020-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 665 662
24 hodin 1 1

Petice proti promořování populace ČR virem covid-19

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod já, níže podepsaný občan České republiky, prostřednictvím této petice nesouhlasím s "řízeným promořováním" české populace virem covid-19. To znamená, že nesouhlasím s přijímáním takových vládních opatření, která způsobí možnost nákazy tímto virem u mě, mých blízkých nebo dalších osob v ČR. Souhlasím se strategií s cílem vymýcení tohoto viru či jeho potlačení na nejnižší možnou úroveň v rámci populace ČR, tedy s technologicky vyspělým trasováním nakažen

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 42 41
24 hodin 1 1

Roušky jen v obchodech, veřejné dopravě a veřejných budovách

My, níže podepsaní žádáme Vládu České republiky o zrušení plošného nošení roušek ve venkovních prostorách, jehož účinnost v boji proti čínskému viru není nikterak prokázána. Považujeme za nesmyslný současný stav a požadujeme omezení na obchody, veřejnou dopravu a veřejné budovy tak, jak je tomu v ostatních evropských státech. Domníváme se, že současný stav je s nastupujícím jarním potažmo letním počasím neudržitelný a povede pouze k možnosti pokutovaní.

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6373 6338
24 hodin 1 1

„ŽÁDÁME OKAMŽITOU ABDIKACI PREZIDENTA A DEMISI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY“ současně VYHLAŠUJEME OBČANSKOU NEPOSLUŠNOST

My, níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, ŽÁDÁME OKAMŽITOU ABDIKACI PREZIDENTA A DEMISI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY a společně s tímto, VYHLAŠUJEME počínaje dnem 21. 4. 2020 v 00:00 hodin, OBČANSKOU NEPOSLUŠNOST  Vyzýváme pana prezidenta Miloše Zemana a vládu České republiky, aby neprodleně rezignovali na své funkce, neboť nejednají v zájmu lidu, zklamali jeho důvěru a zlomili víru ve sp

Vytvořeno: 2020-04-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3425 3362
24 hodin 1 1

Stávka proti neprominutí MATURIT 2020

My níže podepsaní, nesouhlasíme s neprominutím maturit ve školním roce 2019/2020. Dle vlády by měly proběhnout maturity začátkem června a to po více než mesíčným trváním ,,Nouzového stavu v ČR". Tímto vyzíváme vládu ČR, aby zacházela s maturanty, jako se zbytkem jiných ročníků, tedy, aby byl nástup do školy až v září, respektivě v říjnu na VŠ. Jeden z avizovaných modelů maturit by měl být - průměr ze třích minulých vysvědčení ze SŠ či Gymnásií.  Důvody pro vzniku stávky:   vláda se nechová, ke v

Vytvořeno: 2020-04-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 39 38
24 hodin 1 1

Chceme aby Maturita 2020 byla

Milí spoluobčané, žádám o Vaši krátkou pozornost k této petici. Všem předem děkuji za pozornost a případně za hlas. My níže podepsaní žádáme o uskutečnění Maturit ve školním roce 2019/2020. Myslím si, že je velmi nespravedlivé, i když je to v této době, aby Maturita 2020 nebyla a tyto studenti ji získali jen tak. V dnešní době je reálné ty maturity uskutečnit. Proto se ptám, proč to nevyřeší vláda jinak ? Ráda bych vypsala nápady mé a mých blízkých, jak tuto situaci řešit. Posunout na září, jde

Vytvořeno: 2020-04-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 38 37
24 hodin 1 1!-- Large modal -->