Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti zrušení maturitních plesů

Podepište pokud jste proti tomu aby se zrušily maturitní plesy a nebo aby byly s rouškami

Vytvořeno: 2020-09-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 22
24 hodin 1 1

PETICE O ZACHOVÁNÍ A PONECHÁNÍ PROVOZOVATELI: PONECHTE KEMP JANU HASALOVI

STAROSTA RADOVAN BERANHORNÍ BUKOVINA 56, 29501 MNICHOVO HRADIŠTĚA  JAN HASALA HORNÍ BUKOVINA Č. P. 22 MNICHOVO HRADIŠTĚV HORNÍ BUKOVINĚ DNE:PONECHTE KEMP JANU HASALOVI Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a žádost o projednání na zastupitelstvu.   Vážený pane starosto, vážení radní. Dovolte, abychom vám my, níže podepsaní přednesli návrh na zvážení budoucnosti koupaliště Dolní Bukovina. Je naším přáním, aby provozovatelem kempu zůstal jeho

Vytvořeno: 2020-08-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 138 136
24 hodin 1 1

Jednorázové vyplacení Maláčovného

My, níže podepsaní, požadujeme jednorázové vyplacení tzv. Maláčovného ve výši 10 000 000 Kč (deset milionů korun českých) pro každého občana ČR. Rozdává se plnými hrstmi na všechny strany bez ohledu na takové drobnosti jako příjmová stránka rozpočtu, budoucí dluhy nebo oprávněnost takového rozhazování. Příští volby opravdu nejsou relevantní důvod. My jsme si řekli dost a pokud zatnout sekyru, tak ať to stojí za to, než stát vyhlásí bankrot. Po vzoru vrchního dávkomatu proto požadujeme výjimečné

Vytvořeno: 2020-08-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7
24 hodin 1 1

Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19. Nelžete! Nemanipulujte! Nestrašte! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem.

  Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19 - Nestrašte! Nemanipulujte! Nelžete! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem!  neplatí pro nepočetné lucidní poslance a senátory      Vyzýváme premiéra a vládu ČR, aby neprodleně začala prezentovat informace související s Covidem v patřičném kontextu a žádáme, aby případné zásahy do  práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení.    

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2486 2447
24 hodin 1 1

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKYze dne 17. 8. 2020 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní, vyjadřujeme tímto nesouhlas s plánovaným zavedením povinnosti nošení roušek v uzavřených prostorách a žádáme Vládu ČR o zrušení této povinnosti. Během měsíce července a srpna nebyly roušky v uzavřených prostorách nutné, lidé cestovali, absolvovali celou řadu výletů, navštěvovali hrady a zámky a účastnili se hromadných

Vytvořeno: 2020-08-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3294 3271
24 hodin 1 1

Petice za nezávislá , objektivní a vyvážená média tisku v četně Tv stanic vysílajících v ČR .

Na sociálních sítích působí osoby , uzavřené skupiny ,soukromé stránky , které dohenostují minority žijící , pracující ,studující v této zemi . V  televizních stanicích od prvního dne  žhářského případu v  Bohumíně dělali senzaci ,ale nezapoměli uvést ,že to nebyl rasově motivovaný čin .Ale  špatný počet lidí který se v onom bytě nacházel  nikomu nevadil .Ve finále nám ukázali člověka o kterém všechna media tvrdila ,že to byl Rom a ejhle ono to bylo vše jinak .Protože jestli tento člověk je Rom

Vytvořeno: 2020-08-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 22
24 hodin 1 1

"...nechť jsou jedno jako my..." Jan 17,11

PROHLÁŠENÍ K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ    Vážím si každého nekatolického křesťana, který usiluje o následování Pána Ježíše Krista a o život podle Kristova evangelia. Uvítal jsem obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí jako obnovení připomínky záchrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války na podzim roku 1648, protože jsem přesvědčen, že Boží pomoc nemá být zapomenuta. Zároveň jsem si však vědom toho, že z různých důvodů (včetně nejprve

Vytvořeno: 2020-08-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 25
24 hodin 1 1

Petice na ukončení tik toku v ČR

Dobrý den už mě dloho trápí že tik tok ne že snímá data z našeho telefonu ale i to že se tam nachazejí absolutní kraviny budu velmi rád kdyby jsme zvládli típnout tento trend 

Vytvořeno: 2020-07-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
24 hodin 1 1

Petice pro přehodnocení pandemických opatření

My, občané České republiky, žádáme naší vládu, aby v souvislosti s onemocněním COVID-19 nejprve poskytla veřejnosti důkaz toho, že nemoc COVID-19 je skutečně způsobována údajným virem SARS-CoV-2. K tomu musí dojít na základě skutečné izolace SARS-CoV-2 pomocí purifikace. U testů s buněčnými kulturami musí být provedeny negativní kontrolní experimenty tak, jak je u buněčných kultur popisuje Dr. Stefan Lanka, pokud ještě takto nebyly provedeny. Teprve tehdy, až se určí skutečná příčina této nemoci

Vytvořeno: 2020-07-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30293 29973
24 hodin 1 1

Jinderamarak na hranici

Jinderamarak nemá vůbec vkus na hry, a za to by si zasloužil být upálen na hranici, kazí mládež a pohoršuje boomery.

Vytvořeno: 2020-07-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 13
24 hodin 1 1