Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Kandidatura na moda u ModXerafat - 2021 (20 podpisů)

My, níže podepsaní, souhlasíme s tím, aby Kokyslav (křestím jménem Ondřej) byl jakožto první mot u začínajícího streamera ModXerafat, který zahájil oficiální kampaň na prvního moda.Jak jste si mohli všimnout, ještě nemám sepsanou kampaň, ale určitě ji za dostatečnou dobu (tedy do středy/čtvrtka) sepíšu, abyste všichni věděli, že nejlepší volba budu já.   prostě chci být mod a xerafat je ožran lol :DD

Vytvořeno: 2021-03-21

Časové období Všechny země Slovensko
Pořád 32 28
24 hodin 1 1

STOP kácení v Přerově

My, níže podepsaní občané České republiky, nesouhlasíme s kácením vitálních stromů v Přerově a současným stavem péče o městskou zeleň. V nedávné době byly zbytečně zlikvidovány následující stromy:  jasany v NPR Žebračka alej na nábřeží E. Beneše část stromořadí u rybníku stromy na hřbitově mladé břízy na Spálenci - nadměrné solení Je naplánováno kácení vzrostlých stromů v parku Michalov. Žádná uložená náhradní výsadba nemůže po několik let nahradit letitý vzrostlý strom, který slouží nejen Přero

Vytvořeno: 2021-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 138 136
24 hodin 1 1

Podpořte Radu ČT v jejím úsilí o změnu poměrů v ČT

Podpořte Radu ČT v jejím úsilí o změnu poměrů v ČT a výměnu vedení a návazně pak  skupiny redaktorů a komentátorů , jejichž názory jsou silně tendenční a jednostranné.

Vytvořeno: 2021-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 21 20
24 hodin 1 1

Petice za spravedlivé rozmístění posádek IZS v ČR

My občané České republiky žádáme odpovědné politiky, úřady a instituce, aby zajistili spravedlivé rozmístění složek IZS - zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a policie. V rámci země a jednotlivýách regionů jsou výrazné rozdíly v dostupnosti a počtu posádek na území spádových oblastí měst, z nichž řada má statut obce s rozšířenou působností či pověřené obce, přesto nemají nárok na srovnatelnou odezvu v případě nouze. Jmenujme největší města bez ZZS: Česká Třebová, Varnsdor

Vytvořeno: 2021-03-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8
24 hodin 1 1

PETICE ZA ODVOLÁNÍ ROBERTA STRŽÍNKA Z FUNKCE STAROSTY VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ.

Dlouhodobě od roku 2014 město Valašské Meziříčí pod vedením starosty Roberta Stržínka (ANO) porušuje Veterinární zákon a Zákon na ochranu zvířat proti týrání.Starosta, Vedení města, Rada města, zastupitelé, Městská policie... Ti všichni se snaží zabránit plnění svých vlastních zákonem určených povinností i za cenu lží, podvodů, obcházení zákonů, falšování informací...MINISTERSTVO VNITRA i MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ve svých právních stanoviscích usvědčily úředníky MěÚ a zastupitele z vymýšlení lž

Vytvořeno: 2021-03-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 740 728
24 hodin 1 1

Silnice I/61 (Bažantnice, Čamrda, Dolany,..)

Prosím, vyjádřete svým podpisem nesouhlas s výstavbou silnice 1/61 u Kladna. Nejen, že hustotu dopravy nesníží, ale navíc zničí poslední kus přírody, který tu máme. Oblast Bažantnice a Čamrdy. Bažanti potřebují klid, už jen okolní řepka je pro ně problematická. Jsou omámení a alespoň tiché okolí jim dovolí někam zalézt. Pokud se u jejich domova vystaví silnice, tak je dost jistě jejich přežití zpečetěno. Kromě bažantů se v oblasti údajně zdržuje více ohrožených druhů.

Vytvořeno: 2021-03-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 207 204
24 hodin 1 1

Stop elektromobilitě!

Elektromobilita, téma, které posledních pár let hýbe automobilovým světem. Automobilky díky ní musí musí šetřit, osekávat svoji nabídku, dělat kolikrát i nesmyslná (tzv. tabulková auta) a hlavně platit ročně obrovské restrikce v  řádech miliard. Existuje však teorie, aby s tím alespoň jeden členský stát EU nesouhlasil a kterého by se automobilky mohly "chytnout" jako svého lídra a navrhnout tak EU nějaké méně radikální řešení (popřípadě tím rozmach EV alespoň trochu zbrzdit). A proto vznikla tat

Vytvořeno: 2021-03-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 56 53
24 hodin 1 1

Ustálení letního času a zrušení zimního

Prosím, podepište petici pro ustálení letního času. Zimní čas už v dnešní době nemá význam, a to vám mohu dokázat několika výhodami letního času viz. níže. Prosím, potvrďte podpis v emailu, jinak nebude započítán! Případně se může nacházet ve spamu. Výhody letního času: 1) letní čas vyhovuje lépe potřebám lidí - hodina světla navíc večer 2) lidé šetří peníze (elektrika - světlo,...) 3) kvalitněji strávený volný čas - více světla ve dne, a ne zbytečná hodina světla např. ve 4 ráno. Proto můžete m

Vytvořeno: 2021-03-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 38 38
24 hodin 1 1

K políbení zadnice JIRKOVI

Zdravím spolužáci, tak moc se nudím, že jsem si udělal petici taky😂.

Vytvořeno: 2021-03-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5
24 hodin 1 1

Nesouhlas s plánem výstavby přeložky silnice I. třídy I/9 na území obce Blíževedly

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou přeložky silnice I. třídy na území obce Blíževedly, jak je popsána ve vyhledávací studii s názvem "I/9 Liběchov – Dubá, přeložka", zpracované na objednávku Ředitelství silnic a dálnic ČR společností PUDIS a.s. v lednu 2021 (dále jen "Vyhledávací studie"). Především nesouhlasíme s výstavbou označenou v rámci Vyhledávací studie jako "varianta Úštěk 1 / Úštěk 2". Svými hlasy se obracíme na Zastup

Vytvořeno: 2021-03-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 508 503
24 hodin 1 1