Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bezpečný Strkov - Bezpečná Planá

Svým podpisem petice podporujeme zvýšení dopravní bezpečnosti na Strkovské ulici, která zůstává po dlouhá destiletí nebezpečnou průtahovou komunikací v hustě obydlené zóně v Plané nad Lužnicí, kde je denně porušovaná zákonem daná rychlost a vzhledem k úplné absenci přechodů není možné tuto komunikaci v klíčových místech bezpečně překonat. Stejně tak podporujeme koncepční zvýšení dopravní bezpečnosti v místě našeho bydliště adekvátními prostředky (značení obytná zóna, zpomalující prvky), tak jak

Vytvořeno: 2021-04-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 36 36
24 hodin 1 1

petice na to aby šel HaiseT do talentu :)

Máš na to :) budeš hvězda 

Vytvořeno: 2021-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 36 31
24 hodin 1 1

Otevřený dopis Radě České televize na obhajobu Leica Gallery Prague

Eva Heyd Sladkovského 384 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Rada České televize Kavčí hory140 70, Praha 4                                                                                          V  Praze  29.3.2021   Otevřený dopis Radě České televize na obhajobu Leica Gallery Prague Vážení členové Rady České televize, V minulém týdnu proběhla tiskem zpráva o návrhu usnesení Rady České televize, podle nějž je generální ředitel ČT Petr Dvořák, který je rovněž v čele správní rady Leica Gallery Prague,

Vytvořeno: 2021-03-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 154 148
24 hodin 1 0

Za práva NEVOLIČŮ na vystoupení ze systému

My, nevoliči, tedy lidé,  kteří nechodí k parlamentním volbám a tak se neúčastní aktu delegování svého hlasu, potažmo svobod, práv a majetku do rukou jiného člověka, máme nejen morální, ale rádi bychom měli i faktické - legislativní právo nebýt vázaní výsledkem těchto dohod o delegování u jiných osob. Člověk má morální právo vládnout pouze tomu, kdo ho tímto dobrovolně pověřil. Plně respektujeme, že má-li někdo přání, aby mu jiný vládl, má na to právo, ale stejně tak máme my právo na svobodný

Vytvořeno: 2021-03-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 57 56
24 hodin 1 1

STOP TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

 VÁŽNĚ S TÍMHLE SOUHLASÍTE??? NELIDSKÝ PŘÍSTUP K NÁM STUDENTŮM A ŽÁKŮM JE HNUSNÝ. PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ 3×TÝDNĚ. MYSLÍ TO VÁŽNĚ? TOTO JE OFICIÁLNÍ PLÁN MŠMT. 2×ANTIGENNÍ TESTY + NOVINKA, KTEROU NIKDO NEŘEKNE A TO PCR TESTY 1×TÝDNĚ!!! POKUD SOUHLASÍŠ S TÍM, ŽE BY SE NEMĚLO TESTOVAT PODEPIŠ

Vytvořeno: 2021-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 81 80
24 hodin 1 1

Petice za pořádání svateb v neomezeném počtu (možnost testování svatebčanů)

SVATBA je pro mnohé jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě. Již druhým rokem se různě přesouvá a stojí to spoustu nervů, peněz a času. Každý má právo mít na svatbě všechny, které má rád. Uvažuje-li se o testování na kulturní a sportovní akce a testuje se ve firmách, měla by být i možnost otestovat své svatebčany. 

Vytvořeno: 2021-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1085 1075
24 hodin 1 1

Žádám o okamžitou demisi vlády a úhradu škod jež způsobila

                      Vláda ČR 1.PORUŠUJE  Ústavu ČR 2.NERESPEKTUJE PRÁVO SVOBODNĚ ROZHODOVAT. Jak psychicky tak existenčně  nutí lid podřídit  se jejich  vůli. 3.NIČÍ ZVOLENÝM OPATŘENÍM EKONOMIKU ČR 4.LIKVIDUJE MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE5.NEJEDNÁ V ZAJMU ČR   Jedná ve vlastním zájmu a v zájmu nadnárodních                      korporací6.MANIPULUJE Z FAKTY a tímto se snaží prosadit svou vůli 7.LID - SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE KLAME A                                 DISKRIMINUJE8.VYUŽÍVÁ SVÁ OPATŘENÍ K

Vytvořeno: 2021-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
24 hodin 1 1

Otevřený dopis zastupitelům MČ Praha 22

  Vážení zastupitelé,   dne 24. 3. 2021 bylo na 2. jednání Zastupitelstva městské části Praha 22 rozhodnuto o odvolání starosty Vojtěcha Zelenky, což podle našeho názoru proběhlo bez řádného zdůvodnění. Tajné hlasování o této zásadní věci v nás vyvolává řadu otázek a působí nedůvěryhodně.   My, níže podepsaní občané Prahy 22, proto nesouhlasíme s odvoláním pana Vojtěcha Zelenky z funkce starosty a vyslovujeme mu naši podporu pro znovuzvolení.   Za organizační tým Zuzana Straková Kristýna Bůžková

Vytvořeno: 2021-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 363 363
24 hodin 1 1

Petice proti rozšíření klecanského kamenolomu směrem k obci

My, níže podepsaní občané Klecan a okolí, protestujeme proti záměru rozšířit stávající kamenolom směrem k naší obci. Nesouhlasíme s ním proto, že záměr negativním způsobem ovlivní životní prostředí v místě, v němž žijeme. Lom se má rozšířit cca o třetinu a to do bezprostřední blízkosti naší obce. Tím razantně stoupne počet lidí, na jejichž životy bude mít těžba v kamenolomu dopad. V první řadě jde o otřesy při odstřelech, při nichž se naše domy chvějí už dnes. Někteří z obyvatel je mají přímo na

Vytvořeno: 2021-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 497 495
24 hodin 1 1

„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“My, níže podepsaní občané, vedeni obavou o svoji bezpečnost, a život v případě útoku proti osobě a majetku, žádáme Parlament České republiky, aby neprodleně učinil právní kroky, které by změnily, zmíněný zákon, § 29 – Nutná obrana: Trestní zákoník – 40/2009 Sb. Protože vztah nutné obrany k oprávněnému použití zbraně není v současné době uspokojivě vyřešen. Napadená osoba nemá šanci v době napadení ihned rozpo

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 49 49
24 hodin 1 1