Nejoblíbenější petice v roce 2013 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nerušte Gympl s (r)učením omezeným

Milá Tv Nova. Jako fanoušci toho seriálu vás žádáme, aby ste nerušili náš oblíbený seriál Gympl

Vytvořeno: 2013-10-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 280 271
2013 268 262

Petice za zachování provozu Restaurace a Botelu Matylda

My, níže podepsaní občané hlavního města Prahy, prostřednictvím této petice vyjadřujeme podporu k zachování provozu Restaurace a Botelu Matylda na místě náplavky u galerie Mánes na Masarykově nábřeží v Praze 1. Zásadně nesouhlasíme se závěry „Studie koncepce pražských břehů“ vypracované Kanceláří veřejného prostoru (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), dle zadání Usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 5. 3. 2013, ve kterých jsou restaurace i botel označeny za „podbízivou atrakci turist

Vytvořeno: 2013-12-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 474 461
2013 260 254

Petice na vybudování nového skateparku pro Vrbno pod Pradědem

Petice byla založena proto, že vznikla petice PROTI tomuto skateparku. A  jeho osud nám není lhostejný! Info o skateparku: Nový skatepark je navržen v zastavěném území města Vrbno pod Pradědem. Na parcele č. 154 o výměře 8570 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem. Toto území slouží jako neupravené příležitostné sportoviště, pro širokou veřejnost. Dotčený pozemek , na kterém se počítá s výstavbou skateového parku se nachází severně od říčky Střední Opava a je v katastru nemovitostí veden jako orná

Vytvořeno: 2013-10-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 260 253
2013 260 253

Zahrnutí migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění

Jít s kartičkou zdravotní pojišťovny k lékaři a nechat se ošetřit není pro všechny obyvatele ČR samozřejmostí. Problém je to pro mnoho desítek tisíc migrantů a migrantek ze zemí mimo EU, kteří v ČR dlouhodobě legálně pobývají například za účelem podnikání, rodinného soužití či studia. Jsou vyloučeni ze systému veřejného zdravotního pojištění a současně mají povinnost kupovat si zdravotní pojistky od komerčních pojišťoven. Komerční zdravotní pojištění není dlouhodobě schopno plnit svůj účel, toti

Vytvořeno: 2012-10-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 995 935
2013 259 233

petice proti splynutí SOUo Králíky a SOŠ Žamberk

My níže podepsaní, vyjadřujeme hluboký nesouhlas se záměrem Zastupitelstva Pardubického kraje o splynutí výše uvedených škol. Splynutí má především řešit problémy SOŠ Žamberk na úkor SOUo Králíky. Jsme přesvědčeni, že uvažované zrušení obou škol a splynutí do nového školského subjektu se sídlem v Žamberku povede k postupné likvidaci poslední střední školy na Králicku a další devastaci a snižování úrovně života. Po zrušení gymnázia v Králíkách byli představitelé města i králická veřejnost ubezpeč

Vytvořeno: 2013-12-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 259 255
2013 257 253

Za zrušení mega akce Bitva u Chlumce aneb musíme začít šetřit

Pane hejtmane Bubeníčku, vážení zastupitelé   S vědomím stamilionových až miliardových nákladů, které náš kraj ponese v souvislosti s netransparentním rozdělováním euro-dotací, si všichni uvědomujeme, že nemá-li se rozvoj Ústeckého kraje na nejbližších pět a více let zabrzdit, je nutno začít se chovat mnohem hospodárněji. Proto i více jak šest milionů, které chce Kraj investovat do oslav výročí bitvy u Chlumce, je v této situaci šesti miliony neúčelně investovanými do dvoudenní akce, na kterou s

Vytvořeno: 2013-02-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 253 253
2013 253 253

Otevřený dopis prezidentu republiky, Miloši Zemanovi.

Pane prezidente, Miloši Zemane (nepíšu ani milý, ani vážený, neboť mi milý nejste, a ani si vás nevážím)...   Nejsem z těch, co vás volili do vašeho úřadu, nicméně patřím k těm, kteří byli schopní respektovat volbu většiny voličů, která vás zmocnila stát se nejvyšším ústavním činitelem naší vlasti. Byl jsem připravený na to, být spravedlivý jak k vám, tak k vašim rozhodnutím. To jsem však ale netušil, jak moc se vaše jednání, coby prezidenta naší vlasti, bude rozcházet se vším, co tvoří mé náz

Vytvořeno: 2013-11-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 284 278
2013 248 242

Přivezte Paula do Prahy!/ Bring Paul to Prague!

Ahoj kamarádi, fanoušci Paula McCartneyho! Chcete, aby Paul opět vystoupil v Praze? Potom jste na správné adrese! Nechala jsem se inspirovat fanoušky z brazilského města Belo Horizonte, kde skupina slečen zorganizivala petici. Tu pak zaslali do Londýna a fungovalo to.. Paul měl koncert v Belo Horizonte včera (4.5.)!http://www.paulmccartney.com/news-blogs/news/27530-new-out-there-tour-launched-in-belo-horizonte Pokud se vám tento nápad líbí, připojte se! Třeba se nám to taky povede! :) Hezký den!

Vytvořeno: 2013-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 283 268
2013 247 233

Podpora výstavby hřiště pro bruslení, hokejbal a in-line hokej.

  V posledních několika týdnech, poté co zastupitelstvo města Prachatice odsouhlasilo přijetí 85% dotace z evropských fondů ve výši 15,7 mil Kč na výstavbu výše zmíněného hřiště, se v Prachaticích hodně diskutuje o jeho přínosu pro město a jeho obyvatele. Vznikla petice, jejíž snahou je zvrátit rozhodnutí zastupitelstva v této věci a přijaté usnesení revokovat, tedy změnit tak aby se výstavbě tohoto hřiště zabránilo. Organizátoři petice namítají, že takové hřiště do této lokality nepatří, že b

Vytvořeno: 2013-04-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 247 246
2013 247 246

Vyměnit portrét prezidenta za portrét J. A. Komenského

My, níže podepsaní, se obracíme na ředitele a ředitelky všech českých škol a rovněž na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o zvážení myšlenky „Vyměnit ve školách portréty prezidenta republiky za portrét Jana Amose Komenského“. Povinnost vyvěsit ve třídách a kancelářích portrét prezidenta republiky není stanovena žádným zákonem ani vyhláškou, jde tedy o akt závisející pouze na vedení každé školy. Prezidenta republiky ze sdělovacích prostředků všichni dobře znají a není určitě n

Vytvořeno: 2013-02-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 248 244
2013 245 242