Nejnovější petice

Výzva skupině PPF aby přestala podporovat proruského Václava Klause

Vážená paní Kellnerová,   Vaše rodina je jeden z nejvýznamnějších soukromých investorů v naší republice. To přináší zodpovědnost. Jednání Vaší společnosti by mělo být vzorem pro ostatní podnikatele a občany. Nejsme si jisti, jestli je dobrým příkladem financovat někoho, kdo hájí u nás i v zahraničí zájmy Ruské propagandy, často na úkor České republiky. Dovolujeme si Vás proto vyzvat, abyste ukončili finanční podporu Václava Klause a jeho institutu.   Václav Klaus dlouhodobě argumentuje ve prospě

766 Vytvořeno: 2022-03-21 Statistika

Zabránění pokračování škodolibých procesů Ondřeje Krzyžanka

Žádáme p. Ondřeje Krzyžanka, bydlištěm v Třinci-Lyžbicích aby urychleně ukončil tuto válku, kdy p. Kristiánu Paušovi likviduje rodinu a všechny jeho blízké a poštvává je vůči němu.  Kdo chce podpořit správnou věc, a nedělá mu problém se podepsat, nechť se podepíše.    Poškození přátelé včetně rodiny p. Kristiána Pauša jsou:  a) Gabriela Vojtěková b) Damián Bojko c) moje maminka Martina   Podpisy nadále využiju pro účel toho, že tento dokument předložím p. Ondřeji Krzyžankovi, aby už tohoto proce

9 Vytvořeno: 2022-03-21 Statistika

VÝZVA: CHCEME FÉROVÝ HOME OFFICE / OPEN LETTER: WE WANT FAIR HOME OFFICE

[ENG below] Pandemie ovlivnila náš každodenní život. Práce z domova začíná být víc než jen bezpečnostní opatření proti koronaviru. Spousta společností začala zavírat nebo zmenšovat své kancelářské prostory a jako nový standard volí home office. To pro nás jako pro pracující přináší nové výzvy, na které chceme reagovat. My, Práce na drátě, jsme iniciativa pracovníků a pracovnic v ICT sektoru, která usiluje o zlepšení pracovních podmínek. Požadujeme: 1. Spravedlivou kompenzaci za práci z domova -

89 Vytvořeno: 2022-03-21 Statistika

Navrácení pomníku A. Švehly před zemědělskou školu v Táboře

Pomník Antonína Švehly   Historie se nedá změnit a neměnné by měly zůstat i její zhmotnělé připomínky. Tento princip se týká i pomníku A. Švehly před zemědělskou školou, který byl slavnostně odhalen 30. června 1935. Záhy v roce 1939 se přestal líbit nacistům, proto ho odstranili a nechali celou válku v depozitáři. Po roce 1945 se jednalo o jeho navrácení, ale kvůli prokomunisticky laděné atmosféře byla jeho bronzová socha roztavena. Na podstavec umístili proruští vládci v roce 1949 sochu rudoarm

17 Vytvořeno: 2022-03-19 Statistika

toníček a klárka svatba

takže milé kočičky, koťátka a kočičáci, ráda bych tuto petici věnovala mému oblíbenému páru, to jest panu Toníčkovi a slečně Klárce. Neznám nikoho, kdo by si tyhle dva nezamiloval hned od první chvíle, co je spatří. O svatebních plánech pravidelně slýchávám už pár měsíců a mám pocit, že to jediné, co k nim stačí dodat je: koupák ve Volyni a smažák v housce. A zajisté taky litry pivíčka. Což zní jako sen už teď, avšak všichni si můžeme být jisti, že tím to zdaleka končit nebude. bez zbytečného pr

14 Vytvořeno: 2022-03-19 Statistika

CHCEME ROMANA ZPÁTKY V PLAY OFF

Chceme Romika zpátky v Play Off, protože si to zaslouží! Dře jako kůň!!! Opravdu a nekecám. Jsem toho důkazem.

6 Vytvořeno: 2022-03-18 Statistika

znova uvedení produktu Vlnky od firmy Opavia do prodeje

Požadujeme aby firma Opavia znovu začala vyrábět a prodávat produkt vlnky ve všech historických příchutích.

47 Vytvořeno: 2022-03-18 Statistika

Zrychlení výběrového řízení a výstavby školního atria

Pro: Úřad MČ Praha 11  Tato petice slouží za účelem úpravy školního atria na základní škole Schulhoffova 844/2 Praha 11-Háje. Toto atrium má sloužit pro žáky a učitele, aby se mohli jít provětrat a vybít přebytečnou energii např. hraním míčových her. V tomto prostoru by se měly nacházet tři části: víceúčelové hřiště na fotbal, basketbal, atd. Dále by zde mělo být dětské hřiště: houpačky, skluzavka a prolézačka. Jako poslední část by měla být klidová zóna, to znamená, že se zde může učit, nebo je

53 Vytvořeno: 2022-03-18 Statistika

Petice SPOLKY BEZ DATOVKY

My, níže podepsaní občané České republiky, vyzýváme vládu a parlament k bezodkladnému zrušení nové povinnosti pro spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a další nepodnikající právnické osoby, používat elektronickou datovou schránku. Povinnost mít datovou schránku byla neziskovým organizacím uložena novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s účinností od 1. 1. 2023. Aktivity, směřující k digita

70 Vytvořeno: 2022-03-18 Statistika

Petice proti rozhodnutí na přejmenování ulic Moskevská a Ruská v České Lípě

Na březnovém jednání zastupitelstva města Česká Lípa zastupitelé rozhodli, že se s okamžitou platnosti změní ulice Moskevská a Ruská. Tato změna proběhla bez jakékoliv debaty s lidmi bydlícími v těchto ulicích, potažmo s lidmi z České Lípy. Protože tato změna je zcela zbytečná, jedná se pouze o populistické gesto a způsobí mnoho problémů pro obyvatele a firmy nejen v těchto ulicích, my níže podepsaní žádáme o zrušení tohoto rozhodnutí a ponechání původních názvů ulic.

1156 Vytvořeno: 2022-03-17 Statistika