Beroun: Poplatky za komunální odpad pro děti do 3 let věku

My, občané města Beroun, se obracíme na místní úřady s následujícím požadavkem:

V současné době platíme vysoké poplatky za komunální odpad, a to bez ohledu na věk. Zvláštní pozornost bychom rádi věnovali situaci novorozenců a jejich rodičů.

Je nepřijatelné, že rodička přijede z porodnice, aniž by se stihla rozkoukat, a už má doma dopis s předpisem pro úhradu poplatku za novorozence. Tento předpis často dorazí dříve než rodný list, což vnímáme jako značně demotivující pro novopečené rodiče.

Navrhujeme, aby byla přepracována praxe týkající se úhrady poplatků za komunální odpad pro novorozence. Navrhujeme, aby novorozenci byli osvobozeni od této povinnosti do určitého věku, například do 3 let stejně jak je tomu například v obci Králův Dvůr. 

Tím bychom pomohli novým rodinám a poskytli jim více času na adaptační období bez další byrokracie a finanční zátěže.

Očekáváme, že město Beroun posoudí tento návrh s ohledem na zlepšení podmínek pro své občany, zejména pro nově narozené děti a jejich rodiny.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petr Fodor bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...