Žádat podpis a ratifikaci Smlouvy o zákazu jaderných zbraní

Jaderné odzbrojení je první krok ke snížování a postupné likvidaci arsenálu všech zbraní hromadného ničení.

Jaderné odzbrojení je jediná možnost zachránit naše ekonomiky a věnovat se obnově naší Země.

Jaderné odzbrojení je jediná alternativa ke zničující atomové katastrofě.

Podepsáním petice souhlasíte především s článkem 1 smlouvy, která říká:

"Zákazy (článek 1) Smluvní státy mají zakázáno používat jaderné zbraně, vyhrožovat jejich použitím, vývojem, výrobou, získáváním, vlastnictvím, hromaděním, převodem, umístěním nebo instalací jaderných zbraní nebo pomáhat při jakýchkoli zakázaných činnostech.


Podepsáním petice vyjadřujete svoje přání, aby naši volení zástupci přistoupili ke Smlouvě, kterou již podepsalo 122 zemí světa a 50 států ji ratifikovalo. Smlouva vejde v platnost 22.ledna 2021 a bude právně závazná. A více než to. Bude to jasné vyznání naší snahy udržet svět v míru.

plný text v aj :

https://www.icanw.org/full_text_of_the_treaty

blíže:

Když chceš mír, buduj mír

 


ing Aleš Macháček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji ing Aleš Macháček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...