„ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ POLICIE CHRUDIM“

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice,

„ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ POLICIE CHRUDIM“

Jednáním OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE CHRUDIM, se cítíme dlouhodobě, systematicky poškozováni, neboť je nám odpíráno právo na spravedlivý proces, na nestranný přístup, na důkladné a důsledné prošetření případu, čímž jsou zásadním způsobem dotčena a poškozována naše práva.

Žádáme okamžité odvolání ředitele OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE CHRUDIM plk. Ing. ANTONÍNA MORAVCE, který je za neuspokojivou situaci panující na PČR CHRUDIM plně zodpovědný.

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-uzemniho-odboru-chrudim.aspx

Žádáme okamžité odvolání vedoucího OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE CHRUDIM, npor. Bc. Jaroslava VAŇKA

https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uo-chrudim-oop-chrudim-obvodni-oddeleni-chrudim.aspx

Dále žádám okamžité odvolání mjr. Bc. Filipa Strašáka, neboť máme za to, že jako dozor a kontrolní orgán nad fungováním POLICIE CHRUDIM zcela selhal. 

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-kraj-odbor-vnitrni-kontroly.aspx

Źádáme okamžité odvolání starosty města Chrudim Františka Pilného, který jako kontrolní orgán nad fungováním města Chrudim zcela selhal, čímž se společně s ním na bezpráví páchaném POLICIE CHRUDIM na nevinných, bezbranných lidech a jejich rodinách podílí. 

Apelujeme na vedení města Chrudim i vedení pardubického kraje, aby toto protiprávní, nepřijatelné, neakceptovatelné, roky trvající jednání pracovníků POLICIE CHRUDIM neprodleně zastavili, záležitost důkladně prošetřili a pro aktéry vyvodili patřičný postih. 

https://www.chrudim.eu/starosta-a-mistostarostove/ds-1089

https://www.pardubickykraj.cz/organizacni-cleneni

Apelujeme na ministra spravedlnosti Víta Rakušana, aby ve věci fatálního selhání POLICIE CHRUDIM ihned konalo. 

ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ MĚSTA CHRUDIM:

https://novinychrudim.cz/2019/03/07/svete-div-se-urednici-mesta-neznaji-svuj-eticky-kodex-nevedi-o-nem-az-na-vyjimky-ani-obcane-chrudimi/

Situaci panující na POLICII CHRUDIM vnímáme jako zcela nepřijatelnou a dále neudržitelnou, neboť arogance, ignorace, podjatost, klientelismus, šikana, diskriminace, manipulace a lhaní na půdu POLICIE, je pojíž povinností a posláním je POMÁHAT A CHRÁNIT, hájit zájmy a práva občanů a nikoliv jimi vyvolených, nepatří. 

ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU STAVU VĚCÍ! 

STÍŽNOSTI:

Na jednání POLICIE CHRUDIM, jsou k rukám kompetentních institucí podávány dlouhodobě mnohé stížnosti i trestní oznámení, které jsou bez toho, aby byly důkladně prozkoumány zamítány. 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ: 

V záležitosti protiprávního jednání je v současné chvíli na Policii ČR podáno několik trestních oznámení. 

VÝZVA POŠKOZENÝM: 

Cítíte-li se jednáním POLICIE CHRUDIM poškozeni, neváhejte se k nám přidat.

Kontaktní osoba ARIANA: + 420 601 222 610. 

 

PETICE BUDE PŘEDÁNA:
 
PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM: https://www.chrudim.eu/vismo/telefonni-seznam.asp?p1=1107

VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE: https://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/

 

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY: 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:
 

 

NAŠE DALŠÍ PETICE: 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU - ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ

https://www.petice.com/trestni_oznameni_na_organizovanou_skupinu_zloinecke_spoleni_uednik_statni_spravy_a_dalich_zaangaovanych_osob?u=5069405&fbclid=IwAR2dcnNY-cy4zBtcjZHujtxb8MWPgBX_EQmvnKqnW9ce2NNDTjfwxxKoG3I

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM: 

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_statniho_zastupitelstvi_chrudim?fbclid=IwAR38xMgR6PP2HKr7Vl08Sj-uMPfdCcK2ZqWpw8pzd_9nqhAzZplKBmJlBNQ

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ CHRUDIM: 

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_statniho_zastupitelstvi_chrudim

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OKRESNÍHO SOUDU CHRUDIM: 

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_soudu_v_chrudimi

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN SE KOMPLEXNĚ IMPLEMENTOVAL DO KLÍČOVÝCH STRUKTUR MĚSTA CHRUDIM - SOUDU, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, OSPOD A DALŠÍCH. 

APELUJI NA KOMPETENTNÍ OSOBY, ABY NEPRODLENĚ V TÉTO VĚCI ZJEDNALI NÁPRAVU! 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ FACEBOOKOVÉ SKUPINY: 

OSPOD CHRUDIM

https://www.facebook.com/groups/763261081018609

DĚTI A RODIČE POŠKOZENÍ OSPODY A SOUDY: 

https://www.facebook.com/groups/543345923321477 

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.facebook.com/groups/325408609297877

ČESKÝ NÁROD SOBĚ: 

https://www.facebook.com/groups/154987055862763

 

Z MÉDIÍ: 

V ČESKU LZE OBJEDNAT TRESTNÍ STÍHÁNÍ

https://www.youtube.com/watch?v=DDYe0gl2sNY&list=PLGYy1yWoG9s77kMkFpoPSc3e6fO0qJbL1&index=10

https://www.ceska-justice.cz/blog/samozrejme-ze-u-nas-lze-objednat-trestni-stihani/

https://hlidacipes.org/trestni-stihani-na-objednavku-spicky-justice-to-vylucuji-verzi-premiera-naopak-haji-marie-benesova/

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat. 

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat. 

PROSÍM PODPOŘTE MŮJ BOJ PROTI BEZPRÁVÍ PÁCHANÉM NA BEZBRANNÉM DÍTĚTI, MÉM NEZLETILÉM SYNOVI JAROSLAVOVI RYŠKOVI, KTERÉHO SE NA NĚM DOPOUŠTÍ JEHO OTEC JAROSLAV RYŠKA, PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDr. MARKÉTA HAVLASOVÁ, BEZSKRUPULÓZNÍ SOUDCI, OSPOD, STÁTNÍ ZÁSTUPCI, PČR, VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM I PARDUBICKÉHO KRAJE A DALŠÍ BEZCHARAKTERNÍ Z ŘAD STÁTNÍ SPRÁVY, KTEROU ZCELA OVLÁDL ORGANIZOVANÝ ZLOČIN. 

JEN DÍKY NIM, ZA JEJICH AKTIVNÍ SOUČINNOSTI BYL MŮJ MILOVANÝ SYN UNESEN POD POHRŮŽKOU POLICEJNÍHO STÍHÁNÍ DO ÚSTAVU, KAM NEPATŘÍ A KDE TRPÍ.

PROSÍM PODPOŘTE BOJ ZA SPRAVEDLNOST PRO MÉHO SYNA.

ZA PODPORU A OCHOTU POMOCI VÁM ZE SRDCE DĚKUJI. 

ČÍSLO ÚČTU: 232303967/0600

POZNÁMKA K PLATBĚ - TIP

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETICE VÁM PŘEDEM DĚKUJEME. 

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný. 

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

 

Autorka a iniciátorka petice

Jaroslava Ryšková


Jaroslava Ryšková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslava Ryšková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...