Omluva za Tibet 2014

Kontaktujte autora petice

Petice "Omluva za Tibet" po 24 hodinách

2014-04-30 12:41:22

Vážení spolupetičníci,

již několikrát jsem v diskusi k petici "Omluva za Tibet 2014" poznamenal, že mne váš zájem a aktivita překvapily, a to ve zcela pozitivním smyslu. Děkuji vám všem za poskytnutou podporu a za váš souhlas. Více než dvacet tisíc podpisů je zhruba čtyřnásobek mého nejoptimističtějšího přání.

Děkuji i těm, kteří se k petici vyjádřili kriticky, ať už byly jejich důvody a argumenty jakékoliv. V mnoha ohledech s vámi souhlasím. Často opakovaný názor byl, že bychom si měli především hledět pořádku ve vlastní zemi, a teprve pak se angažovat v záležitostech mimo. Na tento názor vždy odpovídám, že k opětovnému probuzení našeho sebevědomí, a k tomu aby se narovnaly ty miliony ohnutých páteří, je zapotřebí mnoha kroků. Věřím že tato petice je jedním z nich.

Do třetice bych rád poděkoval těm z vás kteří se ozvali s nabídkou pomoci při případné organizaci tištěné a ručně podepisované petice. Vzhledem k tomu že petice v jakékoliv formě nemá žádnou právní účinnost, a že množství připojených podpisů či jmen má váhu pouze jako důkaz že autor petice "v tom není sám", nedomnívám se že je nutné organizovat petici tištěnou. Vyskytne-li se podstatný odborný argument který by mne z případného omylu vyvedl, znovu toto rozhodnutí zvážím.

V každém případě s díky využiji nabídku spolupráce od těch z vás kteří s peticemi máte zkušenosti, a to v rozhodování o nejefektivnějším způsobu předání petice adresátovi.

Zároveň bych také chtěl vyjádřit poděkování těm kteří mne kontaktovali aby pomohli zdokonalit jazyk či poukázat na případné gramatické chyby v původním znění. Děkuji i těm z vás, kteří jste poukázali na některé ne zcela logické konstrukce v textu petice.

Přihlédl jsem k návrhům na upřesnění a opravu původního znění, a provedl jsem několik drobných úprav v textu. Tyto úpravy nijak nemění význam ani vyznění petice, pouze odstraňují některá zpochybnitelná vyjádření a logické chyby. Pro informaci připojuji seznam změněných formulací:

 1. "My, občané České republiky [...]"

  Opakovaně jsem se setkal s výtkou že petice nehovoří za všechny občany ČR, ale pouze za podepsané. Proti logice této výtky se nedá  nic namítat, proto nové znění je:
  "My, níže podepsaní občané České republiky [...]"
 2. "Jsme přesvědčeni, že úlohou vlády České republiky a jejích ministrů je reprezentovat zájmy a postoje českých občanů."

  Pro smysluplnou návaznost s následující větou která říká že vyjádření a komentář p. Zaorálka "[...] nereprezentují naše názory a postoje [...]", byla formulace změněna na:
  "Jsme přesvědčeni, že úlohou vlády České republiky a jejích ministrů je reprezentovat názory a postoje českých občanů."
 3. "Žádáme však, aby se ministr Zaorálek za své prohlášení a za veřejnou podporu porušování zmíněných nezadatelných práv veřejně omluvil a uvedl, že Česká republika porušování těchto práv nepodporovala, nepodporuje a nikdy podporovat nebude."

  Protože je nelogické požadovat po p. Zaorálkovi aby se zavázal k tomu že žádná vláda ČR v budoucnu nebude podporovat porušování zmíněných práv, a zároveň by mohlo dojít k debatám zdali některá z minulých vlád toto porušování podporovala či nikoliv, mění se znění této věty na:
  "Žádáme však, aby se ministr Zaorálek za své prohlášení a za veřejnou podporu porušování zmíněných nezadatelných práv veřejně omluvil a uvedl, že Česká republika porušování těchto práv v žádném případě nepodporuje."

Závěrem bych vás rád ujistil že tato petice má svůj význam a nebude zapomenuta. Bude předána příslušným místům, a jakmile bude známa oficiální odpověď, bude zveřejněna a rozeslána všem kteří se této online petice zúčastnili.

Rád bych věřil že se nám povede dát náš nesouhlas najevo dostatečně výrazně aby byl sám ministr Zaorálek nucen vzít náš názor na vědomí a zachovat se podle něj.

Vaše podpora a podpisy k tomu pomáhají. Ještě jednou vám všem děkuji, a pokud máte možnost dát o této petici vědět dalším, neváhejte.

S přáním pěkného a úspěšného dne,
J.M.


Jan MaškaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.