Občané proti Šantovka Tower: Olomoucká výzva

Kontaktujte autora petice

Rada města Olomouce o stavební uzávěře opět nejednala

2016-07-28 17:10:23

Dámy a pánové, vážení signatáři naší petice proti plánované stavbě výškové budovy Šantovka Tower, chtěli bychom Vás jen krátce informovat o aktuální situaci kolem stavební uzávěry v lokalitě Šantovka.
Rada města Olomouce na svém červencovém jednání o vydání stavební uzávěry nakonec nehlasovala a přesunula rozhodnutí na své následující jednání v úterý 9. srpna 2016.
Otevírá se tak prostor pro zasílání Vašich mailů s apelem na podporu stavební uzávěry olomouckým radním až do pondělí 8. srpna 2016. Vzor textu mailu s příslušnými adresami opětovně připojujeme dole a prosíme Vás o podporu. Všem, kdo jste nám již touto cestou pomohli, velmi děkujeme.
Iniciativa Občané proti Šantovka Tower a Sdružení Za krásnou Olomouc.

Podrobné a aktuální informace naleznete také na těchto odkazech:
- Facebook stránka Iniciativy Občané proti Šantovka Tower https://www.facebook.com/obcaneprotisantovkatower/
- Články o výškových stavbách v Olomouci http://www.krasnaolomouc.cz/category/temata/vyskove_stavby_v_olomouci

vzor mailu radním:
Vážený pane primátore, vážení členové Rady města Olomouce,
obracím se na Vás v předvečer Vašeho jednání o vydání stavební uzávěry v lokalitě Šantovka.
Za současné situace, kdy není ukončen proces pořízení změny územního plánu ve věci soudem zrušené výškové regulace zástavby v lokalitě Šantovka, reálně hrozí, že záměr výstavby výškového objektu Šantovka Tower získá povolení k realizaci za situace nestandardního právního prostředí ve vztahu k územnímu plánu a bez skutečně odborného a důkladného posouzení vlivu výškového objektu na Městskou památkovou rezervaci Olomouc. Jediným spolehlivým krokem, jak zajistit dostatečný časový prostor pro toto posouzení, je dočasná stavební uzávěra, která také umožní dokončit proces pořízení změny územního plánu jako zákonného podkladu pro výškovou regulaci.
Protože mi není osud města Olomouce, barokní perly Moravy, lhostejný, apeluji na Vás, abyste vydání stavební uzávěry v lokalitě Šantovka při Vašem odpovědném rozhodování podpořili.
Děkuji Vám.
... místo, datum a Vaše jméno

komu:
antonin.stanek@olomouc.eu;

martin.major@olomouc.eu;

ladislav.snevajs@olomouc.eu;

ales.jakubec@olomouc.eu;

filip.zacek@olomouc.eu;

pavel.urbasek@olomouc.eu;

jaromir.czmero@olomouc.eu;

cestmir.neoral@olomouc.eu;

anna.taclova@olomouc.eu;

miroslav.petrik@olomouc.eu;

michal.giacintov@olomouc.eu


kopie:
krasnaolomouc@gmail.com


Sdružení Za krásnou Olomouc

Situace kolem Šantovka Tower je vážná

2016-07-12 06:44:30

Dámy a pánové,


vážení signatáři naší petice z října 2013 proti plánované stavbě výškové budovy Šantovka Tower v ochranném pásmu památkové rezervace Olomouc. Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu. Do dnešního dne petici podepsalo více než 2300 občanů. Také naše druhá prosba, abyste na facebooku zveřejnili své foto s cedulí 'chci diskusi o Šantovka Tower', se setkala s nebývalým ohlasem.
Nyní, kdy se v kauze Šantovka Tower začíná 'lámat chleba', se ozýváme potřetí. Dovolte nám, abychom Vás krátce seznámili s řadou nových událostí.


Situace kolem Šantovky Tower je vážná.

1. Změna územního plánu se protahuje

V září 2014 olomoucké zastupitelstvo konečně schválilo nový územní plán, který znemožňuje výstavbu jakýchkoli výškových dominant, tedy i Šantovky Tower. Zdálo se, že máme vyhráno. Bohužel, do hry záhy vstoupily soudy. V únoru 2015 zrušil Krajský soud v Ostravě na žádost investora, Office park Šantovka, s.r.o., jednu část platného územního plánu, a to právě výškovou regulaci v lokalitě Šantovka. Od 1. ledna 2016 je tedy toto území bez jakékoli ochrany před neregulovanou výstavbou. Projednávání změny územního plánu, která má výškové limity na Šantovce znovu nastavit, a tak stavbu Šantovky Tower opět znemožnit, se však neúnosně protahuje. Pořizovatel změny, olomoucký magistrát, navrhuje max. výšku nové zástavby 27 metrů + jednu lokální dominantu výšky 40 metrů. Ministerstvo kultury jako dotčený orgán na poli památkové péče dominantu odmítá a maximální výšku zástavby snižuje na 23 metrů. Magistrát vyžaduje podrobné, odborně a právně podložené zdůvodnění tohoto ministerského požadavku. Reálný termín schválení změny územního plánu a obnovení zrušené výškové regulace na Šantovce se tak posouvá minimálně až na konec letošního roku.

2. Třetí souhlas Vlasty Kauerové

Vedoucí odboru památkové péče magistrátu Vlasta Kauerová vydala i přes zásadní nesouhlas odborníků z Národního památkového ústavu již třetí souhlasné stanovisko se stavbou Šantovka Tower. Obě její předchozí souhlasná stanoviska zrušil pro nezákonnost odbor kultury a památkové péče krajského úřadu vedený respektovaným odborníkem Jindřichem Garčicem. Národní památkový ústav podal i nyní, potřetí, podnět k přezkumu souhlasného stanoviska na kraj. Výsledek přezkumu je však nejistý. Na krajském úřadě totiž proběhla reorganizace, při které byl odbor kultury a památkové péče zrušen a výkon státní správy na úseku památkové péče byl přesunut pod odbor strategického rozvoje. O podnětu Národního památkového ústavu tak nyní rozhoduje odbor, v jehož čele stojí specialista na dopravní stavby a mosty, Radek Dosoudil.

3. Výjimka z odstupových vzdáleností

Nezávisle na územním řízení je v současné době vedeno také řízení o výjimce z odstupových vzdáleností. Šantovka Tower vzhledem ke své extrémní výšce 75 metrů zdaleka nemůže splnit zákonné požadavky na odstup od sousedních budov v Šantově ulici. Žádost investora o povolení výjimky byla stavebním odborem magistrátu zamítnuta, ale investor se proti rozhodnutí odvolal ke krajskému úřadu. O odvolání rozhoduje opět odbor strategického rozvoje kraje. Jeho výsledek zatím není znám.

4. Přezkum a odvolání na kraj

Pokud tedy přezkum i odvolání dopadnou ve prospěch investora a ne ve prospěch ochrany památkových hodnot, bude mít Office park Šantovka, s.r.o., v ruce již všechny rozhodující podklady pro územní řízení a může zažádat o jeho znovuzahájení. Jedinou možností, jak poté ještě teoreticky zabránit vydání územního rozhodnutí, budou jen námitky a případně odvolání obyvatel přilehlé Šantovy ulice. Je však čistě na posouzení magistrátních a případně krajských úředníků, zda námitkám vyhoví, či nikoli.

5. Stavební uzávěra na programu rady

Panuje tedy krajně nejistá situace a reálně hrozí, že Šantovka Tower získá potřebná povolení k realizaci sice v mezích zákona, ale bez skutečně odborného a důkladného posouzení jejího vlivu na Městskou památkovou rezervaci Olomouc. Jediným, stoprocentně spolehlivým a férovým opatřením, jak zajistit dostatečný časový prostor pro toto posouzení, je územní opatření o stavební uzávěře. Vydává je rada příslušné obce a slouží k dočasné ochraně území před neregulovanou zástavbou. Vydání stavební uzávěry olomoucké radě doporučil také Nejvyšší správní soud. Zároveň navíc zdůraznil, že investorovi nemohlo vzniknout žádné legitimní očekávání stran bezproblémové budoucí realizace jeho záměru a nemůže tedy od města Olomouce očekávat žádnou náhradu za zmařenou investici. I přes toto jednoznačné potvrzení vrcholným soudním orgánem ve správním soudnictví Rada města Olomouce rozhodnutí o vydání uzávěry odložila a vyžádala si ještě dva další právní rozbory. Celý proces se tím zdržel o více než tři měsíce. Podle posledních informací bude rada o uzávěře rozhodovat na svém zasedání v úterý 19. července 2016. Protože není jasné, jaký poměr sil a názor v radě vládne, prosíme Vás o podporu.

6. Vaše pomoc

Pakliže se shodujete s naším míněním, že vydání stavební uzávěry je v zájmu města Olomouce a jeho občanů, prosíme, zašlete svůj názor primátorovi Antonínu Staňkovi a členům Rady města Olomouce na e-maily:

Antonín Staněk (ČSSD) antonin.stanek@olomouc.eu

Martin Major (ODS) martin.major@olomouc.eu

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL) ladislav.snevajs@olomouc.eu

Aleš Jakubec (TOP09) ales.jakubec@olomouc.eu

Filip Žáček (ČSSD) filip.zacek@olomouc.eu

Pavel Urbášek (ČSSD) pavel.urbasek@olomouc.eu

Jaromír Czmero (ČSSD) jaromir.czmero@olomouc.eu

Čestmír Neoral (ODS) cestmir.neoral@olomouc.eu

Anna Taclová (TOP09) anna.taclova@olomouc.eu

Miroslav Petřík (ČSSD) miroslav.petrik@olomouc.eu

Michal Giacintov (KDU-ČSL) michal.giacintov@olomouc.eu

Pro náš přehled prosíme o kopii vašeho e-mailu na adresu spoluorganizátora petice, zapsaného spolku Za krásnou Olomouc: krasnaolomouc@gmail.com

Ke svému vyjádření můžete využít textu dole. E-mail je nutné odeslat nejpozději v pondělí 18. července 2016.
Velice Vám za Vaši podporu děkujeme. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Vážený pane primátore, vážení členové Rady města Olomouce,
obracím se na Vás v předvečer Vašeho jednání o vydání stavební uzávěry v lokalitě Šantovka.
Za současné situace, kdy není ukončen proces pořízení změny územního plánu ve věci soudem zrušené výškové regulace zástavby v lokalitě Šantovka, reálně hrozí, že záměr výstavby výškového objektu Šantovka Tower získá povolení k realizaci za situace nestandardního právního prostředí ve vztahu k územnímu plánu a bez skutečně odborného a důkladného posouzení vlivu výškového objektu na Městskou památkovou rezervaci Olomouc. Jediným spolehlivým krokem, jak zajistit dostatečný časový prostor pro toto posouzení, je dočasná stavební uzávěra, která také umožní dokončit proces pořízení změny územního plánu jako zákonného podkladu pro výškovou regulaci.
Protože mi není osud města Olomouce, barokní perly Moravy, lhostejný, apeluji na Vás, abyste vydání stavební uzávěry v lokalitě Šantovka při Vašem odpovědném rozhodování podpořili.
Děkuji Vám.

... místo, datum a Vaše jméno

 

Podrobné a aktuální informace naleznete také na těchto odkazech:

- Facebook stránka Iniciativy Občané proti Šantovka Tower https://www.facebook.com/obcaneprotisantovkatower/

- Články o výškových stavbách v Olomouci http://www.krasnaolomouc.cz/category/temata/vyskove_stavby_v_olomouci

 

Přikládáme také chronologický přehled nových událostí:

říjen 2013 - v pořadí 1. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu pro Šantovka Tower

leden 2014 - v pořadí 1. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) ruší 1. souhlas magistrátní památkové péče

(Následné reakce investora, soudů a úřadů: Proti rozhodnutí byla uplatněna u krajského soudu žaloba, která byla zamítnuta 10.4. 2014, následně byla podána kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítnul 8. července 2015.)

květen 2014 - investor opět spolu se statutárním městem Olomouc (SMOL) podal v pořadí 2. žádost o vyjádření na Odd. památkové péče olomouckého magistrátu

květen 2014 - žádost investora o vydání územního rozhodnutí; zahájené územní řízení stavební úřad přerušil do 30. 6. 2015 a následně do 31. 12. 2015

červen 2014 - v pořadí 2. zamítavé stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ)  

září 2014 - Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje nový územní plán zakazující na podnět Ministerstva kultury jakékoli výškové dominanty na celém území města

                - v pořadí 2. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu pro Šantovka Tower

únor 2015 - v pořadí 2. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) ruší 2. rozhodnutí magistrátní památkové péče http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/229-stanovisko-magistratnich-pamatkaru-k-santowka-tower-opet-zruseno-pro-nezakonnost

(Následné reakce investora, soudů a úřadů: proti rozhodnutí byla podána ke krajskému soudu žaloba, soud žalobu odmítl s tím, že odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury; dále bylo podáno odvolání k Ministerstvu kultury, které jej zamítlo jako nepřípustné; žadatel podal proti zamítnutí odvolání rozklad - Ministr kultury 21.10.2015 podnět odložil. 22. 9. 2015 podal investor ústavní stížnost proti rozsudku NSS ze dne 8.7.2015 a usnesení KS ze dne 10.4.2014. Ústavní soud 14. 3. 2016 jeho stížnost zamítnul.)

                - Krajský soud v Ostravě zrušil na žádost investora k 1.1. 2016 část olomouckého územního plánu regulující výškovou hladinu na stavebním pozemku Šantovka Tower (poněvadž regulace v územním plánu nebyla dobře odůvodněna)

březen 2015 - Magistrát města Olomouce zahajuje pořízení Změny č. II územního plánu Olomouce s cílem znovu nastavit výškové limity v lokalitě Šantovka

září 2015 - SMOL podalo kasační stížnost a dožadovalo se posunutí termínu na 'opravu' územního plánu, Nejvyšší správní soud žádost zamítl s tím, že město může řešit situaci stavební uzávěrou

              - Magistrát města Olomouce zveřejňuje návrh Změny č. II územního plánu Olomouce pro lokalitu Šantovka s novým výškovým limitem 27m a jednou dominantou 40m. V textu se dále jasně uvádí a odborně dokládá, že ŠTW by měla negativní vliv na historicko-umělecké hodnoty Olomouce – urbanistickou kompozici, panorama a charakteristický obraz města.

listopad 2015 - Rada města Olomouce uložila vypracování a projednání návrhu na vydání stavební uzávěry

prosinec 2015 - výběrová komise s převahou náměstků primátora a bez zastoupení odborníků na pam. péči potvrdila Mgr. Vlastu Kauerovou ve funkci šéfky magistrátních památkářů

leden 2016 - stavební úřad rozhoduje o zastavení územního řízení

                   - Ministerstvo kultury požaduje max. výškový limit pro zástavbu na Šantovce 23m a jakoukoli dominantu zcela odmítá

březen 2016 - byly předloženy Radě města připravené podklady pro vydání stavební uzávěry, rada si vyžádala dva doplňující právní posudky

duben 2016 - reorganizace na krajském úřadě ruší Odbor kultury - kompetence odvolacího orgánu památkové péče se přesouvají na Odbor strategického rozvoje kraje

květen 2016 - SMOL obdrželo druhý z vyžádaných právních posudků ke stavební uzávěře

                     - Podnět hnutí ProOlomouc Radě Olomouckého kraje, aby se zabývala nečinností Rady města Olomouce ve věci stavební uzávěry

3. června 2016 - v pořadí 3. souhlas památkového pracoviště magistrátu SMOL http://www.proolomouc.cz/wp-content/uploads/2016/07/stanovisko-STW-Kauerova-3.pdf

22. června 2016 - NPÚ, pracoviště Olomouc, zaslal Krajskému úřadu v Olomouci podnět k přezkumu 3. souhlasu magistrátních památkářů https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/pro-media/11491-stanovisko-k-zamyslene-vystavbe-santovka-tower-v-olomouci

24. června 2016 - Rada olomouckého kraje odložila podnět podaný kvůli nečinnosti Rady města Olomouce ve věci stavební uzávěry

19. července 2016 - Rada města Olomouce má jednat o vydání stavební uzávěry

 

Iniciativa Občané proti Šantovka Tower

 

 

 

 

 


Sdružení Za krásnou Olomouc

Šantovka Tower pokračuje

2014-07-17 15:55:07

Vážené dámy a vážení pánové,


rádi bychom Vás – loňské signatáře petice proti stavbě Šantovka Tower – seznámili s novými informacemi.

Investor Office Park Šantovka s.r.o. zahájil nové kolo žádostí směřujících k vydání územního rozhodnutí na připravovanou stavbu: 28. 4. požádal o závazné stanovisko Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu a 13. 5. požádal o vydání územního rozhodnutí.

Spolužadatelem v řízení na Oddělení památkové péče je stejně jako v minulém roce Statutární město Olomouc, zastoupené primátorem Martinem Majorem. Oba žadatele, investora i město Olomouc, zastupuje v tomto řízení stejná projekční firma.

Město Olomouc takto postupuje přesto, že ve stejném řízení, které proběhlo loni, došlo k řadě pochybení a rozhodnutí magistrátního památkového oddělení musel Krajský úřad zrušit pro nezákonnost. Olomoucká radnice se opět ocitá ve střetu zájmů. Měla by hájit především veřejný zájem, kterým je v tomto případě především ochrana hodnot historického centra Olomouce.To však nedělá a místo toho jedná společně s investorem věžáku.

Zopakuje Národní památkový ústav (NPÚ) své zamítavé stanovisko, podpořené přezkumem Krajského úřadu? Jak se ale zachová Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu?

Bude jeho snahou opět vydat stanovisko, které bude v rozporu s odborným stanoviskem NPÚ? A dopustí znovu právní pochybení, obdobná těm z minulého roku?

A co olomoučtí zastupitelé a radní? Budou nyní po první zkušenosti a výsledcích přezkumného řízení aktivnější? Poučili se, kolik peněz utrácíme za pochybné a zarážející kroky některých úředníků a jak velké kulturní riziko podstupujeme, když v této věci nekonají? Proběhne vůbec schválení nového územního plánu, který má více kritiků než zastánců? Pokud ano, proběhne jeho vydání včas, aby ve shodě s jeho zněním už nemohly vyrůst ve městě výškové stavby v místech, kde již z hlediska koncepce rozvoje města, potvrzené ve veřejných projednáních, vyrůstat nemohou? To se netýká jen Šantovky Tower, ale aktuálně i další věže v blízkosti Městské památkové rezervace – tzv. Spirituálie – kterou připravují osoby spojené s bývalým olomouckým primátorem, hejtmanem a nynějším senátorem Martinem Tesaříkem.

Vážení petenti, rádi bychom Vám u této příležitosti poděkovali za Vaši dosavadní podporu – ať už morální nebo finanční – a požádali Vás o zachování Vaší přízně i nadále.

Ti, kteří vládnou facebookem, mají opět možnost podpořit naši iniciativu. Můžete se vyfotit s cedulkou s nápisem: “Chci diskusi o Šantovka Tower” a zveřejnit ji na svých FB stránkách a stránce této události. Pomozte nám, prosím, tímto snadným způsobem upoutat v letních měsících pozornost médií a politiků.

https://www.facebook.com/events/731292090266247/

 

V Olomouci dne 15. 6. 2014

Občané proti Šantovka Tower: Petr Daněk, Pavel Grasse, David Helcel, Alexandr Jeništa, Michaela Johnová Čapková, Dominika Kovaříková, Michal Krejčí, Martina Mertová, Tomáš Pejpek a Martina Potůčková, Rostislav Švácha

 

Rekapitulace historie záměru:

- v 2008 Rada (RMO) podpořila záměr výškové budovy (jiný návrh - štíhlejší, 18 nikoliv 23 podlaží) a podmínila to „predložením architektonického rešení na nejvyšší úrovni soudobé architektury v evropském i světovém měřítku“)

- od r. 2011 intenzivní občanská i odborná kritika záměru iniciovaná především z prostředí Za Krásnou Olomouc - viz Argumenty, bod 11 - např. petice do zastupitelstva (ZMO) 05/2012, otevřené dopisy, široká anketa osobností a odborníků http://www.krasnaolomouc.cz/?p=1234 atd.

- 2010-2012 zpracovatel územního plánu se pokusil dostat ŠTW do nového územního plánu, po rozhodnutí ministerstva kultury od toho muselo město upustit

- 01-09/2013 opakovaná a bezvýsledná jednání Klubu architektů Olomoucka (KAO) s primátorem Novotným

- 01/2013 petice do ZMO dle zákona o obcích: http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/66-petice-do-zmo-k-santovka-tower

- 12/03/2013 odpověď primátora na žádost občanů http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/88-odpoved-na-zadost-obcanu

- 14/03/2013  Stat.M.Ol. podává s investorem žádost o vyjádření k ŠTW na Odd. památkové péče - jako spolužadatel , o tomto kroku se několik měsíců neví

- 03-10/2013  probíhá řízení na Odd. památkové péče, v tomto řízení investor vystupuje velmi aktivně, popírá důkazy použité NPÚ, argumentuje na hraně vyhrožování. Primátor Novotný ani žádný jiný zástupce města neučinil žádný krok k věcné formulaci zájmu St.M.O. na ochraně hodnoty MPR, nezajistil objektivní a dostatečné podklady k řízení a naopak připustil i zpochybnění pokladů které připravil OKR, a nerozporoval ani k zjevná procesní pochybení.

- 10/2013 vydává Odd. památkové péče souhlasné stanovisko k záměru ŠTW plné znění: http://www.krasnaolomouc.cz/wp-content/uploads/2014/02/mmol_zavazne_stanovisko.pdf

- 10/2013 vědecká rada NPÚ odmítá ŠTW http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/140-zaver-z-jednani-vedecke-rady-generalni-reditelky-npu-k-zameru-santovka-tower

- 10/2013 demonstrace proti ŠTW http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/131-iniciatova-obcane-proti-santovka-tower-vysla-do-ulic

- 10/2013 zrušení ‘urbanisticko-památkářského’ bodu v Zásadách územního rozvoje olomouckého kraje http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/126-zruseni-urbanisticko-pamatkarskeho-bodu-v-zur-olomouckeho-kraje

- 10/2013 Olomoucká výzva - přes 2000 podpisů http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/136-olomoucka-vyzva

- 01/214 do tisku proniká vizualizace a video prof. Voženilka (součást spisu u Odd. pam. péče, která nebyla brána při rozhodování vpotaz) http://www.denik.cz/trendy/jak-bude-videt-santovka-tower-ukazuje-to-toto-video-univerzity-20140123-63s6.html

- 01/2014  Krajský úřad ruší stanovisko magistrátních památkářů a označuje je za nezákoné    plné znění: http://www.krasnaolomouc.cz/wp-content/uploads/2014/02/kuok_rozhodnuti_01_2014.pdf

- 03/2014  apel KAO na zastupitelstvo za zřízení stavební uzávěry na výškové stavby - bez odezvy http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/182-kao-a-obcane-proti-stw-na-zastupitelstvu-1-3-2014

- 05/2014   investor - dle dostupných informací opět spolu se St.M.O. - podal novou žádost o vyjádření na Odd. památkové péče, tentokrát údajně i o územní rozhodnutí

- 06/2014  opětovné zamítavé stanovisko NPÚ http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-olomouci/novinky-vypis-vsech/news/14530-tiskova-zprava-npu-uop-v-olomouci-k-zamyslene-vystavbe-santovka-tower/

situace se po roce opakuje, nyní běží správní řízení na Odd. památkové péče magistrátu, a možná i jiná obdobná řízení předcházející územnímu řízení. Investor má čas na získání územního rozhodnutí jen do schválení nového územního plánu - jeho schválení se neustále oddaluje, nyní se uvádí, že proběhne v září.

 

Další informace naleznete zde:

http://www.krasnaolomouc.cz/?p=2367

http://www.krasnaolomouc.cz/?p=2311

http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/182-kao-a-obcane-proti-stw-na-zastupitelstvu-1-3-2014

http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/207-z-tisku-zacal-novy-boj-o-santowka-tower

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/santovka-tower-je-zpatky-ve-hre-stihne-ziskat-povoleni-20140524.html

http://www.oltv.cz/nova-vez-v-olomouci-bude-nebude--video-1925.html

http://stavbaweb.dumabyt.cz/Clanky/SPIRITUALITA-Spolecenske-a-duchovni-centrum-BEA.html (pozn.: výška má být ne v tisku uváděných 45 m, ale více než 50 m)


Občané proti Šantovka Tower

Šantovka Tower v olomouckém Zastupitelstvu TOTO pondělí 16. 12. 2013

2013-12-14 18:33:52

Vážení příznivci krásné Olomouce,

děkujeme za Vaši podporu iniciativy Občané proti Šantovka Tower a za Váš podpis pro Olomouckou výzvu, která je adresována investorovi Šantovka Tower, olomoucké samosprávě i Magistrátu města Olomouce. Během necelých dvou měsíců se k Olomoucké výzvě přidalo 2186 signatářů.

V této krátké době proběhla řada událostí a byly zjištěny nové skutečnosti. Mimo jiné byl z podnětu Památkového ústavu, ú. o. p. v Olomouci zahájen Krajským úřadem přezkum závazného stanoviska Oddělení památkové péče Magistrátu zpracovaný Vlastou Kauerovou. V dokumentu, který dal zelenou tomuto rozporuplnému záměru, nacházíme nová a nová pochybení, která jej usvědčují z nezákonnosti. Stále platí, že jeho obsah je v přímém rozporu se zásadami státní památkové péče, jak to potvrzuje závěr Vědecké rady generální ředitelky NPÚ zveřejněný na stránkách www.krasnaolomouc.cz. Proti názoru dvacítky špičkových odborníků v této oblasti a proti postoji svrchovaného orgánu státní památkové péče - MK ČR - stojí razítko jediné úřednice.

Zaznamenali jsme také kontroverzní vyškrtnutí důležitého odstavce ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (krajský územní plán), který se týká ochranných památkových pásem - a to na přímý požadavek hejtmana Olomouckého kraje.

Účast na veřejné diskusi k tématu ŠTW - Kde domov můj? Hanácké Dubaj! - odmítli všichni, jichž se Olomoucká výzva týkala .

Jelikož zastupitelé sami nezařadili do programu nejbližšího jednání žádné téma spojené se záměrem Šantovka Tower, chopila se toho iniciativa, kterou jste podpořili. Dalším z mnoha jejích kroků směřujících k zachování hodnot Městské památkové rezervace Olomouce tedy bude předání Olomoucké výzvy Zastupitelstvu města Olomouce na veřejném zasedání v pondělí 16. prosince 2013. Součástí předání bude i krátký výstup několika zakládajících členů iniciativy Občané proti Šantovka Tower. Jelikož však bude projednávání Olomoucké výzvy zařazeno do bodu „Různé“, nelze přesně odhadnout jeho začátek. Předpokládáme jeho zahájení v odpoledních hodinách.

Uvítáme Vaši další podporu a případnou účast ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici.

 

Za Iniciativu Občané proti Šantovka Tower

Martina Mertová a Petr Daněk


Iniciativa Občané proti Šantovka TowerSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.