Petice za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému zdravotního pojištění

Kontaktujte autora petice

Progress update

2020-10-24 19:49:55

Vážení signatáři,
Děkuji všem za podporu této petici a omlouvam se že jsem vás neinformofala o skutečném stavu dříve.
Před týdnem jsem podala 3 oficiálné podněty - na Ministerstvo zdravotnictví (identifikator dokumentu MZDRX01CD6CY, data zaevidovani 19.10.2020), Ministerstvo sociálních věci (čj. MPSV-2020/207371, zaregistrováno dne 19.10.2020) a na podatelnu Vlády ČR (čj. 36175/2020-UVCR, potvrzeni o podání 12.10.2020), z důvodu koronaviru podání se uskutečnilo elektronicky. V každém podnětu jsem uvedla odkaz na petici, přesně popsala existujici problém a navrhovanou změnu. Pro rozhodnutí ještě běží lhůta 30 dni, pokud nebude prodloužena kvůli COVID-19.

Дамы и господа,
Большое спасибо всем, кто подписал петицию. Прошу прощения за то, что не информировала вас о ее прогрессе ранее.
Чуть более недели тому назад я подала официальные обращения в 3 инстанции - Министерство здравоохранения (идентификатор подачи MZDRX01CD6CY, дата регистрации 19.10.2020), Министерство социальных дел (čj. MPSV-2020/207371, зарегистрировано 19.10.2020) и в приемную Правительства ЧР (čj. 36175/2020-UVCR, подтверждение о регистрации 12.10.2020), из-за коронавируса заявления подавались в электронной форме. В каждом я указала ссылку на петицию, детально описала проблему страхования детей и предлагаемый вариант ее решения. Законный срок рассмотрения обращений, без учета возможного эффекта коронавируса, составляет 30 дней с момента регистрации обращения.

Dear supporters,
Thank you for signing the petition. Many apologies for not informing you on its progress earlier.
A week ago I have sent 3 official initiatives - to the Ministry of Health (registered under MZDRX01CD6CY on 19.10.2020), the Ministry of Social affairs (čj. MPSV-2020/207371, registered on 19.10.2020) and the Government of the Czech Republic (čj. 36175/2020-UVCR, registered on 12.10.2020), due to the COVID-19 all three initiatives had to be sent electronically. Every one contained the link to the original petition, detailed description of the problem with kids’ health insurance and the explanation of the suggested solution. The deadline for the decision, if not affected by COVID-19, should be 30 days.

Vážím si vaší podpory/Спасибо за поддержку/Thank you for the support,
Inessa Vasilevskaya


Inessa VasilevskayaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...