Petice za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému zdravotního pojištění

Kontaktujte autora petice

[Final update] law change published in Sbírka zákonů 21.06.2023

2023-06-21 11:21:16

Zákon vyhlášen 21. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 173/2023 Sb.

Public health insurance for kids is referenced in Part 4 and Part which become effective 01.01.2024.

Сегодня закон был опубликован в Собрании законов. Части 4 и 5, где определены общественные страховки для детей с внж, вступают в силу 01.01.2024.


Inessa Vasilevskaya

A way to cancel PVZP contract and receive a full refund

2023-06-12 09:47:13

Dear supporters,

looks like quite a few people were tricked by PVZP agents into 1-2 year long PVZP contracts for their kids under false pretenses.
Please keep in mind, that in case you conducted the insurance online, you legally have 14 days to cancel the contract and get a full refund.If you need any help with this - please contact me, I will do my best (free of charge of course).
 Друзья, если вас отдельные страховые агенты-таки заставили купить детям с внж пвзп на 1-2 года, и вы покупали страховку онлайн (не в офисе), то в течение 14 дней после заключения договора можно подать на возврат, обязаны вернуть всю стоимость.
Если нужна помощь - пишите, с удовольствием помогу забрать деньги у страховой мафии (разумеется, бесплатно)

Čl. 9
Změny a ukončení pojistné smlouvy. Zánik pojištění
11. Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy v době čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení poprvé dojde až na jeho žádost po uzavření smlouvy

Čl. 10
Pojistné
10. Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce 11. čl. 9 tohoto oddílu, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil.


Inessa Vasilevskaya

Public health insurance for non EU kids - signed by the president

2023-06-08 17:35:41

Dear supporters,

Yesterday the president signed the bill, so it's 100% certain - non-EU kids with long term residence permits and their families will forever forget about inadequate PVZP coverage starting 1.1.2024.

It has come to my attention that many insurance agents are currently trying to sell PVZP policies for 1+ years, without informing the parents that they will have an option of proper public health insurance. Do not fall into this trap, PVZP will not refund you any money, PVZP is required for children till 31.12.2023 only.

Друзья,

Вчера законопроект подписал президент - это значит, что с вероятностью 100% у детей из третьих стран с внж будут полноценные общественные страховки с начала следующего года.

Многочисленные источники подтвердили, что страховые агенты пытаются срочно впарить родителям для продления страховки PVZP сроком на год и больше, не сообщая, что с начала 2024 года у детей есть доступ к нормальному общественному страхованию. Пожалуйста, не ведитесь на этот обман, PVZP не вернёт вам денег при расторжении договора, помните, что коммерческая страховка ребенку нужна только до 31.12.2023.

 


Inessa Vasilevskaya

Public health insurance for children with long-term residence permits approved by the Senate, waiting for the President

2023-06-02 15:55:01

Dear supporters,

Yesterday (exactly on the International Children's Day) the Senate has approved public health insurance for non-EU children with long-term residence permits. Starting 01, Jan, 2024 no more taxpayers' children will fall victim to the Czech private health insurance companies.

Looks like we did it :)
Thank you for your support!

Vážení signatáři,

Včera (přesně na Mezinárodní den dětí) Senát schválil veřejné zdravotní pojištění pro děti ze zemí mimo EU s povolením k dlouhodobému pobytu. Od 1. ledna 2024 se již žádné děti daňových poplatníků nestanou obětmí českého soukromého zdravotního pojišťeni.

Vypadá, že se nám to povedlo :)
Děkuji za vaší podporu!

Друзья,

Вчера (очень символично, в международный день детей) Сенат одобрил включение детей с внж в систему общественного медицинского страхования. Начиная с 1 января 2024 года более чем двадцатилетнее хождение по мукам с неполноценными коммерческими страховками для детей останется в прошлом.

Закон еще должен поступить на подпись президенту, но кажется, что можно осторожно праздновать - мы это сделали :) После подписи будет еще один апдейт, но с 95% вероятностью коммерческую страховку pvzp на 2024 год покупать не нужно.

Спасибо за поддержку! 


Inessa Vasilevskaya

Public health insurance for children with long-term residence permits approved by the Parliament, waiting for the Senate

2023-04-24 16:53:08

Dear supporters,
We are half way there - the ST #387, that includes the vital change of public health insurance for children with long-term residence permits as OBZP, has been approved by the Parliament on Apr, 19, 2023. If the Senate approves it as well - 13.500 children of tax-payers will finally get access to the proper health insurance starting Jan, 1, 2024.

Many thanks to the Pirates party, the Ministry of Interior, the Ministry of Health, members of Mladi Lékaři and Doctor Čechov organizations, numerous brave parents who reached out and shared their stories despite legal threats from PVZP and many-many others. That is the furthest we have ever got to realization of our kids' right to health.

Thank you for your support, I sincerely hope that more great news will follow!

P.S. Russian and Czech update will follow shortly.


Inessa Vasilevskaya

Final decision to be taken today - 13 July, 14-00

2021-07-12 22:57:12

Dear supporters,

This update will be in English only as Sunday protest took its toll, sorry about that. For those interested in the event here is the link with photos and description

So, what has happened since last update:

1. The 3. hearing went awful - the Pirates' suggestion to make children with long-term residence eligible for public health insurance didn't get the quorum while the most controvertial suggestion of all times - to enforce monopoly of PVZP - did pass.

2. 3 senators - Václav Láska, Ivo Trešl and Ondřej Šimetka (you have our eternal gratitude, thank you for saving the day) - brought up the very same proposal as Petr Třešňák, František Kopřiva and Jan Čižinský did on the 23. June in the Senate. The suggestion was accepted to be discussed at the next Senate session on 1. July.

3. After a long and heated discussion the majority of senators voted in favor of kids and against PVZP Monopoly. The resulting changes were sent to the deputies of the lower house for the final discussion that will take place 13. July at 14-00. Basically there will be 3 options - the majority of present deputies votes for the Senate version (vzp for children and no PVZP monopoly), 101+ deputies vote for the version after 3. hearing (no vzp for children, PVZP Monopoly) or all changes there are, including the crucial Brexit ones, are discarded.

You can follow the web streaming here.

Fingers crossed!

DSC_05261.JPG


Inessa Vasilevskaya

2 days till another milestone

2021-05-31 21:42:35

Vážení signatáři,

TL;DR
Na konci roku 2020 nas podpořila Pirátská strana (dekuji, Piráti!), ve středu 02.06 poslanecky navrh č. 7803, podle kterého všechny deti budou mít VZP za podmínek úhrady měsíčního pojistného rodicem, půjde do 3. čtení. https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=1091

Před 219 dni jsem napsala poslední update. Během teto doby:
* Na konci podzimu 2020 jsem se obrátila na ombudsmana, ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, integrační centra a organizace pracující s migranty, několik reportérů a vládu - dostala jsem odpověď od ombudsmana, že pomoci mi nemůže, a od ministerstva zdravotnictví, které uvedlo, že problém nepojistitelnych a podpojištenych děti je věc zákonodárců, nikoliv jejich.
* Rozhodla jsem poslechnout radu ministerstva zdravotnictví a obrátila jsem se na Pirátskou stranu, která kupodivu mě podpořila. V březnu 2021 Petr Třešňák, Jan Čižinsky a František Kopřiva zveřejnili pozměňováci navrh č. 7803 o zahrnutí všech děti cizinců ze 3. zemi, které mají dlouhodobý pobyt, do systému VZP za podmínek úhrady jejich měsíčního pojistného rodičem jako za OBZP, viz https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=1091
Za 2 dni, tedy 02.06.21, navrh půjde do 3. čtení. Dnes jsem rozeslala předsedům poslaneckých klubů kolektivní dopis od rodičů děti s chronickými onemocnění s prosbou o podporu předmětného návrhu. Uvidíme, jak to dopadne.

* Taky před 5 měsíci jsem podala podnět č. 0056/2021 o nedostupné zdravotní péči pro děti cizinců v ČR petičnímu výběru Evropského Parlamentu, a před týdnem mně potvrdili, že podnět prošel validaci. Viz https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0056%2F2021/html/Petition-No-0056%2F2021-by-Inessa-Vasilevskaya-%28Russian%29-on-inaccessible-healthcare-for-third-country-nationals%27-children
Pokud neco nepůjde podle planu A ve středu, stale máme plan B :)

Дамы и господа,

TL;DR
В конце 2020 наша проблема получила поддержку Пиратской партии (спасибо, Пираты!), финальное 3 чтение предложенного ими решения - дать всем детям с видом на жительство полноценную общественную страховку с условием, что страховые взносы платят каждый месяц родители - состоится в эту среду 2 июня. Подробности тут https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=1091

Последний апдейт состоялся 219 дней назад, за это время:
* В конце осени 2020 я отправила с полсотни писем - омбудсману, министерству внутренних дел, министерству здравоохранения, министерству социальных дел, интеграционным центрам и организациям, работающим с мигрантами, паре журналистов и напрямую правительству. Офис омбудсмана сразу сказал, что они ничем не могут помочь, министерство здравоохранения дало понять, что проблема нестрахуемых детей не в их компетенции и если я хочу что-то поменять, то нужно менять закон.

* Решив, что минздрав плохого не посоветует, я написала в приемную Пиратской партии, и к огромному удивлению они откликнулись и согласились помочь. В марте 2021 Petr Třešňák, Jan Čižinsky и František Kopřiva представили их версию решения #7803 - включить всех детей с внж в систему общественного страхования при условии, что за детей будут платить ежемесячные взносы родители по тарифу как за безработных. Подробная информация тут https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=1091 (чешский).
Финальное третье чтение пиратского предложение состоится через 2 дня в эту среду, 02.06.21.
Сегодня я разослала коллективное письмо родителей детей с хроническими заболеваниями, для которых коммерческое страхование не работает от слова совсем, председателям всех 9 партий Парламента. Посмотрим, чем закончится дело в среду.

* Также 5 месяцев назад я подала жалобу #0056/2021 о невозможности получения полноценной медицинской помощи детям иностранцев в Чехии в комитет по петициям Европейского парламента. Неделю назад жалоба была признана валидной и зарегистрирована как ожидающая решения комиссии. Дополнительная информация здесь https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0056/2021/html/Petition-No-0056/2021-by-Inessa-Vasilevskaya-(Russian)-on-inaccessible-healthcare-for-third-country-nationals'-children
Если не все пойдет по плану в среду - что ж, перейдем к плану Б :)

Dear supporters,

TL;DR
At the end of 2020 our problem has gained support of
Pirátská strana (thank you, Pirates!) and the final 3. hearing of their suggested solution #7803 (to enrol all children who hold long-term residence permits into the public health insurance system on condition their parents pay the monthly premiums) will happen this Wednesday, Jun 2. More info here https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=1091

Last update I posted was 219 days ago and I feel like I owe you some details:
* At the end of autumn 2020 I have sent tens of cry-for-help letters to the public defender of rights, Ministry of Interior, Ministry of Health, Ministry of Social Affairs, a few integration centres and migrant-friendly institutions, several reporters and the Czech government, but my response rate was critically low. The public defender of right's office informed me there is nothing they can and the Ministry of Health made it clear that the problem of uninsurable and underinsured children should be solved by changing the law, not reaching out to them.

* Following the Ministry of Health's advice I reached out to Piratska strana, who have surprisingly answered my call and promised they will help. In March 2021 Petr Třešňák, Jan Čižinsky and František Kopřiva published their suggestion #7803 - to enrol all children with long-term residence permits into the public health insurance on condition their parents will pay the monthly premiums at the unemployed rate, more information https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=1091 (czech only).
The final 3. hearing will take place in 2 days on Jun, 2. Today I have sent out the collective letter from the affected parents of children with chronic condition, that was describing why the system of private health insurance is capable of covering the medical needs of health children only. Let's see how it goes this Wednesday.

* 5 months ago I filed a complaint #0056/2021 against the discriminatory Czech Republic's policy regarding children's access to health insurance to the European Parliament's Petition Committee. Last week I got a confirmation that my complaint was considered as a valid one and there should be some action taken on it. For more information see https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0056/2021/html/Petition-No-0056/2021-by-Inessa-Vasilevskaya-(Russian)-on-inaccessible-healthcare-for-third-country-nationals'-children
So if something doesn't go as planned on Wednesday, we got a plan B :)


Inessa Vasilevskaya

Progress update

2020-10-24 19:49:55

Vážení signatáři,
Děkuji všem za podporu této petici a omlouvam se že jsem vás neinformofala o skutečném stavu dříve.
Před týdnem jsem podala 3 oficiálné podněty - na Ministerstvo zdravotnictví (identifikator dokumentu MZDRX01CD6CY, data zaevidovani 19.10.2020), Ministerstvo sociálních věci (čj. MPSV-2020/207371, zaregistrováno dne 19.10.2020) a na podatelnu Vlády ČR (čj. 36175/2020-UVCR, potvrzeni o podání 12.10.2020), z důvodu koronaviru podání se uskutečnilo elektronicky. V každém podnětu jsem uvedla odkaz na petici, přesně popsala existujici problém a navrhovanou změnu. Pro rozhodnutí ještě běží lhůta 30 dni, pokud nebude prodloužena kvůli COVID-19.

Дамы и господа,
Большое спасибо всем, кто подписал петицию. Прошу прощения за то, что не информировала вас о ее прогрессе ранее.
Чуть более недели тому назад я подала официальные обращения в 3 инстанции - Министерство здравоохранения (идентификатор подачи MZDRX01CD6CY, дата регистрации 19.10.2020), Министерство социальных дел (čj. MPSV-2020/207371, зарегистрировано 19.10.2020) и в приемную Правительства ЧР (čj. 36175/2020-UVCR, подтверждение о регистрации 12.10.2020), из-за коронавируса заявления подавались в электронной форме. В каждом я указала ссылку на петицию, детально описала проблему страхования детей и предлагаемый вариант ее решения. Законный срок рассмотрения обращений, без учета возможного эффекта коронавируса, составляет 30 дней с момента регистрации обращения.

Dear supporters,
Thank you for signing the petition. Many apologies for not informing you on its progress earlier.
A week ago I have sent 3 official initiatives - to the Ministry of Health (registered under MZDRX01CD6CY on 19.10.2020), the Ministry of Social affairs (čj. MPSV-2020/207371, registered on 19.10.2020) and the Government of the Czech Republic (čj. 36175/2020-UVCR, registered on 12.10.2020), due to the COVID-19 all three initiatives had to be sent electronically. Every one contained the link to the original petition, detailed description of the problem with kids’ health insurance and the explanation of the suggested solution. The deadline for the decision, if not affected by COVID-19, should be 30 days.

Vážím si vaší podpory/Спасибо за поддержку/Thank you for the support,
Inessa Vasilevskaya


Inessa VasilevskayaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...