Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Zakladatel a vlastník obchodu s potravinami Alfie Oaks

2021-02-11 13:31:11

Oznámení na dveřích obchodu Alfieho Oakse:

"Ti v naší úžasné vládě nařídili všem osobám vstupujícím do vnitřních zařízení, aby nosili masku. Máte-li zdravotní problém, který Vám brání v nošení masky, toto nařízení se na Vás nevztahuje.

"Podle zákona o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění a 4. dodatku nejsme oprávněni zjišťovat Váš zdravotní stav. Pokud Vás tedy uvidíme bez masky, budeme předpokládat, že máte zdravotní problém a uvítáme Vás uvnitř, abychom tím podpořili naše podnikání."
seed-to-table-mask-exemption-sign-wink.png

"V našem obchodě (https://www.facebook.com/OakesFarmsMarket) jsme již od prvního dne nikdy nenosili masky. Já jsem ve svém životě nikdy nenosil masku. Máme 3200 zaměstnanců a kdokoliv chce nosit masky, tak je může nosit. Každý zákazník, který sem přijde, může nosit masku a většina z nich si zvolila, že masku nebude nosit. A je pro to důvod, jelikož lidé neumírají a to mohu více vysvětlit v delším videu. Mnoho lidí se každý den stěhuje na Floridu, protože my zde nemáme ta absurdně směšná striktní opatření... Pokud by toto byl velice nakažlivý a smrtelný virus, v což média chtějí abyste věřili, proč 3200 mých zaměstnanců během posledního roku neonemocnělo, zatímco se objímali či líbali? My žijeme naše životy. Jíme zdravě. Máme silný imunitní systém. My se nebojíme toho viru... Nikdy bych si nevzal vakcínu. Raději bych se střelil do ramene. Lidé jsou nadšení, že se někdo postavil této šílenosti. Chápu, že někteří z vás jsou vystrašení k smrti, protože sledujete média. Musíte vypnout televizi. Lži z médií jsou ten 'virus'... Nikdo z našich zaměstnanců nezemřel. Podle národního průměru již mělo zemřít 4.8% z našich zaměstnanců. Máme zde méně nemoci oproti národnímu průměru a důvodem je to, že volně dýcháme, máme dostatek slunce, jíme zdravě."
"V článku uvedl, že se nejvíce obává toho, že dojde k přeplnění nemocnice zde v Naples. To je týden staré. Sestra, která v nemocnici pracuje, tam pořídila video... a řekla, že nikdy k přeplnění nemocnice nedošlo a momentálně je v nemocnici o 20% méně lidí než v minulém roce."

(https://banned.video/watch?id=602302c55afbbf2d0c8c63fd)


David Petrásek

Lékařka a právnička Dr. Simone Gold

2021-02-07 19:37:20

"Jeden kontinent, který byl ušetřen, je Afrika, kromě Jižní Afriky. Úmrtnost v Africe je mimořádně nízká. Pro ty z Vás, kteří mě nesledujete na Twitteru na "America's Frontline Doctors", je tam mnoho videí a jedno z mých oblíbených je naše přednáška o subsaharské Africe. Lidé o tom zkrátka neví. V Americe se míra úmrtnosti pohybuje asi v rozmezí 800 osob na milion. V Indii odpovídá úmrtnost zhruba 70 osobám na milion, tedy jen 10% z úmrtnosti v Americe, protože v Indii mají velmi liberální politiku pro hydroxychlorochin. V subsaharské Africe, nejchudší oblasti světa, žádné společenské rozestupy, žádné masky, žádné jednotky intenzivní péče, zde mají úmrtnost představující 1% z úmrtnosti v západních zemích. Jedno procento. Jsem přesvědčena, že je to způsobeno díky široce dostupnému hydroxychlorochinu. Nemyslím si, že pro to existuje nějaký jiný důvod. I kdyby tu byl nějaký další důvod, tak není možné tvrdit, že to hůře postihuje černošskou populaci."

"Lidi ve věku 50 až 70 let s vážnými již existujícími zdravotními problémy odrazujeme od experimentální vakcíny. Říkáme to proto, že se domníváme, že tyto experimentální vakcíny představují větší riziko, než včasná profylaxe pomocí dlouhodobě používaných léků, kterými jsou například hydroxychlorochin nebo ivermektin." (https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html)


David Petrásek

.

2021-02-06 10:44:17

https://c19ivermectin.com/ - databáze klinických studií s ivermektinem, hydroxychlorochinem, vitaminem D, zinkem, ...
isummary.png

Sběr dat o COVIDu-19, komorbidity a federální zákon - Historická retrospektiva:
"Desítky tisíc Američanů zemřeli bez přístupu k potenciálně život zachraňujícím lékům, jako je hydroxychlorochin, nebo k výživovým terapiím, jako je intravenózní podání vitaminu C."
"Politiky veřejného zdraví, které vytvářejí další vedlejší škody při pokusu vyhnout se infekci s mírou zotavení 99.05% u velké většiny občanů, musí být objektivně prozkoumány a kriticky zpochybněny, má-li být dosaženo života ve zdravé společnosti."
"U 6% úmrtí byl COVID-19 zmíněn jako jedinná příčina. U úmrtí s již přitomnými nemocemi nebo příčinami navíc ke COVIDu-19 bylo v průměru přítomno 2.9 dalších nemocí nebo příčin úmrtí." (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities)

Nové pokyny CDC pro vykazování zemřelých z 24. března: "COVID-19 by měl být uveden v úmrtním listu u všech zemřelých, u nichž nemoc způsobila nebo se předpokládá, že způsobila nebo přispěla k úmrtí." (https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf)

Celkový počet vykázaných obětí COVIDu-19 při použití nových pokynů z 24. března 2020 v porovnání s odhadovaným počtem zemřelých, pokud by se použily standardní pokyny z roku 2003:
CDC-Illegal-COVID-Deaths.jpg(https://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/CDC-Illegal-COVID-Deaths.pdf)


David Petrásek

Zákonodárci v Minnesotě požadují audit úmrtních listů (prosinec 2020)

2021-01-25 13:18:22

Členka Sněmovny reprezentantů Mary Franson: "Obdržela jsem syrová data od MDH o úmrtních listech a jednalo se o mnoho dat. Sestavila jsem tým bystrých lidí, kteří provedli analýzu těchto syrových dat. Znovu vytvořili graf každodenních úmrtí a uvedli několik příkladů, ve kterých byl COVID zásadní příčinou úmrtí a případy ve kterých byl pouze zmíněn."

Senátor a lékař Scott Jensen: "Prohlédnuli jsme 2800 úmrtních listů a zjistili jsme, že u 2000 z těchto byl COVID zásadní příčinou úmrtí, ale u dalších 800 nikoliv. To by znamenalo, že ta čísla jsou nafouknutá o 40%."

Členka Sněmovny reprezentantů Mary Franson: "Mám zde několik příkladů a byla jsem z toho z jištění v šoku Scotte, opravdu v šoku. Máme zde autonehodu - pasažér byl katapultován z vozidla, ale v systému byl uveden COVID, takže se to počítalo jako úmrtí na COVID. Dalšími příklady, kdy COVID nebyl zásadní příčinou úmrtí, byl: pád, sladkovodní utonutí, demence, infarkt a mnohaorgánové selhání... Toto jsou veřejná data. Každý o ně může zažádat."

Senátor a lékař Scott Jensen: "Tato fakta, která máte, nepochází z nějakého tajného pokladu, ale z Ministerstva zdravotnictví... Toto není problém jen v Minnesotě, to je globální problém. Znám se s lékaři ze Spojeného Království a z evropských zemí."
(https://www.bitchute.com/video/CfYYGzRQ2HXT/, https://www.bitchute.com/video/kaRWlJ0RpYIN/)


David Petrásek

Respirátory vs chirurgické masky

2021-01-21 23:19:50

Randomizovaná klinická studie, kterou dokončilo 2371 osob a ve které se sledovala četnost laboratorně potvrzených infekcí chřipky, kterých bylo celkem:
--> 193 (7.2%) u skupiny s chirurgickými maskami
--> 207 (8.2%) u skupiny s respirátory
Studie nenalezla žádný statisticky významný rozdíl mezi skupinami a probíhala 4 roky v 7 zdravotnických centrech v USA.
(https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214)

Meta-studie z roku 2020: "Použivání respirátorů N95 ve srovnání s chirurgickými maskami není spojeno s nižším rizikem výskytu laboratorně potvrzené chřipky. Studie naznačuje, že respirátory N95 by neměly být doporučovány široké veřejnosti a zdravotnickým pracovníkům bez vysokého rizika ohrožení, kteří nejsou v těsném kontaktu s pacienty s chřipkou nebo s podezřelými pacienty."
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381)

Přehledová studie z roku 2017: "Při ochraně zdravotnických pracovníků před SARS neexistoval žádný významný rozdíl mezi respirátory N95 a mezi lékařskými maskami."
(https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747)

Meta-studie z roku 2016: "Vybrali jsme 6 klinických studií (3 randomizované kontrolní studie, 1 kohortní studie, 2 případové kontrolní studie) a 23 náhradních expozičních studií. V metaanalýze klinických studií jsme neshledali žádný významný rozdíl mezi respirátory N95 a chirurgickými maskami v souvislosti s výskytem laboratorně potvrzené respirační infekce."
(https://www.cmaj.ca/content/188/8/567)

Hlavní hygienička Jarmila Rážová: "Je zcela určitě bezpečnější nosit FFP2, nikoliv roušku."
(https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-v-cesku-razova-rousky-respiratory_2101201201_pj)

N95 a FFP2 jsou přibližně ekvivalentní.
Účinnost filtru N95: alespoň 95%
Účinnost filtru FFP2: alespoň 94%
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7248188/, https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf)

Přibližná cena chirurgické roušky: 0.84 Kč
Přibližná cena respirátoru: 12 Kč


David Petrásek

Masky

2021-01-12 21:14:25

Obzervační studie uvedená v mimořádném opatření z 23. listopadu 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7588529/): „27. února 2020, v raných fázích vypuklé nákazy COVIDu-19, Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že nošení masky jakéhokoli typu se pro asymptomatické osoby nedoporučuje (3). Důvodem v té době bylo vyhnout se zbytečným nákladům, zátěži při nákupu a falešnému pocitu bezpečí (3). Několik systematických přehledových studií nenalezlo přesvědčivé důkazy na podporu rozsáhlého používání masek na veřejnosti k ochraně před respiračními infekčními chorobami, jako je chřipka a těžký akutní respirační syndrom (SARS) (4–6).“

Přehledová studie z roku 2010 (https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05) uvádí, že: „Existují určité důkazy podporující nošení masek nebo respirátorů během nemoci na ochranu ostatních a důraz na nošení masek na veřejnosti během nemoci může pomoci snížit přenos viru chřipky“.

Přehledová studie z roku 2017 (https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747) o účinnosti masek a respirátorů nošených zdravotnickým personálem uvádí:

 • „Nenašli jsme žádné jasné výhody lékařských masek a respirátorů N95 proti pH1N1.“
 • „Důkazy o ochranném účinku masek nebo respirátorů proti virovým respiračním infekcím, vzácnější výsledek, nebyly statisticky významné, ačkoli to může naznačovat nedostatečnou statistickou sílu těchto studií, spíše než nedostatek ochranného účinku.“
 • „Předchozí přehledové studie pojednávaly o výkonu respiračních osobních ochranných prostředků (rOOP) v komunitních a zdravotnických zařízeních, ale nekvantifikovaly jejich ochranný účinek [8, 12]. Jedna nedávná metaanalýza porovnávala účinnost respirátorů N95 a lékařských masek, ale neporovnávala jejich účinnost proti kontrolní skupině bez masek [13]. Tyto informace jsou zásadní pro posouzení užitečnosti univerzálních zásad pro používání masek ve vztahu k cílenému použití rOOP během vysoce rizikových procedur, protože univerzální zásady mají značné nevýhody, pokud jde o osobní nepohodlí a kvalitu péče.“
 • „Současné pokyny pro používání rOOP ve zdravotnických zařízeních jsou založeny na omezených důkazech o jejich účinnosti [4]… Výsledky jsou tedy často nesourodé, což vede k nekonzistentním mezinárodním směrnicím [8, 9] a doporučením protichůdných postupů [10, 11].“
 • Lékařské masky [5] mohou pomoci chránit uživatele před velkými kapkami [6, 7]. Liší se tloušťkou a propustností a nejsou certifikovány na ochranu uživatelů před infekcí přenášenou vzduchem [6].

David Petrásek

Dr. Knut Wittkowski (Červenec 2020)

2021-01-11 22:37:25

"Nemůžeme bojovat proti šíření, můžeme ho usměrnit. Buď se to bude šířit v mladé a zdravé populaci a zemře málo lidí nebo se to bude šiřit mezi staršími a ohroženými a způsobí to hodně úmrtí. Můžeme tomu dát směr, ale nemůžeme s tím bojovat. Nemůžeme bojovat s přírodou. Příroda vždy vyhraje... Takže zabraňováním rozšiřování mezi mladými a zdravými se pravděpodobně zvýší počet zemřelých. A to samé platí pro nošení masek. Pokud se snažíte předejít tomu, aby mladí a zdraví byli infikováni, jelikož nosí masky, bude se to šířit více mezi starými a ohroženými lidmi a způsobí to více úmrtí. To jsou zákony přírody."
"Nejhorší, co můžete udělat během epidemie pro to, aby epidemiolog nemohl posoudit situaci, je změnit definici toho, o čem se podávají zprávy a v této epidemii se definice toho, co je smrt, co je související s úmrtím a co je případ, to vše neustále měnilo. Téměř každý týden se objevovala nová definice, díky čemuž je nemožné porovnat data, která jsme předtím shromáždili s daty, která jsme shromáždili po změně definice. Z počátku byly případy definovány jako lidé, kteří zemřeli na nemoc nebo kvůli viru. Pak se za případ považovalo to, když někdo zemřel s virem. Pak případem bylo to, když někdo zemřel v situaci, kdy se vědělo, že se vir rozšiřuje. A teď jsou případem lidé, kteří byli pozitivně testováni, ale nemají žádné symptomy. Takže procházejí obdobím s bezpříznakovou infekcí k tomu, aby byli za několik dnů imunní a tito lidé se nazývají jako případy..."
"Tato nemoc je špatná chřipka hlavně pro starší lidi trpící zároveň dvěma a více nemocemi. Jinak je to chřipka, jako každá jiná chřipka, kterou jsme viděli za posledních 100 let."
"Pokud je to virus, který jsme ještě předtím neviděli v této konkrétní podobě, tak nemáme vakcínu a proto čekat několik měsíců na vakcínu, pokud samotné rozšíření viru potrvá jen několik týdnů, je něco, co nepovažuji za velmi rozumnou strategii jak se vypořádat s virem respiračního onemocnění."
"Toto se příliš neliší od chřipek, které jsme dosud viděli. Odhadovalo se, že v USA zemře 25 000 až 65 000 osob. Nyní je to vyšší. Ale je to z části vyšší kvůli tomu, že se zavedla zmírňující opatření. Bez těchto opatření by se to pravděpodobně blížilo k běžné horší chřipce."
"Byly kontraproduktivní [akce vlády] a důvodem pro zvolení těchto strategií bylo to, že žádný kvalifikovaný epidemiolog nebyl vyslyšen. Pracovní skupina v USA nezahrnuje nedinného epidemiologa, ani jednoho lékaře se zkušenostmi s respiračními onemocněními"
"Viděli jsme, že v Číně, ve Wuhanu a viděli jsme to v Jižní Korei, že když se nesnažíte zastavit nebo zmírnit šíření takového respiračního onemocnění, šíří se to během 3-5 týdnů"
"Některé chřipky jsou více nebezpečné pro mladé lidi. Jiné chřipky, jako tato, jsou více nebezpečné pro staré lidi."
"Je zcela nemyslitelné, proč by jeden pokračoval s vypnutím společnosti i po 18. dubnu 2020. Nebyl k tomu jedinný důvod... Data tu byla. Robert Redfield je prezentoval pracovní skupině v Bílem Domě. Tato data ukazovala, že epidemie v podstatě skončila... a již nepanoval žádný stav nouze a nebylo to urgentní a strach z toho, že by se přeplnily nemocnice se nedal ospravedlnit... Věděli jsme, že je to epidemie, kterou jsme schopni zvládnout, tak jako každou epidemii předtím."
(https://www.bitchute.com/video/hAO1NUa4ZVRr/)


David Petrásek

Dr. Knut Wittkowski

2021-01-07 12:56:55

"Náš imunitní systém nevytváří pouze jednu protilátku, ale hned několik a to proto, když virus zmutuje, aby přesto mohl být rozpoznán a infikované buňky mohly být zneškodněny. Pokud ale dáte viru hodně času, tak může vir několikrát po sobě zmutovat a ve výsledku získáme soubor únikových mutací, kdy virus najednou není imunitním systémem nadále rozpoznán. To zabere čas. Běžně se viry respiračních nemocí v populaci vyskytují pouze po několik týdnů, možná 2 měsíce a to není dostatečně dlouho. Se zavedením zmírňujících opatření a omezeních ve společnosti ten stejný virus zůstal v populaci šest měsíců nebo déle. A to postačilo pro vznik těchto únikových mutací ve Španělsku a pak se to rozšířilo po Evropě a také to přišlo do USA."

"COVID-20 je nemoc, která vznikla díky opatřením ve Španělsku, jenž byly jedny z nejkrutějších v Evropě. Pokud zavedeme další celospolečenská opatření a pak zase další, pokud budeme znovu oplošťovat křivku, pokud dáme viru více času pro mutaci, dopracujeme se ke COVIDu-21. Tuto hru můžeme hrát donekonečna. Zmírňující opatření vytvářejí další generaci virů."

"Měli bysme ochránit staré lidi a ty, jenž jsou ohroženi. To je ta populace, která musí být izolována, ochráněna. To udělali a velice efektivně v Jižní Korei. Tam izolovali sestry a veškerý personál v pečovatelských domovech a nedovolili jim odejít a vrátit se zpět. Pokud toto uděláte, zabránite viru proniknout dovnitř a nikdo neonemocní. Běhěm doby, kdy jsou ohrožené skupiny izolované, virus se mezitím může šířit ve zbytku populace a vytvořit tu úděsnou imunitu stáda."

O vakcíně Pfizeru: "Méně jak 0.5% lidí bylo chráněno a mělo z vakcinace užitek. A to proto, že měli skupiny o velikosti 22000 lidí a v kontrolní skupině mělo zhruba 80 lidí alespoň jeden symptom. Ve skupině, která nedostávala placebo, se jednalo pouze o 10 lidí. Takže 80 lidí ve skupině 20000 lidí mělo užitek z vakcinace a to je velice malé číslo. Zvláště, když si uvědomíte, že ti, kteří v této studii onemocněli, nikdo z nich evidentně nezemřel a nikdo podle všeho neměl těžký průběh nemoci. Takže celkový užitek byl velmi malý."

(https://www.bitchute.com/video/qXnAjUwJoP0n/)

Již na začátku května Dr. Knut Wittkowski sdělil o opatřeních ve Švédsku: "Myslím si, že je to velice dobrá strategie a nebyli jsme svědky katastrofy, kterou zde lidé očekávali. Daří se jim velmi dobře. Možná mají více infekcí než sousední Dánsko a Norsko, ale to budeme vědět až na konci, jelikož nevíme, zda jde pouze o posun. I kdyby bylo množství nakažených o 20% vyšší ve Švédsku než v Norsku - to je nic v porovnání s devastujícím účinkem, který je způsoben vypnutím společnosti a ekonomiky."
"Měli jsme zavřít všechny pečovatelské domovy v USA, zaplatit personálu přesčasy, takže by tam s těmi lidmi mohli zůstat po 3-4 týdny a nikdo by se nevpustil dovnitř. Tím by se předešlo tisícům úmrtí. Bylo by to mnohem účinnější než potencionálně kontraproduktivní uzavírání škol."
"Myslím, že bysme měli otevřít vše, nevidím důvod, proč by se mělo dále čekat."
(https://www.bitchute.com/video/zMOhSIrHSxAt/)


David Petrásek

Francouzská studie: "chřipka vs COVID-19" (2. část)

2020-12-25 19:08:12

Švédsko: Úmrtnost byla vyšší na přelomu let 1995/1996 a v lednu 2000 v porovnání s dubnem 2020. V lednu 1993 byl celkový počet zemřelých (11057) vyšší porovnání s dubnem 2020 (10 458).

sweden.png(https://www.scb.se/en/About-us/news-and-press-releases/april-was-the-month-with-the-highest-mortality-rate-in-more-than-20-years/, https://twitter.com/FrankfurtZack/status/1280769248680464384/photo/1, https://emanuelkarlsten.se/more-swedes-died-in-one-month-1993-and-2000-compared-to-april-2020-why/)

Skotsko: vrchol sezóny v roce 2000 byl vyšší než v roce 2020
skotsko2020.pngskotsko2000.png(https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/statistics-by-theme/vital-events/general-publications/weekly-and-monthly-data-on-births-and-deaths/weekly-data-on-births-and-deaths)

Týden s nejvyšší celkovou úmrtností v ČR v roce 2020:
44. týden - 39,3 na 100000 obyvatel (výpočet: 4205 * 100 000 / 10690000)
              - to je téměř shodné s vrcholem sezóny 1982/1983 a o něco vyšší než vrchol sezóny 1995/1996
TK_chripka_rijen_2019_Kyncl.png(http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Chripka/TK_chripka_rijen_2019_Kyncl.pdf, https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr)

Do jaké míry měl COVID-19 vliv na celkovou úmrtnost?
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-zacatku-listopadu-zemrely-v-cesku-navic-stovky-lidi-na-covid-to-nebylo-40345277

iDNES v roce 2006: "Lékaři hledí na chřipku s respektem - už proto, že v historii opakovaně vyhlazovala během velkých epidemií miliony lidí a že se velké pandemie vracejí každých dvacet třicet let. A poslední proběhla v roce 1982" (https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/zacina-vek-epidemii-ukazaly-viry-poslednich-let.A060423_135037_zdravi_ad)


David Petrásek

Francouzská studie: "chřipka vs COVID-19" (1. část)

2020-12-23 18:01:25

Studie: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30527-0/fulltext

O této studii se psalo například zde:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-pro-popirace-vedci-srovnali-covid-19-a-chripku-134425
https://theprint.in/health/covid-far-more-serious-than-flu-death-rate-nearly-three-times-higher-finds-lancet-study/568931/
https://www.euronews.com/2020/12/18/covid-19-three-times-deadlier-than-seasonal-influenza-large-french-study-reveals

Tato retrospektivní studie má nízkou výpovědní hodnotu, jelikož:
Autoři studie porovnávali pacienty, kteří byli hospitalizováni s COVIDem-19 v období od 1. března do 30. dubna 2020 s pacienty, jenž byli hospitalizováni se sezónní chřipkou ve Francii v období od 1. prosince 2018 do 28. února 2019. Je vidět, že každá chřipková sezóna je jinak závažná, například:
--> USA (2018/2019): 34 200 zemřelých - https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html
--> USA (2017/2018): 61 000 zemřelých - https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm

Nebo-li, pokud by si autoři studie vybrali jinou chřipkovou sezónu, výsledek by byl také jiný:
--> Během chřipkové sezóny 2018/2019, kterou autoři studie použili pro porovnání, zemřelo ve Francii 8 100 osob
--> V sezóně 2017/2018 zemřelo ve Francii kvůli chřipce 13 000 osob
--> V sezóně 2016/2017 zemřelo ve Francii kvůli chřipce 14,400 osob (z toho více než 90% u lidí ve věku 75 a více let)
(https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/article/surveillance-de-la-grippe-en-france-saison-2016-2017,
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/article/surveillance-de-la-grippe-en-france-saison-2017-2018,
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/article/surveillance-de-la-grippe-en-france-saison-2018-2019)

Sami autoři ve francouzské studii přiznávají, že: "Nemůžeme s jistotou říci, zda je sezónní chřipka 2018–19 reprezentativní pro všechny sezónní chřipky..."

Velká Británie: "Poslední vážná chřipková epidemie nastala v letech 1999/2000, během níž zemřelo 22 000 lidí, což je desetinásobek průměrné sezónní chřipky."
(https://www.theguardian.com/society/2008/dec/24/health-flu-outbreak)
Anglie a Wales: Vrchol sezóny 1999 překonal ten v roce 2020
cotwartboard-9-4x.png
(https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-peak-in-weekly-deaths-during-pandemic-is-among-highest-on-record-even-with-lockdown-measures)

Prof Francois Balloux uvedl na svém Twitteru: "Denní nadměrná úmrtí ve Francii (posledních 60 let). Červeně: jarní vlna COVID19 2020; žlutě: vlna veder 2003; modře: chřipka H3N2 1969/70 zimní vlna. Oblasti pod křivkou (tj. nadměrná úmrtí) nejsou pro tyto tři události tak odlišné."
Prof_Francois_Balloux.jpeg
(https://twitter.com/ballouxfrancois/status/1264841432973672448)

Nakonec se přesně neví, do jaké míry je za nadměrná úmrtí v roce 2020 odpovědný COVID-19, jelikož:
--> "Pacienti se statusem 'neresuscitovat' měli významně zvýšený poměr rizika úmrtí ve srovnání s pacienty bez statusu 'neresuscitovat'. Jedno z vysvětlení těchto výsledků je, že více pacientů se statusem 'neresuscitovat' zemřelo, protože nebyli resuscitováni." (https://www.cidjournal.com/article/S0738-081X(20)30231-5/fulltext)
"Mluvila jsem s jedním paramedikem, který mi řekl, že jednou nabrali zhruba padesátiletého muže, který měl astmatický záchvat vzadu v sanitce. Na jeho nose bylo označení 'neresuscitovat', takže nic neudělali, aby mu pomohli - proti svým instinktům a muž zemřel." (https://www.bitchute.com/video/H2SciJCvXgV5/)
Francouzská studie: "Informace týkající se příkazů o neposkytnutí resuscitace nebyly k dispozici v naší databázi, ani údaje o etnickém původu, protože jejich sběr není ve Francii povolen."
--> již zmíněná studie (poslední stránka v této sekci): https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
--> Sestra v utajení zdokumentovala situaci na jaře 2020: https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...