PROTI ZAVEDENÍ COVIDPASSU EU, KTERÝ DISKRIMINUJE NEOČKOVANÉ OBČANY

My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, žádáme vládu České republiky: 

1) zajistit, aby orgány státní správy nediskriminovaly občany České republiky, kteří nejsou držiteli COVIDPASSu EU nebo očkováni, a aby k podobnému nediskriminačnímu postupu vyzvaly i orgány územní, profesní i zájmové samosprávy,

2) zajistit, aby fyzické osoby, OSVČ, zaměstnanci, příjemci sociálních dávek, osoby, jimž je vyplácen vdovský, vdovecký, sirotčí, invalidní nebo starobní důchod, osoby, jimže je vyplácen příspěvek v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nezletilé osoby, studenti ani žádní jiní občané České republiky nebyli žádným způsobem nuceni k očkování proti COVID-19 ani nuceni k pořízení COVIDPASSu EU, ať již mimořádnými opatřeními, správními rozhodnutími, podmíněností dávek a jiných plateb ze strany státu nebo přístupem ke službám poskytovaným občanům státem, veřejnoprávnoprávními korporacemi, jinými osobami s majetkovou účastí státu nebo jakýmkoli jiným způsobem,

3) zajistit, aby právnické osoby, ať již velké podniky, malé a střední podniky nebo jakékoli jiné právnické osoby nebyly ze strany státu, veřejnoprávnoprávních korporací, jiných osob s majetkovou účastí státu nebo jakýmkoli jiným způsobem nuceny k tomu, aby zajistily očkovanost proti COVID-19 nebo opatření si COVIDPASSu EU, a to u svých zaměstnanců, členů orgánů právnických osob nebo spolupracujících osob, 

4) zajistit, aby občané České republiky byli dostatečně veřejně informováni, že očkování proti COVID-19 ani pořízení COVIDPASSu EU není povinné, a že na nikoho nesmí být vyvíjen politický, sociální nebo jiný tlak, aby se očkoval nebo si pořídil COVIDPASS EU, pokud si to nepřeje,

5) zajistit, aby osoby, které podstoupí očkování proti COVID-19 nebo jsou držiteli COVIDPASSu EU, neměly výhody před ostatními (např. jít do kina nebo do restaurace, když neočkovaní nemohou, nenošení roušek nebo respirátorů na místech, kde je ostatní lidé musí nosit, různé slevy apod.),

6) zajistit, aby v České republice nebyl zaveden COVIDPASS EU, tedy jakýkoli elektronický nosič informace mimo jiné o provedeném očkování proti COVID-19, který by jeho držiteli dával práva, která ostatní lidé nemají nebo ho zbavoval povinností, které mají jiní lidé, ať již je takový nosič nošen samostatně (např. v rámci karty) nebo nahrán jako aplikace do mobilního telefonu apod., 

7) zajistit, aby Česká republika nevyslovila souhlas se zavedením COVIDPASSu EU, ať již s platností i na území Evropské unie nebo s platností pro teritorium jiných států Evropské unie.

Děkujeme za Váš podpis této petice. 

Karla Maříková, Tomio Okamura, Jaroslav Holík Karla Maříková, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Karla Maříková, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...