zákaz uplatňování práva šárija, na území České republiky

Kontaktujte autora petice

informace o podpisovém archu a postup při vyplňování archů

2016-05-21 11:02:17

Informace pro organizátory podpisů:                   

Postup při vyplňování archů a další.  

Evropský soud pro lidská práva, Strasbourg, Rozsudkem, ze dne 13. února 2003, potvdil, že uplatňování práva  šaría je neslučitelné s demokratickým uspořádáním. ( Případ Refah Partisi vs. Turecko) Podle článku 11, Úmluvy listiny Lidských práv, pro nesoulad  pravidel trestního práva, nerovnoprávného  postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů.   Petice je sestavena a v celém průběhu bude postupováno podle Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  -  Cílem Petice je iniciovat v Parlamentu ČR, (Senátu a vládě ČR) jednání o přijetí Zákona(ů) na ochranu občanů ČR před  porušováním práv a svobod, zakotvených v Ústavě ČR.   Postup při vyplňování archů:   Je třeba, aby údaje o občanovi byly čitelné, nejlépe hůlkovým písmem. Občan ČR, „dobrovolník“, který se rozhodne přispět sběrem podpisů k této Petici listinnou formou může zajistit jakýkoliv počet podpisů. Podrobnosti postupu: -/ na první arch se dobrovolník zapíše na pořadové č. 1. (Arch má 20 řádků); -/ u případných dalších archů bude číslování od 21, 41, 61, (vždy) atd., není podmínkou 20 podpisů na (posledním) listu; -/ v případě chyby v zápisu – řádek jednou čarou přeškrtnout a pokračovat na dalším řádku, číslování neměnit (neplatný hlas, není na závadu petice, zohlední se v součtu); -/ před odesláním na adresu uvedenou níže, nebo předání k odeslání, zkontrolovat na každém archu dole místo sbírání podpisů, datum a svůj čitelný podpis. -/ doporučujeme přiložit lístek s kontakty (tel., mail) dobrovolníků – pro případné dotazy.     (Pro předložení Petice budou archy seřazeny a očíslovány podle míst a termínů vyplnění.)   Několik ukázek z práva šáría a odkazy:        -/ Ženy mají poloviční práva než muži, muž může ženu trestat za neposlušnost i bitím; -/ V případě nevěry je trest pro ženu, smrt ukamenováním;     -/ Když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně zřekne Alláha, zaslouží si smrt; -/ Káfir (nemuslim, třetiřadý občan) není rovnocenný muslimovi, pokud se proviní proti učení proroka Mohameda, zaslouží si smrt, usmrcení (džihád) je svatým činem …; https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI   Dr. Bill Warner – Brno https://www.youtube.com/watch?v=xRHNopee9wA   Dr. Bill Warner - imigrace http://gloria.tv/media/QrketPv4z4U   Prof. Piťha http://gloria.tv/media/UyCQAWitH74  Doc. filozofie David Wood http://www.liveleak.com/view?i=171_1455399136  Pan prezident Zeman, Bratislava https://www.youtube.com/watch?v=4JOuMY7UAP8  Švédsko, Muslim podporuje IS Porážka mohamedánů u Vídně 1683 zachránila křesťanskou Evropu na 330 let.   Žádný z našich politiků, od r. 2003, nic podobného nenavrhl! Jen pan prezident se zmiňuje o možném nebezpečí a je za to mnohými kritizován!?!     Prosíme, z důvodů nedostatku fin. prostředků o příspěvek na Petici, ve formě úhrady potřebného tisku petičních archů a poštovného na jejich odeslání. Děkujeme.   

Úplně vyplněné archy zasílejte na adresu: Miroslav Vokřínek, box0, 273 61 Velká Dobrá. Info: ( http://www.petice24.com/zakaz_uplatovani_prava_aria_na_uzemi_eske_republiky )  

Autoři Petice děkují všem spolupracovníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem přičiní k jejímu úspěšnému zpracování a předložení Parlamentu ČR. My, občané ČR, podepsáni pod touto peticí, žádáme, doplnit právní řád ČR, ústavním zákonem tak, aby obsahoval výslovný zákaz uplatňování  a jakékoliv propagace a šíření „práva šáría“, na území ČR. Nejde o omezení náboženské víry, omezení rasy nebo přesvědčení. Jde o zcela legální omezení postupů, předpisů a zvyklostí, které jsou, již nyní, v hrubém rozporu s ústavou ČR. Žádáme rovnost všech, žádáme sekulární uspořádání, tj. náboženské předpisy nesmí být nadřazeny ÚSTAVĚ, nebo jiným zákonům.    

Podpisový arch.

Poř.č.  Jméno                  Příjmení                      Adresa bydliště                (úplná)              Podpis

1      

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

11

12.

13

14

15

16

17

18

19

20.

     V …………………………… dne …………………        Za správnost: ……………………..


Bc. Vladimír Holiš, Ing. Miroslav Vokřínek

proč žádáme o zákaz práva šaria v ČR:

2015-11-14 10:07:47

Vážení přátelé, spoluobčané, lidé.             

Věnujte, prosím, 2 až 3 minuty, této, velmi důležité informaci a rozhodněte se dle svého uvážení, co uděláte.   Co jsme. Občanská iniciativa (zatím) - „Stop terorizmu“.    

Kdo jsme. Lidé. Konkrétní občané, kteří se rozhodli svými skromnými prostředky, přimět Parlament ČR  „NĚCO“ udělat pro NÁS, všechny občany.    

Kdo začal.  Bc. Vladimír Holiš z Hodonína – autor internetových petic „O právu šáría“, Ing. Miroslav Vokřínek z Velké Dobré – organizace petice „O právu šáría“ v „papírové formě“ s podpisy občanů podle zákona „o právu petičním“ č. 85/1990Sb.  

Proč to děláme. Není nám lhostejné v jaké „civilizaci“ budou žít naše děti, vnoučata, pravnoučata, … 

Nechceme, aby trpěli v postavení otroků, nebo třetiřadých občanů jsouce poníženi, nebo násilně umírali. …     Co Vám nyní sdělujeme.                           

Připravili jsme PETICI občanů Parlamentu ČR, ve které žádáme, doplnit právní řád ČR, nejlépe ústavním zákonem tak, aby obsahoval:  … výslovný zákaz uplatňování  a jakékoliv propagace a šíření „práva šáría“, na území ČR… Nejde o omezení náboženské víry, omezení rasy nebo přesvědčení. Jde o zcela legální omezení postupů, předpisů a zvyklostí, které jsou, již nyní, v hrubém rozporu s ústavou ČR.   Žádáme rovnost všech, žádáme sekulární uspořádání, obvyklé ve většině zemí s demokratickým uspořádáním.  (Pozn. V turecké ústavě je takové ustanovení zakotveno již cca 90 let, zásluhou tehdejšího prezidenta Turecka pana Mustafy Kemala)   Čím můžete, Vy sami, přispět a spolurozhodnout o tom, aby Parlament ČR o této věci musel jednat:     

Zajištěním podpisů přátel a spoluobčanů ve svém okolí.  

Petiční arch a vysvětlení postupu najdete v oznámení 2,

další informace o průběhu Petice na stránkách

http://www.petice24.com/zakaz_uplatovani_prava_aria_na_uzemi_eske_republiky

(Přílohou petice jsou zákonem předepsány podpisy min. 10.000 občanů, pro předložení je třeba počítat s rezervou alespoň 2000 podpisů.)   O co Vás k tomu prosíme. Drobný příspěvek - ve formě pořízení potřebných kopií Petičních archů a úhrady běžného poštovného při odeslání Petice. Pracujeme pouze „za své“ bez jakýchkoliv dotací a sponzorských darů, jsme proto naprosto nezávislí  a svobodní ve svém počínání. (Není naší prioritou vstup do parlamentu podle příkladu p. Konvičky).  

Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme, nejen za sebe, za další podobně smýšlející spoluobčany, ale hlavně za naše děti, vnoučata, …    

S pozdravem mějte se stále lépe a lépe. Bc. Vladimír Holiš v.r.,  Ing. Miroslav Vokřínek, v.r.


Bc. Vladimír Holiš, Ing. Miroslav VokřínekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.