"4O BODŮ" - PŘIPOMÍNKY ČÁSTI VEŘEJNOSTI K DOKUMENTU MZČR – „NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19“

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Vzhledem k tomu, že veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své PŘIPOMÍNKY,

ROZHODLI jsme se, že pomůžeme jak ministerstvu s eliminací masově podávaných připomínek tím, že sestavíme připomínky, ke kterým se budete moci jako veřejnost připojit.

Připomínkám tím dodáme na DŮLEŽITOSTI.

Vzhledem k tomu, že se snažíme MZČR dodat informace, které třeba nemají, nebo informace u kterých nemáme patřičné, nebo pro nás jen KONTROVERZNÍ vysvětlení, a chceme otevřít odbornou chybějící debatu i na mezinárodní úrovni, a to zejména s ohledem na probíhající CENZURU na sociálních sítích i v mainstreamových médiích, doporučujeme být aktivní ve vyjadřování svých postojů a sledování dalších průběžně překládaných informací na www.plandemie.cz.     

 

ZKRÁCENÝ TEXT PŘIPOMÍNEK - ZJEDNODUŠENO (právě pro ty z Vás co nechcete moc číst, pro ostatní, VY najdete ZDE i PLNÉ znění PŘIPOMÍNEK):

"40 BODŮ"

1. NESOUHLASÍME s tím, že nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění Covid-19 je očkování;

2. POŽADUJEME, aby na toto téma, vedl ministr zdravotnictví spolu s dalšími vládními představiteli odbornou (nejlépe vícedenní) televizní / online diskuzi, moderovanou právě ministrem zdravotnictví, kdy na druhé straně kulatého stolu zcela zazní, a v žádném případě nebudou umlčovány hlasy nezávislých byť pro někoho možná i kontroverzních odborníků. Chceme odbornou pluralitu názorů; 

3. POŽADUJEME plnou odpovědnost farmaceutických firem za své produkty, a vysoké až likvidační pokuty při jakémkoli poškození zdraví či úmrtí. KONSTATUJEME, že dobře konstruovaná vakcína MUSÍ za jakýchkoli okolností SPLŇOVAT dva základní atributy: musí být ÚČINNÁ a NEŠKODNÁ

4. NESOUHLASÍME, abychom sami z prostředků všech daňových poplatníků byli sami za důsledky působení těchto vakcín odpovědni, a tyto RIZIKA navíc POVINNĚ podstupovali!;  

5. POŽADUJEME dostupnost a možnost volby všech dostupných léčebných prostředků bez rozdílu, a NEAKCEPTUJEME jakoukoli politizaci léčivých prostředků. Musíme sami, nezávisle  a soběstačně ověřovat účinnost a nezávadnost všech dostupných léků bez rozdílu (i ruských, japonských nebo i již aktuálně dostupných); 

6. POŽADUJEME DOBROVOLNOST očkování, které NÁSLEDNĚ NESMÍ jakýmkoli, byť jen MINIMÁLNÍM způsobem do budoucna OMEZIT či OVLIVNIT takové občany ČR, kteří očkování odmítnou v rámci jejich osobnostních práv a svobod jak v rámci ČR, tak i ve světě (cestování, používání MHD, zaměstnání, jakékoli finanční sankce a omezení zdravotní péče atd.);

7. POŽADUJEME zcela nově rozčlenit a to jak nově, tak i zpětně nové kategorie statistik u testování - prvotesty, pozitivní s příznaky, pozitivní bez příznaků; u následných a opakovaných testů, pak rozlišit na falešně pozitivní, falešně negativní; u onemocnění pak onemocnění s příznaky, bez příznaků, s hospitalizací, s hospitalizací na JIP, úmrtí s Covid19, úmrtí na Covid-19. Od kategorie - s hospitalizací po úmrtí dále chceme přehled očkování u dané osoby za poslední rok (datum, přípravek, dávka, výrobce);

8. POŽADUJEME přesně vysvětlit, v čem konkrétně se liší toto onemocnění od běžné sezónní chřipky;

9. POŽADUJEME přesně vysvětlit, jak přesně vzhledem k vysoké mutaci viru bude Vámi navrhovaná vakcína fungovat?;

10. POŽADUJEME přesně vysvětlit, KDO, JAK a KDY přesně v ČR OVĚŘIL, že se jedná o vysoce infekční onemocnění?;

11. VYZÝVÁME odborníky z oboru k účasti na zřízení mimoparlamentní OBČANSKÉ VYŠETŘOVACÍ KOMISE - zájemci, z řad odborníků; prosím ozvěte se na e-mail radek.pech@protonmail.com

12. POŽADUJEME prošetření aktuálních závěrů SÚKL s ohledem na jimi zveřejněná stanoviska k jednotlivým lékům na internetu, a to právě všem takovým zveřejněným k dnešnímu rozhodnému dni;  

13. POŽADUJEME dokončení vlastních nezávislých klinických studií týkajících se posouzení účinků Hydroxychloroquinu a dalších léčiv, a také ostatních alternativních přírodních preparátů!;

14. POŽADUJEME prošetřit veškeré nákupy spojené s původně zamýšleným vývojem vakcín, nákupem farmaceutických látek a zdravotních prostředků privátními subjekty, institucemi a orgány vlády ČR od 01.01.2020 určených pro použití v rámci ČR, nebo naopak vyvážených do zahraničí;  

15. POŽADUJEME důkladné prošetření okolností angažování Billa Gatese a jím vlastněných či ovládaných společností a institucí na řešení koronavirové pandemie, investování nemalých finančních prostředků do organizací jako jsou WHO, CDC, NIH, CCDC, CEPI, GAVI a dalšími, stejně tak jako důsledné prošetření jím dlouhodobě financovaných projektů PATH, financování projektů EARTH NOW, ID2020, DENOMINATOR, a monoha dalších. Stejně tak požadujeme důsledné prověření jeho výroků na adresu řešení klimatických změn údajně způsobených zvýšenou lidskou produkcí CO2, kdy jeho snahy jsou tuto produkci snížit na nulu; 

16. DOPORUČUJEME celé veřejnosti, a to zejména odborné, politikům a bezpečnostním orgánům seznámit se s dokumenty investigativního novináře, Jamese Corbetta - z cyklu KDO JE BILL GATES?

Díl 1.) Jak Bill Gates zmonopolizoval globální zdraví - (24 min.) - české titulky

Díl 2.) Plán Billa Gatese proočkovat svět - (28 min.) - české titulky

Díl 3.) Bill Gates a systém kontroly populace - (37 min.) - české titulky

Díl 4.) Odhalení temné agendy a ideologie - (39 min.) - české titulky; 

17. POŽADUJEME, aby základní péče o náš imunitní systém byl podporována zásadami dostatečně pestré a zdravé výživy, která obnovuje vitamínové a minerální nedostatky, a podporuje zdravou rovnováhu prospěšných mikrobů ve střevech, spolu s čistou vodou, sanitací lidského odpadu, a také přiměřeným snížením sociálního stresu, dostatečného spánku atd. Pokud by stát namísto do vakcín, investoval raději do této skutečné prevence, tak by tím nejen snížil rizikovost vzniku epidemií nemocí, ale logicky i jakýchkoli dalších chronických nemocí, jako je třeba cukrovka, srdeční a cévní choroby, rakovina atd., které se bohužel objevují u čím dál více mladších jedinců, a jejichž léčebné výlohy stojí nakonec stát nemalé finanční výdaje;

18. NESOUHLASÍME s nákupem vakcíny jen proto, že by jí někdo vyrobil PRVNÍ. Rozhodovat musí VÍCE PARAMETRŮ jako je cena, z podstatné části také samotná technologie, na jaké bázi byla vakcína vyrobena, stejně tak jako vedlejší účinky, samotné výsledky klinických testů, počet účastníků klinických testů, zaručené sledování zdravotního stavu klinicky testovaných osob (tzn. v jaké databázi jsou, jak často a jak pravidelně podávají hlášení o svém zdravotním stavu, jak dlouho budou sledováni, zda k těmto datům máme online přístup, a mnoho dalšího;

19. POŽADUJEME jasnou informaci, KDO přesně, za taková rozhodnutí ohledně očkování následně ponese PLNOU ODPOVĚDNOST, a to nejen politickou, finanční ale zejména i případně trestně právní?;

20. POŽADUJEME odbornou diskuzi, protože  MÁME OBAVY z mRNA vakcíny, která může podle názorů odborné části veřejnosti geneticky modifikovat naši vlastní DNA, stejně tak MÁME OBAVY z vakcín s mDNA, a s obsahem VLP´S (virus like particles); video zde

21. ROZHODNĚ POŽADUJEME maximální obezřetnost s ohledem na obsah jakýchkoli nanotechnologií ve vakcínách;

22. NEAKCEPTUJEME jakoukoli masovou mediální kampaň v podobě (strašení), mimo placené reklamní časy na očkování proti běžné chřipce a jakýmkoli dalším druhům očkování. Veškeré reklamní spoty by měly informovat o všech negativní účincích;  

23. POŽADUJEME důsledně prověřit, JAK SE STALO, že v domovech důchodců nebo v pečovatelských domovech po celém světě vůbec propukla údajná pandemie?! U takovýchto klientů se nelze bavit o nějaké cestovatelské anamnéze, a ani o jakémkoli velkém pohybu těchto občanů mimo samotný areál, nebo pečovatelský dům; 

24. POŽADUJEME DŮSLEDNOU KONTROLU očkovacích látek a zpětné analýzy těchto informací, právě v případech, kdy se objeví pozitivně testovaní;

25. POŽADUJEME, aby vznikl ONLINE REJSTŘÍK s podrobným sledováním DOBROVOLNĚ očkovaných občanů, kteří budou mít možnost do rejstříku po dobu následujících pěti let od provedeného očkování hlásit jakékoli zdravotní obtíže; 

26. POŽADUJEME, aby správnost všech statistik dozoroval zcela nezávislý kontrolní úřad, stejně tak jako očkovaní občané by měli být elektronicky, automatizovaně a pravidelně dotazováni na svůj zdravotní stav;

27. POŽADUJEME, důsledné prověření faktu, zda se v případě viru COVID-19 jedná o člověkem laboratorně vytvořený vir, a to se všemi negativními důsledky, dopady a zodpovědností za ekonomické škody, obětech na lidských životech či trvalém poškození zdraví;

28. POŽADUJEME, aby se při posuzování jakýchkoli kontroverzních témat (např. očkování, 5G, chemtrails, atd.) a to i v budoucnu naopak všichni pídili po DŮVODECH VYJÁDŘENÍ svých kolegů z oboru, a snažili se o profesionální a odborné ROZPTÝLENÍ VZÁJEMNÝCH OBAV, NEJASNOSTÍ, vzájemně se pochopit a vysvětlit si, zda jedna nebo druhá strana něco drobného nepřehlédla;

29. POŽADUJEME vysvětlení toho, že pokud tedy vznikly nové technologie, které umožnily „velmi rychlý vývoj vakcín“, jak nás MZČR v dokumentu ujišťuje, chceme vědět, proč se ještě za několik desítek let, nenalezl lék, nebo vakcína, například proti virovému onemocnění HIV?;  

30. POŽADUJEME náhodně prováděné slepé testy smyšlených vzorků, pro zjištění kvality aktuálních testů tak, jak je provedl například Prezident Tanzanie – John Pombe Magufuli; video zde

31. POŽADUJEME prověření toho, proč WHO v jimi zveřejněném manuálu pro PCR testování uvádí následující sekvenci viru CTCCCTTTGTTGTGTTGT, která se má s největší pravděpodobností nacházet na 8. chromozomu každého člověka!

  • Homo sapiens chromosome 8
  • GRCh38.p12 Primary Assembly
  • Sequence ID: NC_000008.11 Length: 145138636
  • Range 1:63648346 to 63648363 is „CTCCCTTTGTTGTGTTGT“;

32. POŽADUJEME prověřit vůbec samotný vznik PCR testu a jeho vědeckou průkaznost, protože se k nám dostala informace, která vědeckou průkaznost tohoto ne zrovna levného a zbytečně nadužívaného testu zcela napadá

33. POŽADUJEME vysvětlení, z jakých důvodů, se u některé z kandidátních vakcín počítá se skladováním při teplotách -20 až -80 °C. O jakou kandidátní vakcínu se jedná? Jaké dopady to bude mít na uskladnění vakcíny v ordinacích?;   

34. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, na vše výše uvedené (zejména informace v detailním dokumentu), a také na možné vysoce pravděpodobné negativní důsledky plánovaného očkování COVID-19, a již prováděného očkování proti sezónní chřipce; 

35. POŽADUJEME ZÁRUKY, dobrovolnosti tohoto očkování, a informace jaké ZÁRUKY pro občany ČR budete ve světě vyjednávat, s ohledem na pro nás absolutně NEAKCEPTOVATELNÉ omezování této dobrovolnosti DRUHOTNÝM POŽADOVÁNÍM očkování pro zahraniční cesty, zaměstnání, používání veřejné dopravy, apod.; 

36. NESOUHLASÍME s nákupem NEEFEKTIVNÍCH, NEÚČINNÝCH a ZDRAVÍ byť jen z mála POŠKOZUJÍCÍCH vakcín; 

37. POŽADUJEME pozastavit aplikace vakcín proti chřipce a také dalších vakcín, jejichž aplikace nebude NEZBYTNĚ NUTNÁ na dobu minimálně 5 ti let;

38. POŽADUJEME zajistit národní nezávislost na zahraničně vyráběných a dodávaných očkovacích látkách, pakliže navíc nedojde odborná veřejnost k závěru, který sami momentálně sdílíme, a to, že očkovací látky, tak jak jsou dnešní mezinárodní farmaceutickou mafií konstruované, nejsou pro lidský organizmus minimálním přínosem, ba právě naopak;

39. POŽADUJEME, abyste POSKYTLI ADEKVÁTNÍ FINANČNÍ KOMPENZACE, a to i ZPĚTNĚ těm občanům, nebo jejich zástupcům, kteří jsou vakcínami na svém zdraví poškozeni. 

40. POŽADUJEME, naprosto bezprecedentní prověření činnosti všech organizací, které cíleně napadají nesouhlasná vědecká tvrzení, stejně tak jako všech „Fact-check“ organizací a institucí působících na sociálních sítích, a to zejména důkladné prověření jejich financování a vysvětlení, jaké zájmové skupiny tyto řídí

 

Máme už dost nikdy nekončícího zesměšňování, bagatelizování a zastírání důležitých problémů v naší společnosti!

 

Radek PECH (Praha 9), David FORMÁNEK (Praha 8), Petr VOZÁK (Brno), Ing. Dušan KOVÁČ (Brno) plus další podpisy občanů na podporu těchto připomínek pomocí této petice.

PROSÍME, SDÍLEJTE A PODEPISUJTE! (Veškeré odkazy na zdroje najdete zde v plném textu PŘIPOMÍNEK


Radek Pech, David Formánek, (Plandemie.cz)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Radek Pech, David Formánek, (Plandemie.cz) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...