153 křesťanů v Erbílu

            Vážený pane předsedo vlády,


žádáme Vás tímto o urychlené projednání záležitosti 153 křesťanských uprchlíků v Erbílu čekajících již půl roku na přesun do České republiky.

 

 

V lednu 2015 se zformovala skupina občanů, České republiky s cílem pomoci komunitě křesťanů, která byla nucena uprchnout do utečeneckých táborů v Iráku. Prostřednictvím Nadačního fondu Generace 21 zahájila pomoc v místě, kde byli utečenci umístěni (Podrobnosti naleznete na stránkách nadace http://www.gen21.cz/.) a zároveň započali jednání o přemístění některých z nich na území České republiky.

V únoru proběhla první schůzka ředitele NF G21 s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou. V následujících měsících pak probíhala další jednání na MV ČR.

V červenci byla podána Úřadu vlády ČR formální žádost o přijetí 153 uprchlíků, která je bohužel do dnešního dne bez jakékoliv odpovědi. V polovině října MV ČR pro nás poněkud překvapivě oznámilo, že „153 Iráčanů nemůže být přijato v rámci kvót“, a proto již MV ČR „pro věc nemůže nic udělat“.

Koncem října však premiér Sobotka potvrdil, že „ČR pomůže 153 křesťanským uprchlíkům“. 20. listopadu měla transfer projednat vláda ČR. Věc odročila na 2. prosince, aniž by sdělila důvody.

Ani 2. prosince, a dokonce ani na svém dalším zasedání 7. prosince, však nerozhodla, přičemž veřejnosti opět nebyly sděleny žádné výsledky jednání, ani průběžný stav, tedy důvody, proč bylo jednání odročeno, a kdy se vláda k tomuto bodu opět vrátí.

Je konec podzimu 2015, uběhlo celých deset měsíců od chvíle, kdy byly zahájeny konkrétní kroky mající ochránit a zachránit životy několika rodin Iráckých křesťanů. Ačkoliv se vláda Vašimi ústy zavázala, že naše republika 153 ohroženým lidem útočiště poskytne, jejich transfer se neustále odkládá.

Dovolte mi prosím v souvislosti s tímto citovat aktuální vyjádření Nadačního fondu G21:

„Nadační fond Generace 21 dodal všechny materiály vyžadované úřady a odsouhlasil smlouvu mezi ním ČR tak, aby vládě mohl být předložen projekt záchrany 153 iráckých křesťanů již 20. listopadu. […] Odkládání tohoto rozhodnutí komplikuje celou práci a nechává čekající uprchlíky v Iráku v prodlužující se nejistotě. Zprávy od spolupracovníků v Iráku hovoří o narůstajícím zoufalství lidí na seznamu NF G21. Velká část z nich se nachází na hranici beznaděje. Nedokáží pochopit, proč v ČR trvá tak dlouho, a bez jasného výsledku, proces, na který slovenské vládě a úřadům stačily necelé 3 měsíce.“

 

Vážený pane premiére,

apelujeme proto na Vás, abyste využil veškerých možností, které Vám poskytuje Váš mandát předsedy vlády, k tomu, aby alespoň tato skupina nešťastných křesťanů nalezla co nejdříve svůj dočasný bezpečný domov u nás, v České republice.

 

Epilog

Když se na podzim roku 2014 v souvislosti s válečným konfliktem v Sýrii a Iráku zformovala výše zmíněná iniciativa lidí, kteří chtěli, dle jejich vlastních slov, „po vzoru Nicholase Wintona něco udělat, zachránit aspoň někoho“, jeden z nich tehdy napsal:

„Někdy jsem si kladl otázku, jak mohli někteří lidé vůbec dál žít, když jely osvětimské pece naplno. Ale teď si uvědomuji, že my křesťané také žijeme, zatímco naši bratři a sestry jsou podřezáváni a křižováni. Lidé žijící za druhé světové války zpravidla ani netušili, že existuje nějaká Osvětim. Já mám v počítači obrázky těch křižovaných. Byly pořízeny jen před pár týdny. Nedají mi spát. A myslím taky na jeden dopis, jehož originál jsem viděl vystaven v jeruzalémském památníku holocaustu Jad Vašem. Byl to dopis jistého amerického senátora, který zdůvodňoval, proč zamítá plán na přijetí dvaceti tisíc židovských dětí z Evropy. Byl plný rozumně znějících argumentů. Také tam psal, že se mu toto rozhodnutí nedělalo lehko. Tyto děti skončily v Osvětimi.“ (Šlo o senátora Roberta Tafta, pozn. autorů dopisu.)

 

            Za iniciativu „153 křesťanů v Elbíru“

 

Martin Mejstřík, Jihlava / Petra Adámková, Bukurešť / Pavel Korec, Praha / Hana Zelená, Brno / Alena Václavíková, Praha, / Mirka Straková, Brno

Kontaktní email: (prostřednictvím webu Petice24.com)

Odkaz na iniciativu „153 křesťanů v Elbíru“:

https://www.facebook.com/153-k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF-v-Erb%C3%ADlu-1490698651236737/ Odkaz na stránky Nadačního fondu Generace 21: http://www.gen21.cz/  


Petra Adámková    Kontaktujte autora petice