Petice proti sloučení ZUŠ Chodov se ZŠ Chodov

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, podepsaní signatáři petice, vyzýváme Zastupitelstvo Města Chodova, aby pro zastavení záměru sloučit Základní uměleckou školu Chodov, náměstí ČSM 693 se Základní školou, Husova 788, Chodov  n e o d k l a d n ě  začalo konat, a to:

 

1. Zamítlo návrh RM č. 5R-132-2012  ze dne 6. 3. 2012 na sloučení příspěvkové organizace Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov a příspěvkové organizace Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov.

 

2. Zamítlo návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov.

Zachováním samostatné příspěvkové organizace Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov dostojíme zachování školy, která:

 

  • vysoký kredit v rámci kraje i celé České republiky a dělá tímto čest Městu Chodov jako škola pilotní v oblasti kurikulární reformy uměleckého školství v ČR;
  • jako jediná základní umělecká škola v republice, získala dvě dotace z Evropské unie v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 5,9 mil. Kč, a oba dva tyto projekty dosud řídí a realizuje (s povinnou udržitelností do roku 2017);
  • je škola s dlouholetou tradicí a má úspěchy v uměleckém vzdělávání, prosazuje moderní metody výuky spojené s využíváním digitálních technologií a je tímto příkladem pro školy ostatní – viz Školní vzdělávací program ZUŠ Chodov č. j. 77/2011 platný od 1. 9. 2011;
  • více než 500 žáků, kteří jsou vedeni profesionálním uměleckým pedagogickým sborem;
  • má plné vytížení 4 oborů – hudebního oboru, literárně dramatického oboru, výtvarného oboru a tanečního oboru.

 

Sloučením Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, se Základní školou Chodov, okres Sokolov, dojde k vyloučení základní umělecké školy z Asociace ZUŠ, tedy ztráty práv autonomie základní umělecké školy.

 

Děkujeme!

Za petiční výbor:

Martina Štulíková, Poděbradova 704, Chodov 357 35

Jan Kaminský, Lipová 1202, Nejdek 362 21

Jiří Javůrek, Palackého 721, Chodov 357 35

 

Zástupce za petiční výbor při jednání se státními orgány:

Martina Štulíková, Poděbradova 721, Chodov 357 35


SRPŠ při ZUŠ Chodov, Martina Štulíková    Kontaktujte autora petice