Zrušení maturitní zkoušky 2021

Vážený pane premiére, poslanci, senátoři a pane ministře školství,

 

v důsledku pandemie COVID- 19 Vás formou této petice jménem studentkých iniciativ žádáme o zrušení maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 stejně, jako byly zrušeny maturantům na Slovensku ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021.

Studenti vzhledem k dlouhodobému výpadku prezenční výuky nejsou dostatečně připraveni maturitní zkoušku podstoupit.

1.      Slabá technická připravenost žáků a učitelů a dalších pomůcek

 • Studenti/žáci ze sociálně slabých rodin (10 000) bez elektřiny, internetu, počítačů a dalších pomůcek
 • Rodiny s velkým počtem dětí, se slabým technickým zabezpečením (1 počítač na 3 děti)
 • Učitelé a školy byli slabě připraveni, ze začátku neuměli dělat online hodiny, neuměli vést online výuku na kvalitní úrovni (někteří techniku neovládají dodnes – včetně studentů)
 • Spousta lidí má také pravidelné problémy s technikou (neustálé aktualizace počítačů či samotných aplikací, přes které probíhá výuka, špatné připojení atd.)

2.      Nedostatečná kvalita distanční výuky

 • Spousta škol není schopna zajistit kvalitní online výuku, někteří učitelé maturitních předmětů studentům pouze zasílají domácí úkoly a nevěnují se jejich přípravě na maturitní zkoušku.
 • Pouze malá část ředitelů přistoupila k úpravě rozvrhu a studenti jsou kvůli tomu doslova zavaleni látkou, kterou v životě stejně nevyužijí.
 • Hodnocení učitelů navíc často není objektivní, učitelé považují studenty za podvodníky a zkracují jim čas na vyplnění testů na minimum, při kterém někdy ani nelze daný test dokončit. Dochází tak ke zhoršení klasifikace i studentům, kteří běžně prochází s “výbornými”.

3.      Neinformovanost

 • Pravidelná falešná naděj s návratem do škol má za následek odklad učiva/zkoušení/písemek a tím pádem i větší stres u studentů, i kvůli tomu dochází k hromadění učiva a studenti tak nemají čas se komplexně připravit na maturitní zkoušku.

4.      Nedostatečná pomoc studentům dálkového a nástavbového studia

 • Pro studenty dálkového studia neplatí avizované úpravy MZ. MŠMT argumentuje tvrzením, že tito studenti si zvolili sami daný typ studia a ministerstvo za jejich volbu není zodpovědné. Jak jinak ale mohou studovat například zdravotní sestry, aby mohly zároveň pracovat a pomáhat v českých nemocnicích?
 • Dvouleté nástavbové studium, ze kterého studenti více než polovinu jejich studia nechodili do školy mluví samo za sebe. Maturita v tomto případě opět nedává smysl. Například zdravotní sestry na nástavbovém studiu sloužily více než polovinu studia v nemocnicích, zachraňovaly životy na covidových jednotkách, a neměly tak k přípravě na maturitu potřebný čas.

5.      Odmítnutí pomoci dobrovolníkům

 • Nesouhlasíme s vytvářením rozdílů mezi studentem zdravotnického oboru a dobrovolníkem, kdy student zdravotnické školy, který odpracoval 160+ hodin v nemocnicích či sociálních zařízeních, je postaven výše než student jiného oboru, který odsloužil stejný počet hodin, ale na úřední udělení DT nemá nárok. Proč jsou dobrovolníci postaveni “níže” než studenti zdravotnických oborů? Řešení představené MŠMT opět není spravedlivé a zcela opovrhující dobrovolníky, kteří šli sami od sebe pomáhat a zachraňovat životy. Máme zde například dobrovolníky u Červeného kříže, u Skautu atd

6.      Praktická maturita - Odborné školy

 • Studenti jsou již rok bez praktické výuky, školy nemohou poskytnout potřebné programy/nástroje, které stojí statisíce či miliony korun (účetní programy, grafické programy, programovací aplikace, svářečka, CNC stroj, laboratoře, soustruh, …). Samotné notebooky, které stát koupil, opravdu nestačí... Spousty z nich má praktické zkoušky již v půlce dubna, jak mají být tito studenti po dlouhodobém výpadku praktické výuky schopni tyto zkoušky skládat?

7.      Slovensko vs Česko 

 •  Ve srovnání se slovenskými studenty jsou ti čeští výrazně znevýhodněni při přípravě na vysokou školou či na přijímací řízení spojené s nástupem na VŠ. Navíc na Slovensku je školní rok 2020/2021 ukončen již 14. května 2021. U nás budou teprve týden po tomto termínu probíhat didaktické testy a teprve začátkem června budou moct proběhnout ústní zkoušky z praktických předmětů. Nutno také dodat, že vzhledem k posunutí termínů na červen, dochází u některých studentů ke kolizi mezi přijímacím řízením na VŠ a maturitní zkouškou. Dále se také tísíce slovenských studentů hlásí na české vysoké školy a mají tedy o dost vetší časovou možnost na přípravu spojenou s přijímacím řízením. Situaci v maturitách mezi ČR a SK vnímáme jako velmi nespravedlivou vůči českým maturantům.

8.      Nejasný návrat studentů 

 • Ministr Plaga oznámil, že návrat maturantů již není klíčový a že by byl spíše kontraproduktivní. Studenti v lavicích nebyli již více jak rok, na některých školách dokonce vůbec neprobíhala žádná distanční výuka a není možné studenty vrátit do školy až na samotnou zkoušku. Pro studenty má tato situace již teď dosti velké psychické dopady, zejména pak po vyjádření slovenského ministra školství, který studenty opakovaně podpořil, sešel se s nimi, a nakonec již po druhé úřední maturity z důvodů pandemie udělil. Nutno také říct, že v některých částích Slovenska studenti do školy chodí a i přesto mají takovou zásadní úlevu. Čeští studenti to vnímají jako obrovskou křivdu. Stále také nevíme, kdy a jestli vůbec se do školy vrátíme.

Žádáme Vás tedy o zrušení maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 a nahrazejí tzv. úřední maturitou - ohodnocení celého středoškolského vzdělání pomocí aritmetického průměru z konce každého školního roku, do kterého by se započítala i konečná známka z tohoto roku, plus známky z pololetních vysvědčení posledních dvou ročníků. Kdo by samozřejmě měl zájem o vykonání maturitní zkoušky, tak by si ji mohl dobrovolně složit (tak, jak to bylo minulý i letošní rok na Slovensku)

Dalším problémem je, že v nestandardní situaci naši pedagogové často nereagují na maily, na případné dotazy ohledně učiva nestíhají odepisovat nebo nezvládají včas zkontrolovat úkoly, které nám zadali.


Byli bychom rádi, pokud byste uznali, že tento systém vyučování je pro nás, maturanty maturující v roce 2021, zcela nedostatečný.

Žádáme Vás, abyste přijali naši žádost a pochopili naši momentální situaci, ve které jsme se ocitli.

 

Děkujeme.

 

Sdílejte mezi přátele náš instagram: https://www.instagram.com/maturita_2021_cz/


Spravedlivá maturita    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Spravedlivá maturita, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...