Zrušení udělení úřední maturity všem maturantům v školním roce 2019/2020“

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

„Za zrušení udělení úřední maturity všem maturantům v školním roce 2019/2020“

My, níže podepsaní občané ČR této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu o zrušení návrhu věnující se úřednímu udělení maturitní zkoušky všem studentům, kteří maturují ve školním roce 2019/2020. 

Tuto žádost odůvdňujeme tím, že státní maturita je vnímána jako tzv. zkouška dospělosti. My kteří jsme maturovali například minulý rok, či roky předtím jsme maturitu považovali za něco, co zkrátka není zadarmo. Maturitu jsme si pečlivě vybojovali a odmítáme přijmout to, že letošní maturanti dostanou maturitu "zadarmo". Dále máme názor ten, že je spousta soukromých škol, kde se známky udělují prakticky díky vysokému školnému, studuje zde spousta žáků, kteří by na maturitu jako takovou neměli klíčové schopnosti a dovednosti, bohužel tento návrh zajistí i těmto lidem, aby maturitu dostali. Maturita je v dnešní společnosti považována za "něco více", ukazuje fakt, že maturitu složí opravdu pouze lidé, kteří mají určité kompetence dovednosti, bohužel tímto návrhem vše padá. Vnímáme to jako silně nespravedlivé a v rozporu s tím, za co je maturita považována. 

Navrhujeme, aby byl termín přesunut například do konce srpna a poté by byla státní maturita vykonána. Zdůvoďnujeme tím fakt, že například vysoké školy začínají též až koncem září, proto se domníváme, že rozhodnutí vyčkat do 1. června a poté maturitu udělit, je příliš unáhledené.  

Děkujeme. 

 


Jana Nováková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jana Nováková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...