Zrušení rezidentního stání v okolí Kampusu UJEP Ústí nad Labem

My, níže podepsaní obyvatelé Ústí nad Labem, nesouhlasíme se zavedením systému parkovacích zón, takzvaného rezidentního parkování v okolí Kampusu UJEP, které je zaváděno s odůvodněním, že v přilehlých ulicích není dostatek parkovacích míst kvůli studentům přilehlých škol.  

Počet automobilů v ulicích za poslední roky narůstá a to nejen od studentů přilehlých škol, ale i od místních obyvatel. Zajděte se do těchto ulic podívat o prázdninách nebo v neděli v podvečer, kdy zde studenti nejsou, stejně je problém v těchto ulicích zaparkovat. Rezidentní parkování neřeší vznik nových parkovacích míst, ale naopak jen problém s nedostatkem parkovacích míst přesune do vedlejší ulici, kde již zóny nejsou a kde budou nově studenti či místní obyvatelé parkovat, proto aby nemuseli hradit poplatky za parkování. 

Město potřebuje nová parkovací stání například odstavná parkoviště typu P+R. Město a jeho občané nepotřebují administrativně a technicky složitý systém, který zvýší jejich finanční zátěž.

Město by také mělo jednat hlavně se zástupci UJEP, která by na svých vlastních pozemcích měla rozšířit parkovací stání pro studenty či vystavět parkovací dům uvnitř Kampusu. Tento problém je však ze strany UJEP neřešen. Stávající počet parkovacích míst dle UJEP je uvnitř Kampusu 230, což při kapacitě univerzity několika tisíc studentů je skutečně neadekvátní. V Kampusu UJEP je řešení parkování pro studenty nedostatečné.

Rezidentní parkování omezí svobodnou volbu způsobu dopravy. Rezident z jedné zóny bude v jiné zóně návštěvníkem. Zaplatí tedy za jednu službu dvakrát. Nehledě na zhruba trojnásobné navýšení ceny rezidentního parkování od 1.9.2021 oproti stávajícímu ceníku.   

Například občané Prahy po letech zkušeností s obdobným systémem volají po revizi a zrušení. Neopakujme stejné chyby. Ústí nad Labem potřebuje sofistikovanou vizi rozvoje dopravy v klidu, ne zónové zpoplatňování řidičů administrativně složitým a drahým systémem.  

Vážení ústečtí zastupitelé, zrušte zavedení systému rezidentního parkování v okolí Kampusu UJEP. Hledejte pro město a jeho občany takové řešení, které bude v zájmu rozvoje, nikoliv stagnace. Hledejte takové řešení, které nebude restriktivní, ale konstruktivní.


Robert Merle    Kontaktujte autora petice