Zrušení nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest u dětí od 0-4 let

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme ministerstvo zdravotnictví o zrušení  nosit při pohybu a pobytu na všech místech ochranné prostředky dýchycích cest a to u dětí ve věku 0-4 roky.

U takto malých dětí hrozí udušení popřípadě uškrcení a mohou si tak způsobit smrtelné zranění. 

Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se nošení ochraných prostředků.

Děkujeme.

Za petiční výbor: 

Jana Tamara Veselovská, Vepřkova 853/4, 274 01, Slaný

 


Jana Tamara Veselovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jana Tamara Veselovská, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...