Zpřísnění trestů za vraždu

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby došlo ke zpřísnění trestů za nevratný a nenapravitelný čin, kterým je vražda. Myslíme si, že nynější tresty jsou neúměrné a je třeba více poukázat na závažnost takového činu. 

Současná trestní sazba

§ 140 Vražda

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.

(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li či uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) na dvou nebo více osobách,

b) na těhotné ženě,

c) na dítěti mladším patnácti let,

d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

h) opětovně,

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo

j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.

(4) Příprava je trestná.

 

se nám jeví nízká a neadekvátní k takovému činu a k hodnotě lidského života.

 

Proto navrhujeme níže uvedené (nebo vyšší) sazby za tento trestný čin: 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na osmnáct až dvacet šest let

(2) Odnětím svobody na dvacet dva až třicet let nebo výjimečným trestem bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1

a) na osobě mladší osmnácti let

b) na těhotné ženě

c) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem

d) na vlastním dítěti

e) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona

g) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

h) na policistovi během vysvobozování rukojmích nebo chránění života nebo zdraví jiného

ch) se sexuálním nebo rituálním motivem

i) kvůli domnělému nebo skutečnému původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání

j) opětovně

(3) Za trestný čin vraždy je trestně odpovědná osoba starší deseti let. 

 

Výjimečné případy, kdy je vražda následkem závažného zločinu oběti, by byly stanoveny v obecné části trestního zákoníku a horní i dolní trestní sazba by byla nižší.


Dominika Dostálková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Dominika Dostálková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...