Petice za zpřísnění trestní sazby pro nejzávažnější násilné a mravnostní zločiny.

Petice za zpřísnění trestní sazby pro nejzávažnější násilné a mravnostní zločiny.

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády ČR

Úřad vlády České republiky
nábř. Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1 – Malá Strana                                                                            

Mgr. Marie Benešová 
ministryně spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 424/16
128 10 Praha 1 - Nové Město 

My, níže podepsaní, si jsme vědomi, že vražda je nenapravitelný a zavrženíhodný zločin, který je třeba spravedlivě a přísně trestat. Jsme přesvědčeni, že nynější trestní sazby nejsou úměrné právě u tohoto a některých dalších zvlášť závažných zločinů - a považujeme za nutné možnost trestního postihu pachatelů nejzávažnějších zločinů výrazně zpřísnit.  

Tato petice je mj. reakcí na vraždu paní Heleny Dostálkové, která vyvolala velké pobouření zejména na Rychnovsku. Ke zvlášť závažnému zločinu vraždy došlo  v Rychnově nad Kněžnou, kdy Miloslav Dostálek dne 11. července 2019 ve večerních hodinách v restauraci U Zvonu v Rychnově nad Kněžnou na Starém náměstí střelil pistolí značky Astra A 100, ráže 9 mm Luger, do hlavy svou sedmačtyřicetiletou manželku Helenu Dostálkovou v přímém úmyslu ji usmrtit, čímž jí způsobil střelné poranění hlavy a krku se vstřelem v čelní krajině vpravo, na jehož následky poškozená ještě téhož večera zemřela. 

Z průběhu trestního řízení je evidentní, že již v době sjednání této schůzky Miloslav Dostálek dobře věděl o záměru své manželky rozvést se s ním - a v době schůzky    u sebe měl svou legálně drženou pistoli, kterou obvykle nenosil. Dle skutkových zjištění byl vrah Miloslav Dostálek bezprostředně po činu zcela klidný, takže se nejednalo o žádný čin v afektu, což vyvrací jeho lživou obhajobu o činu v afektu. Rovněž bylo potvrzeno, že jmenovaný poškozenou omezoval, šikanoval i fyzicky napadl, což byl zásadní důvod k rozvodu. 

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. května 2020 sp. zn. 4 T 2/2020 byl vražedný útok odsouzeného Dostálka na paní Helenu Dostálkovou, matku tří dětí, sice posouzen jako zvlášť závažný zločin vraždy dle § 140 trestního zákoníku, avšak toliko jako vražda prostá podle odstavce 1. tohoto ustanovení (s trestní sazbou trestu odnětí svobody na deset až osmnáct let), a to v trvání 14 let, tedy toliko v polovině této trestní sazby, což při soudní praxi posledních let v podstatě znamená, že se odsouzený bude moci vrátit z věznice na svobodu už v roce 2028.

 Vrah Miloslav Dostálek si na schůzku se svou manželkou vzal smrtící zbraň (či si pro ni dokonce odešel z restaurace) a touto v přímém (zlém) úmyslu poškozenou usmrtit ji střelil do hlavy. Přitom zůstává otázkou, zda nešlo o smrtící útok „s rozmyslem nebo po předchozím uvážení“, kdy by byl odsouzený ohrožen odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.

 Ze zkráceného rozsudku (při absenci odůvodnění) pak nelze zjistit ani přezkoumat, jaké úvahy vedly soud k této mírnější kvalifikaci vražedného skutku, ani co bylo důvodem zjevně nepřiměřeného mírného trestu.

 Podle § 266 odst. 1 trestního řádu „… proti pravomocnému rozhodnutí soudu, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona…“.  

Vyzýváme premiéra vlády ČR ing. Andreje Babiše (Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1) k předložení novely trestního zákoníku, která výrazně zpřísní trestní sazby pro nejzávažnější násilné a mravnostní zločiny, do řádného legislativního procesu. 

Dále tímto vyzýváme ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 1 - Nové Město), k podání stížnosti pro porušení zákona v neprospěch Miloslava Dostálka k Nejvyššímu soudu ČR, když skutek byl nesprávně právně posouzen a trest je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti zločinu.  

Petiční výbor zastupuje

Dominika Dostálková, Javornická 1580, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  

Složení petičního výboru:

Dominika Dostálková, Javornická 1580, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

JUDr. Miroslav Antl, Sekaninova 417/40, 500 11 Hradec Králové

Věra Valtrová, Mírová 1571, 516 01 Rychnov nad Kněžnou              


Dominika Dostálková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Dominika Dostálková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...