Otevřený dopis: Na polsko-běloruské hranici vznikla "zóna smrti". Kvůli politické hře zůstávají v lesích lidé včetně malých dětí a kojenců bez jídla, vody a lékařské péče.

Tento otevřený dopis je směřován zástupcům Polské republiky, polské vládě a všem odpovědným osobám, které mohou změnit zoufalou situaci lidí a rodin s malými dětmi, kteří uvízli v politické hře o život na hranicích mezi Běloruskem a Polskem.

Tištěnou verzi dopisu předají jeho autoři spolu s podpisy petentů na Konzulární oddělení Velvyslanectví Polské republiky (Truhlářská 1104/13, 110 00, Praha - Nové Město).

244003013_4635807099772796_6395876042972538495_n.jpg
Holčička, kterou polská pohraniční stráž koncem září odvezla spolu s doprovodem na běloruskou stranu do lesa. Kde je jí konec?
(Fotografie použitá se svolením autorky Agnieszky Sadowské / Agencja Wyborcza.pl)

Nedaleko odsud, na polsko-běloruské hranici, právě teď umírají lidé. Zimou, hladem, žízní.

Ti, co přežívají, jsou promrzlí, mají na sobě po mnoho dní mokré oblečení. Některé z tisíce dětí ztratily po cestě botičky a jdou lesem bosé.

Nejde o slova, která mají zapůsobit jako emocialni vydírání - jde o suchý popis reality. Každý den, když jdeme spát, se snaží přežít noc, navzdory vládám obou zemí, které je drží v šachu politických přenic. Spí v lese, kde v noci klesá teplota pod nulu. Muži a ženy, kteří chtějí zachránit životy svých dětí, je zahřívají vlastním tělem. Na podchlazení zemřelo už nejméně sedm lidí. Kvůli sílícím mrazům je otázka času, kdy se bude hrát o další životy. A největší riziko úmrtí na podchlazení hrozí kojencům.

Jsou to lidé, kteří se vydali hledat bezpečné místo pro své blízké, protože život tam, odkud pocházejí, je příliš nebezpečný. Podlehli falešným zprávám, které účelově šíří běloruská strana, že přes bělorusko-polskou hranici vede snadná cesta za záchranou a do Evropy. Pro zoufalé lidi prchající z válečných zón to zní jako zázrak. Realita končí ale v mrazivé tmě kdesi v pohraničních lesích bez přístupu k vodě, jídlu, zdravotní péči a bezpečí.

Jsme si vědomi, že Polsko je v hybridní válce, kterou vede Bělorusko proti EU jakožto pomstu za uvalené sankce, také obětí a ocitá se ve velmi nelehkém postavení. Vnímáme velmi silně, že na tuto zem bezprostředně doléhá snaha Lukašenkova režimu destabilizovat prostor Evropské unie. Svým současným bezprecedentně nekompromisním postupem vůči lidem, kteří zoufale hledají bezpečí pro sebe, své děti a blízké, a ocitli se uprostřed Lukašenkovy politické hry, se ale Polsko stává spoluzodpovědné za jejich pokračující utrpení. 

My, podepsaní pod tímto otevřeným dopisem, vyjadřujeme nejhlubší znepokojení nad situací, která se odehrává v lesích na polsko-běloruské hranici v tzv. zóně smrti, a apelujeme na polskou vládu a odpovědné orgány, aby jednaly podle mezinárodního práva, ke kterému se Polsko jako členský stát EU zavázalo.

Z tohoto důvodu se obracíme na polskou vládu a

ŽÁDÁME o okamžité povolení vstupu humanitární pomoci, lékařům, novinářům a aktivistům do zóny výjimečného stavu,

ŽÁDÁME o ukončení praxe tzv. pushbacks (hromadného vytlačování jednotlivců a rodin s dětmi na běloruskou stranu hranice),

ŽÁDÁME o respektování práva – jak polského, tak mezinárodních konvencí (především Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků, kterou jsou vázané členské státy EU, a Listiny základních práv Evropské unie),

ŽÁDÁME o ukončení kriminalizace lidí, kteří se snaží postiženým na hranicích zachránit život.

Politické spory nemohou převážit nad lidskými životy. Přihlížet utrpení znamená podílet se na něm. A polská vláda má jakožto moderní evropský stát možnost řešit krizovou situaci na hranicích tak, aby byla zachována nejen bezpečnost státu, ale zároveň lidskost.

Děkujeme, že nezůstanete lhostejní k utrpení lidí včetně těch nejmenších, kteří se právě nyní ocitají v ohrožení života!

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Nina Baše bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...