Zastavíme společně COVID 19...ČTĚTE POZORNĚ! Změna režimu v péči o dítě, během nouzového stavu

Vážení členové ústředního krizového výboru a především vážený pane profesore Prymulo,
blíží se nám víkend a dle rozhodnutí vlády se péče o děti nemění a desetitisíce dětí budou migrovat mezi domácnostmi, kde je rozdílné sociální zázemí, kde jsou rozdílné hygienické návyky, ale především děti budou muset v nemalé míře opustit prostředí, kde vir není v takové míře, nebo doposud vůbec! Budou muset cestovat do míst, jako je například Praha a blízké okolí!
V úpravě zákona uvádíte, že se tím riziko nezvyšuje, ale to samozřejmě není pravda!
Navíc tímto přímo ohrožujete rodiny, se kterými děti momentálně žijí ve společné domácnosti a přímo jim upírate jejich ústavní právo na ochranu zdraví! Musíte brát v potaz, že právě tyto domácnosti v mnoho případech čítají rodiče, prarodiče, u nichž věk hraje obrovskou roli při možném riziku nákazy pro ně smrtelným virem covid 19!
Apelujete na zdravý rozum a dohody mezi rodiči, ale musíte si především uvědomit, že ve valné většině případů jsou právě vztahy mezi nimi na špatné úrovni a žádná dohoda prakticky neexistuje!!
Právě proto je krajně nebezpečné, aby děti v této situaci cestovaly mezi rodinami. Jak se celosvětově uvádí, je dítě ideální přenašeč a to ve valné většině bez jakýchkoliv příznaků nemoci covid 19!
Tímto na vás apeluji a vyzývám vás k okamžité úpravě nařízení styku s dítětem v době vyhlášení nouzového stavu a upozorňuji, že nerespektováním a neprosazením tohoto nařízení by mohlo dojít k porušení Ústavy České republiky!
S pozdravem
David Zikmund

PS : vím že se toto spoustu lidí osobně dotkne a nebude souhlasit, ale prosím kdo má zdravý rozum, sdílejte, sdílejte, protože v jednotě je síla a snad to někdo vezme za správný konec..... HLAVNĚ PODEPSAT!!! 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji David, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...